1972
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Négynapos hivatalos látogatásra Mo-ra érkezi Henryk Jablonski lengyel államfő.

Az oldal tetejére november 2.

A kormány 37/1971. sz. rendelete szabályozza a gépjárművek használatát; magánszemély tulaj-donában csak motorkerékpár, személygépkocsi vagy utánfutó lehet.

Az indokínai háborúval foglalkozó tudományos konferenciát rendeznek az Akadémián.

Az oldal tetejére november 6.

Szennay Andrást választják pannonhalmi főapáttá. 1973. március 21.

Az oldal tetejére november 7.

Ismét a republikánus párti Richard Nixont választják az USA elnökévé. 1974. augusztus 9.

Az oldal tetejére november 9.

Bemutatják Kézdi-Kovács Zsolt Romantika c. filmjét.

Az oldal tetejére november 11.

Hosszú lejáratú ma­gyar–osztrák gazdasági együttműkö­dési megállapodást írnak alá Bp-en.

Dél-Vietnamban az amerikaiak átadják a kormánycsapatoknak utolsó támaszpontjukat. Ezzel véget ér az amerikai hadsereg közvetlen jelenléte Vietnamban. december 18.

Az oldal tetejére november 12.

Meghal Pálfi Miklós ev. lelkész, teológiai professzor, a Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.

Az oldal tetejére november 14.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. november 15. A testület a X. kongresszus határozatainak végrehajtásáról és a tennivalókról, az 1973. évi népgazdasági tervről és az állami költségvetésről tárgyal. Kádár János keményvonalas beszédet mond, amelynek alapgondolata a reform visszafordítása, a visszarendeződés meghirdetése.

Az oldal tetejére november 15.

Befejeződik az MSZMP KB ülése. — A testület intézkedéseket javasol a munkásság bérének emelésére, a párt munkás-jellegének erősítésére. A magyar kommunista vezetés a „munkás-ellenzékre” hivatkozva lefékezi a gazdasági reformot.

Bp-en megkezdődik a magyar–szovjet történész vegyesbizottság ülése. A történészek a numizmatikáról, az őstörténetről és az 1900–1945 közötti mo-i strukturális átalakulásról tanácskoznak. Ismertetik a Szu-ban megjelent Magyarország története c. háromkötetes művet.

Az oldal tetejére november 16.

Párizsban aláírják a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményt. 1985. július 15.

Az oldal tetejére november 17.

Visszatér Argentínába az 1955-ben katonai puccsal megbuktatott Juan Perón egykori elnök. 1973. október 12.

Az oldal tetejére november 18.

Moszkvában aláírják a KISZ és a Komszomol 1972–1975-re szóló együttműködési programját.

A bp-i Miskolc utcában megnyílik az ország legnagyobb Zsiguli-márkaszervize.
Az oldal tetejére november 20.

Termelni kezd a beremen­di cementgyár.

Az oldal tetejére november 22.

Helsinkiben megnyílik az európai biztonsági és együttműködé­si konferenciát előkészítő konzultatív tanácskozás.

Az oldal tetejére november 23.

Bemutatják Zsurzs Éva A fekete város c. kétrészes filmjét.

Az oldal tetejére november 25.

Bp-en megkezdődik az Ellenállók Nemzet­közi Szövetségének (FIR) tanácskozása a fasizmus újjáéledése elleni küzdelemről.

Az oldal tetejére november 27.

Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára vezetésével szovjet párt-­ és kormányküldöttség látogat Mo-ra. november 28.

Az oldal tetejére november 28.

Kádár János és Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára csak a tolmácsok jelenlétében tanácskozik. — A négyszemközti megbeszélés másnap folytatódik.

A szlovákiai ref. egyház Kassán ülésező zsinata püspökké ismét Varga Imrét, első püspök-helyettessé Horváth Zsigmond komáromi, második püspökhelyettessé Andrej Maťašík pozsonyi lelkészt, egyetemes főgondnokká Csáji Bertalant választja.