1973
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 2.

A kormány határozatot hoz arról, hogy az érettségivel nem rendelkező szakmunkások 10 hónapos előkészítő tanfolyam után felvételi nélkül beiratkozhatnak a kijelölt műszaki felsőfokú oktatási intézménybe.

Az oldal tetejére augusztus 3.

Az ET Nagy Miklóst (1974. április 29.) nevezi ki művelődésügyi miniszterré.

Az oldal tetejére augusztus 9.

Fock Jenő miniszterelnök hivatalos látogatásra Varsóba utazik.

Az oldal tetejére augusztus 13.

Nagy János külügyminiszter-helyettes Bonnban kezd tárgyalásokat a Mo és az NSZK közötti diplo-máciai kapcsolatok felvételéről. december 21.

Az oldal tetejére augusztus 16.

Fock Jenő miniszterel­nök, Lázár György és Vályi Péter mi­niszterelnök-helyettesek Moszkvá­ban kezdenek tárgyalásokat az 1976–1980. évi együttműködésről.

Az oldal tetejére augusztus 21.

Átadják a Debreceni Orvostudo­mányi Egyetem új elméleti tömbjét.

Az oldal tetejére augusztus 23.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Ártatlan gyilkosok c. filmjét.

Az oldal tetejére augusztus 28.

Pekingban befejeződik a KKP X. kongresszusa. A határozat fő veszélyként a szovjet „szociál-imperializmust” je­löli meg. A párt elnökévé ismét Mao Ce-tungot választják.

Az oldal tetejére augusztus 29.

Ózdon felavatják az új folyamatos acélöntőművet.

Az oldal tetejére augusztus 31.

Hivatalosan bejelentik, hogy 1976-ra elkészül a bp-i metró észak–déli vonalának első szakasza.