1974
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 3.

Bemutatják Schiffer Pál Mit csinálnak a cigánygyerekek? c. filmjét.

Az oldal tetejére október 6.

Közös magyar–román ünnepségséget tartanak Aradon a 13 magyar tábornok kivégzésének 125. évfordulóján. 11 vértanút jelképesen eltemetnek. A magyar küldöttséget Orbán László kulturális miniszter vezeti.

Az oldal tetejére október 7.

Prágában Huszár István magyar és Rudolf Rohlíček csehszlovák miniszterelnök-helyettes, a Csehszlovák–Magyar Gazdasági és Tudományos-műszaki Együttműködési Bizottság társelnökei a gazdasági együttműködés további fejlesztéséről tárgyalnak. Megbeszélésük fő témája a közös dunai vízi erőmű építésének előkészítése.

Az oldal tetejére október 10.

Bemutatják Gyöngyössy Imre Szarvassá vált fiúk c. filmjét.

Az oldal tetejére október 11.

Az EK megfigyelői státuszt kap az ENSZ Közgyűlésében.

Az oldal tetejére október 12.

Bp-re érkezik Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke.

Az oldal tetejére október 16.

„Kolozsvár fennállásának 1850. évfordulója” alkalmából ünnepi nagygyűlést tartanak a városban. — Nicolae Ceauşescu, az RKP KB főtitkára a hősi múltról és a jövőbeni fejlődés távlatairól beszél. A várost átkeresztelik; hivatalos román neve Cluj-Napoca.

Az oldal tetejére október 17.

Az Európai Parlament határozatot hoz az EK-integráció politikai unióvá fejlesztéséről.

Az oldal tetejére október 18.

Bp-re érkezik Szinnathamby Rádzsaratnam, a Szingapúri Köztársaság külügyminisztere.

Az oldal tetejére október 20.

Bp-en izgatás vádjával őrizetbe veszik Konrád György írót, Szelényi Iván szociológust és Szentjóbi Tamás képzőművészt. Előbbi kettőt Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz c. könyv megírásáért, utóbbit a kézirat egy példányának birtoklásáért. — Egy hét után szabadon engedik őket, de közlik velük, hogy számítanak Nyugatra távozásukra.*

Az oldal tetejére október 23.

Bp-en 94 éves korában meghal Lengyel Menyhért író, A csodálatos mandarin c. Bartók-mű szövegírója.

Az oldal tetejére október 24.

Ötnapos látogatásra Mo-ra érkezik Trygve Bratteli norvég miniszterelnök. — Bp-re érkezik Svenker Astrom svéd külügyi államtitkár.

Bemutatják Luttor Mária Jelbeszéd c. filmjét.

Nyolcvankét éves korában meghal Argay György, a Romániai Zsinatpresbiteri-Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke.

Meghal David Ojsztrah szovjet-orosz hegedűművész és karmester.

Az oldal tetejére október 26.

Magyar tudományos és kulturális központ nyílik Kairóban.

Az oldal tetejére október 28.

Losonczi Pál, az ET elnöke Lengyelországba láto­gat.

Az oldal tetejére október 31.

E hónapban a Társadalmi Szemlében megjelenik az MSZMP KB Kultúrpolitikai Munkaközös-ségének „A szocialista hazafiság és a proletár internaciona­lizmus időszerű kérdései” c. állás-foglalása, amely az erősödő nemzeti érzéssel szemben lép fel.