1972
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.
Hatályba lép a kötelező betegbiztosítás kiterjesztéséről szóló kormányrendelet.

Lemond tisztségéről Király Károly, az RKP Kovászna megyei első titkára. 1977. június 2.

Az oldal tetejére április 6.

Bemutatják Gaál István Holt vidék c. filmjét.

Az oldal tetejére április 7.

A kormány határozatot hoz a szocialista munkaversenyről.

Magyar–román írószövetségi megbeszélést tartanak Bp-en.
Az oldal tetejére április 9.

Mo és Ausztrália között nagyköveti szinten diplomáciai kapcsolat létesül.

Az oldal tetejére április 10.

Londonban, Moszkvában és Washingtonban 70 állam képviselői aláírják a bakteriológiai fegyverek gyártásának, alkalmazásának stb. tilal­máról szóló szerződést.

Az oldal tetejére április 11.

Bukarestben megkezdődik a VSZ Kato­nai Tanácsának ülése.

Berlinben (NDK) megkezdődik a szocialista országok művelődési minisztereinek tanácskozása. Mo-ot Ilku Pál képviseli.
Az oldal tetejére április 13.
Befejeződik a Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlése. Elnökké ismét Ember Győzőt választják.

A brazíliai Dona Emmában meghal Lénard (Lénárd) Sándor (Alexander Lenard) orvos, magyar, német, latin, olasz és angol nyelven publikáló magyar író, műfordító.

Santiago de Chilében megkezdődik az UNCTAD III. ülésszaka. A magyar delegációt Bíró József külkereskedelmi miniszter vezeti.
Az oldal tetejére április 14.

Békegyűlést tartanak Bp-en az egykori európai frontharcosok, ellenállók és a háború áldozatai napja alkalmából.

Az oldal tetejére április 15.

Négy évi szünet után az amerikaiak újra bombázzák Észak-Vietnamot, Hanoi és Haiphong városát. május 8. — A támadás tüntetéssorozatot indít el az USA-ban. május 4.

Az oldal tetejére április 16.

Pozsonyban befejeződik a Csemadok XI. országos közgyűlése. — Új alapszabályt fogadnak el, amely a szervezet hivatalos nevét ismét Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségére változtatja. A szövetség elnökévé újra Lőrincz Gyulát, vezető titkárává Varga Bélát, titkárává Varga Jánost és György Istvánt választják.

Az oldal tetejére április 18.

Nürnbergbe (NSZK) térítik a csehszlovák légitársaság egyik belföldi repülőgépét. — A nyugatnémet hatóságok elfogják, majd elítélik a géprablókat.

Az oldal tetejére április 19.

Összeül az Ogy. április 26. — A képviselők elfogadják az 1972: I. tc.-et az 1949. évi XX. tc. (az alkotmány) módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről. A 2. § (1) kimondja: „A Magyar Népköztársaság szocialista állam”. A 3. § szerint: „A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje.” 1989. február 20.

Firenzében aláírják az Európai Egyetem alapítólevelét.
Az oldal tetejére április 21.

A kormány határozatot hoz az 1971–1985 közötti időszakra szóló országos távlati tudományos kutatási tervről.

Az oldal tetejére április 24.
Baráti látogatásra Bp-re érkezik Knud Jespersen, a Dán Kommunista Párt elnöke.

Nemzetközi szolidaritási napot tartanak Mo-on. A GATE nagygyűlésén beszédet mond Komócsin Zoltán, az MSZMP KB titkára.

Az oldal tetejére április 25.

Prágában megkezdődik a dolgozó nők harmadik világértekezlete. A magyar küldöttséget Duschek Lajosné, a SZOT titkára vezeti.

Az oldal tetejére április 26.

Kihirdetik az 1972: I. tc.-et az alkotmány módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányá-nak egységes szövegéről.

Bp-en megkezdődik a HNF V. kongresszusa. április 28.

Az oldal tetejére április 28.

Befejeződik a HNF V. kongresszusa. 1976. szeptember 18. Elnökké Kállai Gyulát, alelnökké Bognár Józsefet, Bugár Jánosnét, Darvas Józsefet, Nagy Józsefnét, Ortutay Gyulát, Sarlós Istvánt, Szabó Lászlót és Szemők Józsefet, főtitkárrá Bencsik Istvánt (1974. március 21.) választják.

Az oldal tetejére április 29.

Kihirdetik az 1972: II. tc.-et az egészségügyről. „A Magyar Népköztársaságban az egészségügy állami feladat. Az állam a szocialista egészségügy elveivel összhangban biztosítja a lakosság egészségügyi ellátásának feltételeit, egységes irányítását, tervszerű fejlesztését, intézményeinek szükséges együttműködését. Az egészségügyi feladatok ellátásában az egész társadalom hatékonyan közreműködik.”