1971
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 2.

A magyar származású Gábor Dénes kapja a fizikai No­bel-díjat.

Az oldal tetejére november 3.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület a nemzetközi helyzetről, az államigazgatás fejleszté­séről és az állami munka pártirányítá­sáról tárgyal.

Az oldal tetejére november 4.

Kihirdetik az 1971: 28. tvr.-t a Btk módo­sításáról és kiegészítéséről. A bűn­cselekményeket, társadalmi veszé­lyességük súlya szerint, a módosított Btk bűntettekre és vétségekre osztja; visszaállítja az életfogytiglani büntetést; négy bör­tönfokozatot vezet be.

Az oldal tetejére november 5.

A bp-i Gorkij Könyvesboltban megkezdődik a Szovjet Könyv Ünnepi Napjai rendezvénysorozata.

Az oldal tetejére november 6.

A „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” évfordulója alkalmából ünnepi előadáson mutatják be Szokolay Sándor Vérnász c. operáját.

Az oldal tetejére november 10.

Richard Nixon amerikai elnök bejelenti, hogy e naptól az amerikai egységek Vietnamban csak védelmi harcokban vesznek részt, támadó hadműveleteket csak a déli kormányerők indítanak. 1972. március 30. 1972. november 11.

Az oldal tetejére november 11.

Bemutatják Böszörményi Géza Madárkák c. filmjét.

Az oldal tetejére november 12.

Kolozsvárott meghal Jancsó Elemér irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, 1945-től a Bolyai, 1959-től a Babeş-Bolyai Egyetem tanára.

Az oldal tetejére november 15.

Magyar gazdasági napok kezdődnek Olaszországban.

Az oldal tetejére november 16.

Szekér Gyula nehézipari miniszter Moszkvában aláírja a magyar–szovjet („Testvériség”) földgáz-vezeték építéséről szóló egyezményt. 1975. február 18.

Az oldal tetejére november 20.

Péter János külügy­miniszter háromnapos hivatalos látogatásra Romániába utazik.

Az oldal tetejére november 23.
Bp-re érkezik Sztanko Todorov bolgár miniszterelnök.

Bp-en befejeződik a Magyar–Szovjet Baráti Társaság országos értekezle­te. A társaság elnökévé Apró Antalt választják.

Az oldal tetejére november 25.

Bemutatják Huszárik Zoltán Szindbád c. filmjét; a főszerepben Latinovits Zoltán.

Az oldal tetejére november 27.

A Szu-ból felbocsátott Marsz–2 űrszonda, miután leszálló egysége képeket közvetített a bolygóról, becsapódik a Mars felszínébe. Ez az első sikeres Mars-expedíció.

Az oldal tetejére november 29.

Bp-en megkezdődik a KGST közlekedési állandó bizottságának 41. ülésszaka. A felek a dunai áruszállításról és közlekedésről és a kereskedelmi tengerhajózási együtt­működésről tárgyalnak.