1974
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.
Bérrendezést hajtanak végre az állami iparon kívül dolgozó munkások és munkairányítók körében.
Az oldal tetejére április 2.

Meghal Georges Pompidou francia köztársasági elnök. május 19.

Az oldal tetejére április 3.

Magas állami kitüntetéseket adnak át egyházi vezetőknek. Káldy Zoltán ev. püspök és Horváth Richárd, az OBt katolikus bizottságának elnöke a Magyar Népköztársaság Zászlórendje I. fokozata; Bakos Lajos dunántúli ref. püspök, Cserháti József r. kat. pécsi megyéspüspök, Palotay Sándor, a Szabadegyházak Tanácsának elnöke, Seifert Géza, a MIOK elnöke és Várkonyi Imre prépost-plébános, az Actio Catholica országos igazgatója a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata kitüntetést kapja.

Az oldal tetejére április 5.

Bemutatják Zsurzs Éva A törökfejes kopja c. filmjét.

Az oldal tetejére április 7.

Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Walter Scheel, az NSZK alkancellárja és külügyminisztere.

Az oldal tetejére április 9.

Megnyílik az ENSZ Közgyűlésének az energia- és nyersanyag-problémákkal és az új nemzetközi gazdasági rend megteremtésével foglalkozó VI. rendkívüli ülésszaka. május 1. — A magyar küldöttséget Puja Frigyes külügyminiszter vezeti.

Az oldal tetejére április 10.

A magyar–csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény aláírásának 25. évfordulója alkalmából Kádár János vezetésével magyar párt- és kormány-küldöttség látogat Csehszlovákiába. — A látogatásról kiadott közleményből a csehszlovák ellenvetés miatt, nehogy ez precedenst teremtsen lengyel és keletnémet viszonylatban, kimarad az a tétel, hogy a nemzetiségek fontos szerepet töltenek be a két ország népei barátságának ápolásában. Csehszlovák kívánságra bekerül a közleménybe a Duna magyar–csehszlovák szakaszának közös hasznosítására vonatkozó tervek megerősítése.

Az oldal tetejére április 18.

Varsóban befejeződik a VSZ PTT ülése. Nyilatkozatot adnak ki a közel-keleti békéről, Vietnamról és Chiléről. Mo-ot Kádár János, Fock Jenő miniszterelnök és Puja Frigyes külügyminiszter képviseli.

Az oldal tetejére április 25.

Befejeződik az Ogy kétnapos tavaszi ülésszaka. Elfogadják az 1974: I. tc.-et a családról, a házas-ságról és a gyámságról.

Bemutatják Bacsó Péter Szikrázó lányok c. filmjét.

Portugáliában a hadsereg részvételével, a tömegek támogatásával végrehajtott vértelen puccs (a „szegfűs forradalom”) megdönti a Salazar-rendszert. A hatalmat átvevő héttagú junta vezetője Antonió de Spínola tábornok. szeptember 30. — A portugál, majd a görög és a békés, alkotmányos spanyol fordulat jelentős tanulsággal szolgál a szovjetizált Kelet-Európa számára.

Az NSZK-ban letartóztatják Günther Guillaume-ot, a Stasi ügynökét, Willy Brandt kancellár egyik legközelebbi munkatársát. május 7.

Az oldal tetejére április 27.

Meghal Csanádi György közlekedés­- és postaügyi miniszter. június 21.

Bp-re érkezik Josip Broz Tito, Jugoszlávia és a JKSZ elnöke.
Az oldal tetejére április 29.

Öngyilkosságot követ el Nagy Miklós művelődésügyi miniszter. május 13.