1973
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 3.

Todor Zsivkov, a BKP KB első titkára vezetésével bolgár küldöttség látogat Mo-ra.

Meghal Darvas József író, a Magyar Írók Szövetségének elnöke.

Bp-Csepelen, a Zápor utcában megnyitják a Merkur új gépkocsiátadó-telepét.
Az oldal tetejére december 4.
Nicolae Ceauşescu, az RKP KB főtitkára, államelnök hivatalos látogatásra Washingtonba érkezik.

A Pioneer–10 űrszonda 131 ezer km távolságra megközelíti a Jupiter bolygót. A szonda 30 felvételt továbbít a Földre a bolygóról és két holdjáról. 1979. szeptember 1. — A Pioneer–10 innen a Bika csillagkép irányába, a Naprendszerből kivezető pályára áll.

Az oldal tetejére december 5.

Mo hosszú lejáratú kereskedel­mi szerződést köt Svédországgal.

Az oldal tetejére december 6.

Az Mt elfogadja az észak–déli metró második szakaszáról szóló előterjesztést.

Az oldal tetejére december 7.
Vácott felavatják az ország legnagyobb AFIT-autószervizét.

Beiktatják tisztségébe az USA új alelnökét, Gerald Fordot. 1974. augusztus 9.

Az oldal tetejére december 8.

VI. Pál pápa levélben szólítja fel Mindszenty József bíborost az esztergomi érsekségről való lemondásra. Mindszenty elutasítja az önkéntes visszavonulás lehetőségét. december 18.

Az oldal tetejére december 10.

Nguyen Huu Tho, a DNFF elnöke vezetésével dél-vietnami küldöttség érkezik Mo-ra.

Az oldal tetejére december 11.

Prágába érkezik Willy Brandt nyugatnémet kancellár. — Kétnapos ott-tartózkodása során aláírják a csehszlovák–nyugatnémet alapszerződést, amely rögzíti, hogy az 1938-as müncheni szerződés semmisnek tekintendő. A két ország felveszi a diplomáciai kapcsolatokat.

Az oldal tetejére december 12.

Martin Ferenc bukaresti magyar nagykövet azt indítványozza a Külügyminisztériumnak, hogy javasolják a román félnek az aradi vértanúk emlékhelyén állt, Zala György alkotta szoborcsoport helyreállítását, tekintettel arra, hogy 1974-ben lesz a 13 tábornok kivégzésének 125. évfordulója.

Az oldal tetejére december 13.

Kétnapos akadémiai ülésszak kezdődik az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. Előadók Spira György, Diószegi István, Szabad György, Varga János, Katus László.

Az oldal tetejére december 14.

Átalakul a kormány; a külügyi tárcát Puja Frigyes (1983. július 8.) veszi át Péter Jánostól. december 18.

Az oldal tetejére december 15.

Befejeződik az EK állam- és kormányfőinek koppenhágai csúcskonferenciája. A résztvevők elhatározzák, hogy a jövőben rendszeresítik a csúcstalálkozókat; a határozat szerint azokon az EK Bizottság elnöke is jelen lesz.

Az oldal tetejére december 18.

VI. Pál pápa egyházjogilag megüresedettnek nyilvánítja az esztergomi érseki széket. Döntését nem hozza nyilvánosságra. 1974. február 2.

Moszkvában megkezdődik a szocialista országok kommunista és munkáspártjai KB-titkárainak kétnapos tanácskozása az ideológiai együttműködésről. Mo-ot Aczél György, az MSZMP KB titkára képviseli.
A külügyminiszteri posztról távozott Péter Jánost az Ogy alelnökévé választják.
Az oldal tetejére december 20.

Bemutatják Keleti Márton Csínom Palkó c. filmjét.

Az oldal tetejére december 21.
Befejeződik az Ogy háromnapos téli ülésszaka. Elfogadják az ország 1974. évi költségvetését.

Mo felveszi a nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val. 1974. március 13.

Genfben megkezdődik a közel-keleti békekonferencia. 1974. január 17.

Az oldal tetejére december 24.

Az OPEC-országok a kőolaj árának újabb drasztikus emeléséről határoznak.* 1974. január 1.

Az oldal tetejére december 27.

Elkészül a Debrecen és Füzesabony közötti 33-as főút korszerűsítése.

Az oldal tetejére december 28.

Felavatják a medvei (Medveďov, Szlovákia) Duna-hidat.

Párizsban az YMCA Press kiadónál orosz nyelven megjelenik Alekszandr Szolzsenyicin A Gulag szigetvilág c. regényének első kötete. 1974. február 2.

Az oldal tetejére december 29.
Kihirdetik az 1973: 32. tvr.-t az Orvostovábbképző Intézet egyetemi rangra emeléséről.

Megindult a forgalom az újjáépített és meghosszabbított bp-i kisföldalattin.

Az oldal tetejére december 30.

Az ETA baszk terrorszervezet Madridban felrobbantja Luis Carrero Blanco tengernagy, mi-niszterelnök gépkocsiját. A merényletben Franco tábornok kijelölt utóda életét veszti.

Az oldal tetejére december 31.

E napon lejár az Európai Regionális Fejlesztési Alap létrehozásának határideje. — Az alap nagyságát és formáját illetően áthidalhatatlan ellentétek alakultak ki az EK Miniszteri Tanácsában.