1971
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 2.

Bp-en megkezdődik a VSZ tagállamai hon­védelmi miniszteri bizottságának kétnapos ülése. A miniszterek egyetértenek abban, hogy erősíteni, valamint korszerű fegyver­zettel és technikai eszközökkel kell ellátni a szövetséges hadseregeket. Mo-ot Czinege Lajos vezérezredes képviseli.

Bp-re érkezik Richard Davies amerikai külügyminiszter-helyettes.
Az oldal tetejére március 3.

Bp-en magyar–indiai hosszú lejáratú kereskedelmi és fizetési megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére március 8.

Władysław Gomułka lengyel pártvezető és Józef Cyrankiewicz miniszterelnök kétnapos nem hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik.

Az oldal tetejére március 9.

Meghal Jankovich Ferenc költő, író. (A háború után ő írta a népi kollégiumi mozgalom indulója, a „Sej, a mi lobogónkat…” c. dal szövegét.)

A német Walter Behrendtet választják az Európai Parlament elnökévé. 1973. március 13.

Az oldal tetejére március 10.

Albert de Coninck vezetésével 11 napos látogatásra Mo-ra érkezik a Belga Kommunista Párt kül-döttsége.

Bp-en magyar–román hosszú lejáratú árucsere-forgalmi és fizetési megállapodást írnak alá.
Az oldal tetejére március 16.

Az Mt határozatot hoz a területfejlesztés irányelveiről. A határozat szerint biztosítani kell a népgazdaság és az egyes területek erőforrásainak hatékony hasznosítását, a településhálózat korszerűbbé és racionálisabbá tételét. A területek foglalkoztatottsági és termelékenységi, valamint a települések ellátottsági színvonalának közelítésével mérsékelni kell az egyes területek népes-ségének anyagi és kulturális színvonalában meglévő különbségeket.

Az oldal tetejére március 18.

Bemutatják Sándor Pál Sárika, drágám c. filmjét.

Az oldal tetejére március 19.

Bp-en öngyilkosságot követ el a 43 éves Erdélyi Károly, 1966 óta az MSZMP KB tagja, a KB Kül-ügyi Osztályának vezetője.

Magyar–szovjet konzuli egyezményt írnak alá Bp-en.
Az oldal tetejére március 22.

Bp-re érkezik Ivan Basev bolgár külügyminiszter.

Az oldal tetejére március 23.

A Nsz cikket közöl „A kínai kulturális forradalom és a kispolgári kalandorság” címmel.

Bemutatják Mihályfi Imre Sellő a pecsétgyűrűn c. filmjét.

Az oldal tetejére március 24.

Átadja megbízólevelét Vlagyimir Pavlov, a Szu új bp-i nagykövete.

Bartók Béla születésének 90. évfordulója alkalmából nemzetközi zenetudományi konferencia kez-dődik Bp-en.

Az oldal tetejére március 26.

VI. Pál pápa kiadja Populorum progressio kezdetű enciklikáját az ember és a társadalom fej-lődéséről.

A Mudzsibur Rahman vezette Avami Liga deklarálja a kelet-pakisztáni országrész, Banglades függetlenségét. A pakisztáni kormánycsapatok beavatkozása nyomán polgárháború kezdődik. december 2.

Az oldal tetejére március 29.

Bp-re érkezik Otto Winzer, az NDK külügyminisztere.

Meghal Kiss Manyi színművésznő.
Ülést tart a Csemadok KB. A szervezet új elnökévé Fábry Istvánt választják, megerősítik tisztségében Varga Béla vezető titkárt és Varga János titkárt. A KB határozata kimondja, hogy a szövetség továbbra is küzd „a jobboldali opportunizmus, a nacionalista csökevények s minden olyan megnyilvánulás ellen, amely idegen a kommunista párt politikai irányvonalának szellemétől”.
Az oldal tetejére március 30.

A művelődési miniszter utasítást ad ki az új szakközépiskolai érettségi vizsgaszabályzatról. Csökkentik az érettségi vizsgatárgyak számát, az érettségi bizonyítvány záradékában feltüntetik, hogy milyen munkakör ellátására képesít, s hogy a végzett a képzés irányának megfelelő szak-területen szakmunkásként dolgozhat.

Moszkvában üsszeül  az SZKP XXIV. kongresszusa. április 9. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére március 31.
Bukarestben befejeződik a magyar–román gazdasági együttműködési vegyesbizottság háromnapos ülése. A magyar küldöttséget Apró Antal, az Mt elnökhelyettese vezeti.

Egy amerikai katonai bíróság életfogytiglani börtönre ítéli William Calley főhadnagyot, akit bűnösnek találnak a My Lai vietnami faluban történt mészárlás elkövetésében.*