1972
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Banglades elismerése miatt Pakisztán megszakítja diplo­máciai kapcsolatait Mo-gal. március 23.

Az oldal tetejére február 2.

Fock Jenő miniszterelnök vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik a VDK-ba. február 11.

Erich Honecker, az NSZEP KB első titkára vezetésével keletnémet párt- és kormánykül­döttség kezd tárgyalásokat Bp-en.

Az oldal tetejére február 5.

Bukarestben meghal Kohn Hillel jogász, közgazdasági író, szociológus, kommunista politikus, 1940-től a KMP észak-erdélyi tartományi titkára, 1945 után a Demokratikus Zsidó Népközösség vezetője, 1946-tól a Bolyai Egyetem tanára.

Az oldal tetejére február 8.

VI. Pál pápa Lékai László badacsonytomaji plébánost c. püspökké és veszprémi apostoli kor-mányzóvá nevezi ki. 1974. február 2.

Az oldal tetejére február 10.

Ülést tart az MSZMP Budapesti Bizottsága. Éles kritikát fogalmaznak meg arról, hogy miért kevesebb a munkások fizetése, mint a gyárakban bérmunkát végző tsz-ek, vagy a különböző ÁFÉSZ-ek alkalmazottainak bére. Felvetik a lakáshelyzet problémáit. Németh Károly, a bizottság első titkára szerint a nagyüzemek munkásai kritikai észrevételeket tesznek a csökkenő nyereségrészesedés, az ütemtelen munkaszervezés miatt. Az ülésen felszólal Kádár János, aki kifejti: ahogy a problémák jelentkeznek, aszerint bújnak elő antimarxista, álforradalmi, dogmatikus, revizionista nézetek. A kispolgári szemléletet nevezi a legkártékonyabb jelenségnek. Mint mondja: jelentkeznek téves és ellenséges nézetek is, amelyek hatással vannak kisebb-nagyobb körökre. Gyakori a társadalom, a népgazdaság helyzetének és jövőjének pesszimista megítélése, az életszínvonal növelését irreálisan felvető, egyenlősdi szemlélet.

Bemutatják Gazdag Gyula Sípoló macskakő c. filmjét.

Az oldal tetejére február 11.
Kádár János nem hivatalos, baráti látogatásra a Szu-ba utazik. A tárgyalások témája a magyar gazdasági helyzet és az együttműködés.

Befejeződik a Fock Jenő miniszterelnök vezette párt- és kormányküldöttség észak-vietnami látogatása. A tárgyalások során megegyezés születik az 1972. év folyamán nyújtandó térítés-mentes katonai támogatásról és az új hitelekről.

Versailles-ban világtalálkozó kezdődik az indokínai népek támogatására. A magyar küldöttséget Beresztóczy Miklós, az Ogy alelnöke, az OBt katolikus bizottságának főtitkára vezeti.
Az oldal tetejére február 14.

A Szu-ban felbocsátják a Luna–20 űrszondát. február 26.

Az oldal tetejére február 16.

Aczél György, az MSZMP PB tagja a Csepel Vas- és Fémművekbe látogat. március 24.

Az oldal tetejére február 17.

A bogárhátú Volkswagen 15 millió eladott darabbal megdönti a Ford sikerautója, a Tin Lizzie eladási rekordját.*

Az oldal tetejére február 18.

Megkezdődik az USA Kommunista Pártjának XX. kongresszusa. — A párt főtitkárává ismét Gus Hallt választják.

Az oldal tetejére február 21.

Richard Nixon amerikai elnök hivatalos látogatásra Pekingbe érkezik. február 28.

Az oldal tetejére február 22.

Az újvidéki (Jugoszlávia) bíróság 3 évi szigorított börtönre ítéli Rózsa Sándor egyetemi hallgatót az Új Symposion c. folyóiratban megjelent írásáért. A vád ellenséges propaganda, nemzeti és faji gyűlölet szítása.

Az oldal tetejére február 24.

Kádár János és Fock Jenő, az Mt elnöke Bukarestbe látogat. 1977. június 15. — A kétnapos tárgyalás végén aláírják az 1968-ban lejárt barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést megújító dokumentumot. — A közös emlékeztető többek közt előírja, hogy a külügyminisztériumok fejezzék be a két főkonzulátus megnyitására vonatkozó tárgyalásokat. 1973. november 28. A kiadott közös nyilatkozatban, a román fél merev ellenállása miatt, a nemzetiségi kérdést semmilyen formában nem szerepel.

Az e napon elfogadott kormányrendelet szerint a kötelező betegbiztosítást kiterjesztik a kis-iparosokra, a magánkereskedőkre, az egyéni gazdálkodókra és az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek tagjaira. április 1. — Határoznak a Budapesti Nemzetközi Vásár áttelepítéséről a Városligetből Kőbányára.

Bemutatják Simó Sándor A legszebb férfikor c. filmjét.

Az oldal tetejére február 25.

Az újonnan kinevezett r. kat. főpapok (Fábián Ár­pád c. püspök, szombathelyi apostoli kormányzó, Lékai László c. püspök, veszprémi apostoli kormányzó, Kádár László veszprémi segédpüspök és Endrey Mihály pé­csi segédpüspök) leteszik az esküt az ET elnöke előtt.

Az oldal tetejére február 26.

A Hold felszínéről vett mintával visszatér a Földre a Luna–20 szovjet űrszonda.

Az oldal tetejére február 28.
Párizsban marxista könyvhét kezdődik. Az egyik meghívott vendég Aczél György, az MSZMP KB titkára.

Befejeződik Richard Nixon elnök kínai látogatása. A közös közleményben az USA elismeri, hogy Tajvan Kína részét képezi. Ugyanakkor az amerikai csapatok határozatlan ideig a szigetországban maradnak.