1971
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 2.

Péter János külügyminiszter Pozsonyban kezd tárgyalásokkal Ján Marko csehszlovák külügy-miniszterrel.

Az oldal tetejére május 3.

Ülést tart az NSZEP KB. Walter Ulbricht első titkárt felmentik tisztségéből; utódává Erich Honeckert (1989. október 18.) választják.

Az oldal tetejére május 4.

Bp-en megkezdődik a Magyar Szakszervezetek XXII. kongresszusa. május 8.

Az oldal tetejére május 5.

Az MSZMP KB küldöttsége, amelynek tagja Aczél György és Komócsin Zoltán, mindketten a KB titkárai, befejezi bukaresti tárgyalásait az RKP KB képviselőivel. — A magyar fél felveti, hogy vizsgálják meg az 1954-ben megszüntetett kolozsvári magyar konzulátus felállításának lehetőségét, s a két ország külügyminisztériumai kössenek erről megállapodást.

Az oldal tetejére május 8.

Befejeződik a Magyar Szakszervezetek XXII. kongresszusa. 1975. december 8. A SZOT elnökévé Földvári Aladárt, főtitkárává Gáspár Sándort választják.

Az oldal tetejére május 11.

Meghal Erdei Ferenc szociográfus, író, egykor parasztpárti politikus, az MTA főtitkára.

Az oldal tetejére május 12.

Összeül az új Ogy alakuló ülése. Megválasztják az ET tagjait és az Ogy tisztségviselőit. Az ET elnöke Losonczi Pál, az Ogy elnöke Apró Antal. — Megalakul az új kormány. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke Fock Jenő; helyettesei: Ajtai Miklós, Fehér Lajos, Tímár Mátyás, Vályi Péter. A kormány tagjai: belkereskedelem Szurdi István; belügy Benkei András; egészségügy Szabó Zoltán; építésügy és városfejlesztés Bondor József; honvédelem Czinege Lajos; igazságügy Korom Mihály; kohó- és gépipar Horgos Gyula; könnyűipar Keserű Jánosné; közlekedés- és postaügy Csanádi György; külkereskedelem Bíró József; külügy Péter János; mezőgazdaság- és élelmezésügy Dimény Imre; munkaügy Lázár György; művelődésügy Ilku Pál; nehézipar Szekér Gyula; pénzügy Faluvégi Lajos; az OTh elnöke Párdi Imre.

Az oldal tetejére május 13.
Bp-en megkezdődik a Béke-világtanács közgyűlése.
Az oldal tetejére május 14.

Fock Jenő miniszterelnök fogadja a Bp-en tartózkodó Nguyen Thi Binh asszonyt, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány külügyminiszterét.

Az oldal tetejére május 15.
Mo-ra látogat Edward Gierek, a LEMP KB első titkára és Piotr Jaroszewicz lengyel miniszterelnök.

Pozsonyban befejeződik az SZLKP kongresszusa. A KB első titkárává ismét Jozef Lenártot választják, a 80 tagú új KB-ban pedig helyet kap többek között Fábry István, Fehérváry Géza, Csáji István, Nagy Sándor és Szalai Imre. A kongresszus megállapítja, hogy a szocialista szövetségesek internacionalista segítségével sikerült megőrizni a munkásosztály hatalmát, megvédeni a szocialista vívmányokat, felújítani a párt marxista-leninista jellegét és a társadalomban betöltött vezető szerepét.

Az oldal tetejére május 16.

Az ET Miklós Imrét kinevezi ki az Állami Egyházügyi Hivatal elnökévé. 1989. április 30.

Ifjúsági békenagygyűlést rendeznek Bp-en Vietnam szabadságáért. Jelen van Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes kormányának külügyminisztere.
Az oldal tetejére május 17.

Bp-re érkezik Clodomiro Almeyda, a Chilei Köztársaság külügyminisztere.

Az oldal tetejére május 19.
Elméleti konferencia kezdődik Balatonaligán a szocialista állam és a szocialista demokrácia kérdéseiről.

A Szu-ból felbocsátják a Mars–2 űrszondát. november 27.

Az oldal tetejére május 20.

Bp-re érkezik Stefan Jędrichowski lengyel külügyminiszter.

Az oldal tetejére május 21.

A magyar kormány és az Apostoli Szentszék újabb megállapodást ír alá. június 2. július 15. A dokumentum tartalmát nem hozzák nyilvánosságra.

Az oldal tetejére május 25.

Prágában megkezdődik a CSKP XIV. kongresszusa. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére május 28.

Bp-en befejeződik a Hetenapi Adventista Egyház vezetőségválasztó konferenciája. Elnökké Szakács Józsefet, titkárrá Zarka Dénest választják. 1984. március 23.

Az oldal tetejére május 29.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét. Megjelenik 38 könyv.

Az oldal tetejére május 30.

Révkomáromban befejeződik a VIII. Jókai Napok egyhetes rendezvénysorozata.

Az oldal tetejére május 31.

A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a harmadik Regnum-perben. Összeesküvésben való részvétel vádjával Hagemann Frigyest 5 évi, Túry Lajost 3 év 6 hónapi, Somogyi Sándort 4 évi, Katona Istvánt 2 év 6 hónapi szabadságvesztésre; egyesületi joggal való visszaélés bűntette vádjával Doskár Balázst 10 hónapi, Hegyi Veronikát 6 hónapi (3 év próbaidőre felfüggesztett) szabadság-vesztésre ítéli. 1972. január 19.