1971
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

E naptól egyetemi rangot kap a Zeneművészeti Főiskola, a Magyar Iparművészeti Főiskola, a Kép-zőművészeti Főiskola és a Színház- és Filmművészeti Főiskola.

Az oldal tetejére szeptember 3.

A második világháborúban győztes nagyhatalmak bonni nagykövetei egyezményt írnak alá Nyugat-Berlin státuszáról. A nyugati hatalmak elismerik, hogy a város nem része az NSZK-nak; a Szu biztosítja a szabad tranzitforgalmat a város nyugati szektorai és az NSZK között.

Az oldal tetejére szeptember 8.

Bp-re érkezik Maurice Schumann francia külügy­miniszter.

Kihirdetik az 1971: 19. tvr.-t Külkereskedelmi Főiskola létesítéséről. — Kihirdetik az 1971: 21. és 22. tvr.-t a kaposvári és a nyíregyházi mezőgazdasági főiskola felállításáról.

Az oldal tetejére szeptember 9.

A magyar kormány és az Apostoli Szentszék megállapodást köt Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek Mo-ról való távozásának feltételeiről. szeptember 28.

Bemutatják Somló Tamás A halhatatlan légiós c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 10.

A Vadászati Világ­kiállítás megtekintésére román de­legáció érkezik Bp-re Ilie Verdeţ miniszterelnök-helyettes vezeté­sével.

Az oldal tetejére szeptember 11.

Moszkvában meghal Nyikita Szergejevics Hruscsov, 1953-tól 1964-ig az SZKP KB első titkára.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Péter János magyar és Rudolf Kirchschläger osztrák kül­ügyminiszter nem hivatalos találkozót tart Sopronban és az ausztriai St. Margaret­hében.

Az oldal tetejére szeptember 13.
Losonczi Pál, az ET elnöke hivatalos baráti látogatásra a KNDK-ba utazik.

Az összesküvés gyanújába keveredett Lin Piao marsall honvédelmi miniszter, Mao Ce-tung elnök kijelölt utóda, Pekingből való menekülése közben máig sem teljesen tisztázott körülmények között életét veszti.*

Az oldal tetejére szeptember 15.

A moszkvai Nagy Színház (Bolsoj) bp-i vendégjátékra érkezik. — Moszkvába utazik a Magyar Állami Operaház társu­lata.

A Vancouver (Kanada) kikötőjéből kifut egy halászhajó, zöld vitorláján a Greenpeace (Zöld béke) felirattal. szeptember 24. — Az új mozgalom neve Bill Darnel kanadai szociális munkástól származik.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Kijev közelében lezu­han a Malév Tu–134 típusú repülőgépe. A halálos áldozatok száma 49.

Willy Brandt nyugatnémet kancellár hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik. A tárgyalások fő témája az európai haderő- és fegyverzetcsökkentés.
Az oldal tetejére szeptember 21.

Szabó Károly rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Washingtonban átadja megbízólevelét Richard Nixonnak, az USA elnökének.

Bukarestben megkezdődik a szocialista országok tudományos akadémiáinak értekezlete . A magyar küldöttséget Köpeczi Béla, az MTA mb. főtitkára vezeti.
Az oldal tetejére szeptember 22.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára hivatalos látogatásra Belgrádba érkezik.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Befejeződik az Ogy kétnapos őszi ülésszaka. Elfogadják az 1971. évi III. tc.-et a szövetkezetekről és az 1971. évi IV. tc.-et az ifjúságról.

Bemutatják Palásthy György Hahó, öcsi! c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 24.
A kormány rendeletben szabályozza a magánszemélyek ingatlantulajdonát: egy személynek vagy családnak egy lakása és egy üdülője vagy ingatlana lehet.

A Greenpeace-mozgalom megtartja első akcióját. Az aktivisták az USA alaszkai tenger alatti atomkísérletei ellen tiltakoznak.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Kétnapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára.

Magyar kulturális napok kezdődnek az olaszországi Sorrentóban és Nápolyban.
Az oldal tetejére szeptember 28.

Mindszenty József bíbo­ros, prímás, esztergomi érsek a reggeli órákban, a magyar kormány és a Szentszék kö­zötti megállapodás alapján, eltávozhat az USA bp-i nagykövetségéről, miután az ET kegyelemben részesítette, az ellene folytatott büntetőeljárást pedig megszüntették. október 2.Rómába érkezvén, a vatikáni kertekben VI. Pál pápa fogadja a bíborost, s megajándékozza gyűrűjével és mellkeresztjével. október 23.

Az oldal tetejére szeptember 29.

VI. Pál pápa Kisberk Imre székesfehérvári apostoli kormányzót, tisztsége meghagyása mellett, esztergomi apostoli kormányzóvá nevezi ki. 1974. február 2.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Megalakul az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága. Elnöke Kállai Gyula, az MSZMP PB tagja, a HNF OT elnöke.

Péter János külügy­miniszter New Yorkban Adam Malik indonéz kül­ügyminiszterrel, az ENSZ 26. Közgyűlésének elnökével tárgyal. október 5.