1974
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 2.

Burmában U Ne Win tábornok feloszlatja az országot 1962 óta irányító Forradalmi Tanácsot. Proklamálják a Burmai Unió Szocialista Köztársaság megalapítását, amelynek elnökévé Ne Wint „választják”. 1978. november 9.

Az oldal tetejére március 4.

Az Akadémián kétnapos tanácskozás kezdődik „A dolgo­zók társadalmi-gazdasági ösztönzéséről”.

Nagy-Britanniában Harold Wilson alakít kisebbségi munkáspárti kormányt. 1976. április 5.

Az oldal tetejére március 7.

Bemutatják Kézdi-Kovács Zsolt A locsolókocsi c. filmjét.

Az oldal tetejére március 8.

Arlingtonban (USA, Virginia állam) meghal Koszorús Ferenc v. m. kir. ezredes, az 1944 júliusi „csendőrpuccs” idején az I. páncélos hadtest vk. főnöke.

Az oldal tetejére március 12.

Bp-en megkezdődik a Duna Bizottság tíznapos ülés­szaka.

Az oldal tetejére március 13.

Hermann Kerstin, az NSZK első bp-i nagykövete átadja megbízólevelét.

Az oldal tetejére március 14.

Az Mt határozatot hoz szakmai bértáblázat ki­alakításáról. 1975. ja­nuár 1.

Az oldal tetejére március 18.

Befejeződik az OPEC bécsi ülése. Feloldják az USA ellen 1973 novemberében bevezetett olaj-szállítási embargót.

Az oldal tetejére március 19.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. — Biszku Béla KB-titkár referátumot tart a munkásosztály helyzetéről, Aczél György KB-titkár a közművelődés feladatairól. Ká­dár János bejelenti a pártkongresszus összehívását és személyi változásokra tesz javaslatot. március 20.

Az oldal tetejére március 20.

Befejeződik az MSZMP KB ülése. Aczél Györgyöt (március 21.) és Nyers Rezsőt* felmentik KB-titkári tisztségük alól; a KB új titkárai: Németh Károly és Győri Imre. Komócsin Zoltán KB-titkárt kinevezik a Népszabadság főszerkesztőjévé. — A KB javaslatot tesz a Bp-i Bizottság új első titkárára. március 21.

Az oldal tetejére március 21.

Az MSZMP Bp-i Bizottsága a KB-titkárrá választott Németh Károly helyett Katona Imrét választja első titkárrá. 1978. április 21.

Átalakul a kormány. A nyugdíjazott Ajtai Miklós és Fehér Lajos helyett Aczél Györgyöt és Borbándi Jánost nevezik ki az Mt elnökhelyettesévé.

Ülést tart a HNF OT. Bencsik István, a HNF OT főtitkára nyugdíjba vonul; utóda Sarlós István. 1982. június 25.

Az oldal tetejére március 26.
Bp-en megkezdődik a VSZ katonai tanácsának ülése.

Befejeződik az RKP KB kétnapos ülése, amely Nicolae Ceauşescu főtitkár irányvonalának teljes győzelmével zárul. — Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök bejelenti visszavonulását. március 29. A KB javaslatot tesz a köztársasági elnöki funkció létrehozására. március 28.

Az oldal tetejére március 28.

Nagygyűlést tartanak Nyíregyházán. Beszédet mond Kádár János. Kádár szerint erősíteni kell a munkásosztály vezető szerepét a gazdasági, társadalmi és politikai élet minden területén.

Romániában a Nagy Nemzetgyűlés Nicolae Ceauşescut köztársasági elnökké választja.*

Az oldal tetejére március 29.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Nguyen Duy Trinh, a VDK külügyminisztere.

Romániában távozik posztjáról Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök. Az új kormányfő Manea Mănescu. 1979. március 29.

Az oldal tetejére március 31.