1973
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Az általános és középiskolákban megszűnik a tanulmányi ered­mények félévi és év végi átlag-osztály­zata. Ehelyett bevezetik a „nem felelt meg", „megfelelt" és „kiválóan megfelelt" kategóriákat.

Meghal Beresztóczy Miklós esztergomi kanonok, az ET alelnöke, a mo-i békepapi mozgalom legismertebb alakja.
Az oldal tetejére szeptember 2.

Veszprém me­gyében átadják a Halimba–3 bauxitbányát.

Az oldal tetejére szeptember 5.

Péter János külügymi­niszter Varsóban kezd tárgyalásokat.

Kihirdetik az 1973: 21. tvr.-t, amely szerint a Szegedi Tanárképző Főiskola felveszi Juhász Gyula nevét.
Az oldal tetejére szeptember 6.

Háromnapos országos történészkon­ferencia kezdődik Sopronban.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Érvénybe lép Mo-nak a GATT-tal kötött csatlakozási szerződése.

Algírban befejeződik az el nem kötelezett országok negyedik csúcskonferenciája.

Az oldal tetejére szeptember 10.

Richard Pedersen, az USA új bp-i nagykövete átadja megbízólevelét. 1975. március 26.

Az oldal tetejére szeptember 11.

Chilében katonai puccsal megdöntik a Népi Egység Salvador Allende vezette kormányát. A katonai junta vezetője Augusto Pinochet tá­bornok. 1988. augusztus 24.­

Az oldal tetejére szeptember 12.

A Bíró József külkereskedelmi miniszter vezette magyar küldöttség Tokióban rész vesz a GATT e napon kezdődő miniszteri értekezletén. szeptember 20.

Az oldal tetejére szeptember 15.

Az MSZMP KB nyilatkozatban vállal szolidaritást a chilei néppel. szeptember 27.

Az oldal tetejére szeptember 18.

A diósgyőri Lenin Kohászati Művekben tett gyárlátogatás során halálos balesetet szenved Vályi Péter miniszterelnök-helyettes.

A két német államot egyidejűleg felveszik az ENSZ-be.
Az oldal tetejére szeptember 20.

Befejeződnek Bíró József külkereskedelmi miniszter tokiói tárgyalásai.

Az oldal tetejére szeptember 21.
Befejeződik a VIII. magyar békekongresszus. Az OBt elnöke Sík Endre, főtitkára Sebestyén Nándorné.

Nagycenken felavatják a Széchenyi István Emlékmúzeumot.

Az oldal tetejére szeptember 22.

Hivatalba lép Henry Kissinger, az USA külügyminisztere (1977. január 20.), 1969 óta a Nixon-adminisztráció nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Kádár János Finnországba látogat.

Az oldal tetejére szeptember 27.

A kormány nyilatkozatban közli, hogy Mo felfüggesztette diplomáciai kapcsola­tait Chilével.* 1990. január 11.

Nemzetközi történészkonferencia kezdődik Bp-en Kelet-Közép-Európa második világháborús histo-riográfiájáról.

Bemutatják Szabó István Tűzoltó utca 25. c. filmjét.

Georges Pompidou francia köztársasági elnök javasolja, hogy az EK állam- és kormányfői rendszeresen találkozzanak a politikai együttműködés erősítése és az európai unió kialakítása érdekében. december 15.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Enrico Berlinguer, az OKP főtitkára, nem utolsó sorban az 1970–1973-as chilei forradalom tanulságai alapján, e napon közzétett tanulmányában megfogalmazza az OKP új irányvonalát, a „történelmi kompromisszum” politikáját. 1975. március 23.