1972
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 3.

Bp-en megkezdődik a szocialista országok igazságügyi minisztereinek háromnapos értekezlete.

Az oldal tetejére október 5.

Jugoszláviában elítélik a zágrábi diákmegmozdulások öt vezetőjét.

Az oldal tetejére október 11.

Péter János külügyminiszter felszólal az ENSZ Közgyűlésén a békés egymás mellett élésről.

Az oldal tetejére október 12.

Bemutatják Keleti Márton Harminckét nevem volt c. filmjét.

Az oldal tetejére október 13.

A Magyar Ifjúság c. hetilapban „Orfeo az álvilágban” címmel megjelenik Szántó Gábor cikke az 1970-ben alakult Orfeo amatőr bábos és színjátszócsoportról. — Utóbb rendőrségi eljárás indul az együttes „ideológiai fellazítással” vádolt tagjai ellen.

Az oldal tetejére október 14.
Washingtonban parafálják Mo és az USA vagyonjogi megállapodását, amely rendezi a második világháború során és azt következően keletkezett, azóta rendezetlen pénzügyi elszámolásokat.

Bp-en a Műcsarnokban megnyílik Marc Chagall festőművész kiállítása.

Az oldal tetejére október 17.

Bp-en megkezdődik a Royal Shakespeare Company háromnapos vendégjátéka.

Az oldal tetejére október 19.

Magyar–szovjet gazdasági tárgyalások kezdődnek Moszkvában az 1975 utáni együttműködésről. A magyar küldöttséget Vályi Péter miniszterelnök-helyettes vezeti.

Magyar gazdasági napok kezdődnek Spanyolországban.

Párizsban megkezdődik az EK állam- és kormányfőinak csúcskonferenciája. október 20.

Az oldal tetejére október 20.

Az Európai Közösségek állam- és kormányfői megállapodnak az EK Európai Unióvá alakításáról, és elfogadják a gazdasági és pénzügyi unió (Economic and Monetary Union) új ütemtervét. A tagországok vezetői határoznak a regionális fejlesztési alap létrehozásáról.

Az oldal tetejére október 21.

Losonczi Pál, az ET elnöke és Franz Jonas, az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke nem hivatalos baráti talál­kozót tart Sopronban és Kismartonban (Eisenstadt).

Az oldal tetejére október 22.

Párizsban az USA és a VDK képviselői kilencpontos megállapodást írnak alá az indokínai rende-zésről. 1973. január 27.

Az oldal tetejére október 24.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 60. ülésszaka. A tagországok képviselői a hosszú távú gazdaságfejlesztésről tárgyalnak.

Az oldal tetejére október 26.

Bemutatják Gábor Pál Utazás Jakabbal c. filmjét.

Az oldal tetejére október 28.

A magyar kormány nyilat­kozatban ítéli el a vietnami háborút.

Bemutatják Révész György Volt egyszer egy család c. filmjét.