1973
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Görögországban a katonai kormányzat eltörli a monarchiát és kikiáltja a köztársaságot. július 29.

Az oldal tetejére június 2.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét. Megjele­nik több mint száz mű.

Az oldal tetejére június 5.

Prágában megkezdődik a KGST XXVII. ülés­szaka. A tagországok képviselői a távlati ter­vek egyez-tetéséről tárgyalnak. Mo-ot Fock Jenő miniszterelnök képviseli.

Az oldal tetejére június 7.

Willy Brandt, első német szövetségi kancellárként, Izraelbe látogat.

Az oldal tetejére június 8.

Egyd Pepich szlovák belügyminiszter az SZNT ülésén elutasítja a községek kétnyelvű meg-jelölésének lehetőségét, s helyteleníti, hogy a magyar sajtó továbbra sem tartja be a helységnevek használatával kapcsolatos rendelkezéseket. — Az ülésen Vojtech Filkorn, a Szlovák Tudományos Akadémia alelnöke beszámol a nemzetiségi kutatás fejlesztését célzó tervekről; az 1969-ben tervbe vett Nemzetiségkutató Intézet létrehozásáról már nem esik szó.

Az oldal tetejére június 9.

Spanyolországban Francisco Franco tábornok, tervezett utódlása jegyében, miniszterelnöki tisztségét átadja Luis Carrero Blanco tengernagynak. december 30.

Az oldal tetejére június 10.

Bp-en átadják a Déli pályaudvar új utasforgalmi csarnokát.

Miskolcon, a Diósgyőr futballstadionjában megrendezik a hazai beatmozgalom fesztiválját, amelyet „kis magyar Woodstockként” emlegetnek.

Az oldal tetejére június 11.

Munkásgyűléseket tartanak Csepelen, Diósgyőrött és Győrött az MKP és az SZDP egyesülé-sének 25. évfordulóján.

Az oldal tetejére június 15.

Befejeződik az Ogy kétnapos nyári ülésszaka. A képviselők az 1972. évi költségvetés végre-hajtásáról tanácskoznak.

Bp-en átadják a forgalomnak a felújított Alagutat és a Lánchidat.

Az oldal tetejére június 18.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára hivatalos látogatásra Washingtonba érkezik. június 25.

Az oldal tetejére június 19.

Átadják a felújított somoskőújfalui határátkelőhelyet.

Az oldal tetejére június 20.
Meghal Keleti Márton háromszoros Kossuth-díjas filmrendező.
Az oldal tetejére június 22.

Moszkvában aláírják a magyar–szovjet kulturális együttműködés négyéves munkater­vét.

Az oldal tetejére június 25.

Befejeződik Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára egyhetes látogatása az USA-ban. Szovjet–amerikai egyezményt írnak alá az atomháború véletlen kirobbanásának elkerüléséről, a SALT–II-tárgyalások gyorsításáról és az atomenergia békés felhasználásáról. — Brezsnyev még ezen a napon hivatalos franciaországi látogatásra érkezik.

Az oldal tetejére június 27.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület javasolja, hogy a kormány szerve­ként hozzanak létre Állami Tervbi­zottságot, és személyi változásokra tesz javaslatot. június 29.

Az oldal tetejére június 28.

Az Ek Miniszteri Tanácsa, az egységes belső piac kialakítása érdekében, kiadja első irányelvét a bankok és pénzintézetek önálló tevékenységével összefüggő, a letelepedés és a szolgáltatás szabadságát korlátozó rendelkezések eltörléséről.

Az oldal tetejére június 29.

A KISZ KB Maróthy Lászlót választja első titkárrá. — Megalakul az Állami Tervbizottság; elnöke Lázár György. Lázárt egyúttal az OTh elnökévé és miniszterelnök-helyettessé, Karakas Lászlót munkaügyi miniszterré nevezik ki. A KSH új elnöke Bálint József.

Az oldal tetejére június 30.

Mo csatlakozik az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa-egyezményhez (GATT).* szeptember 9.

Afrikában a legteljesebb napfogyatkozás figyelhető meg Krisztus születése óta.