1971
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Forgalomba került a tízforintos érme.

Az oldal tetejére június 2.
Nicolae Ceauşescu, az RKP KB főtitkára, államelnök vezetésével román párt- és állami küldöttség érkezik Pekingbe.
Az oldal tetejére június 3.

A kormány határozatot hoz a bankrendszer továbbfejlesztéséről. A vállalatok álló- és forgóeszköz-hitelezését az MNB veszi át. Megszűnik a Beruházási Bank; a központi beruházások finan-szírozására létrehozzák az Állami Fejlesztési Bankot.

Miklós Imre, az ÁEH elnöke és a történelmi egyházak képviselői (Ijjas József kalocsai érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, Bartha Tibor püspök, a Mo-i Ref. Egyház Zsinati Tanácsának elnöke, Káldy Zoltán ev. püspök, Seifert Géza főrabbi, a MIOK elnöke) jegyzőkönyvet írnak alá egyes egyházi állások betöltésének módjáról. A megállapodás szerint a kisebb egyházi állások betöltéséhez nem szükséges előzetes állami hozzájárulást kérni, és megszűnik a bejelentés kötelezettsége is.

Az oldal tetejére június 4.

Bp-en meghal Lukács György marxista filozófus, esztéta.

A Mogürt vállalat és a szovjet Avto-ekszport szerződést ír alá a „világ addigi legnagyobb autóbusz-exportjáról”. A szovjetek 1972-ben 3600 járművet vásárolnak; ez az Ikarus teljes termelésének fele.

Az oldal tetejére június 6.

Bajkonurból (Szu, Kazahsztán) felbocsátják a Szojuz–11 űrhajót, amely a Szaljut–1 űrállomás sze-mélyzetét szállítja. június 30.

Az oldal tetejére június 9.

A BME-n tanulmányi célú atomreaktort állítanak üzembe.

Az oldal tetejére június 10.

Bemutatják Rényi Tamás Reménykedők c. filmjét.

Az oldal tetejére június 14.

Mo-on is megkezdik a szovjet Zsiguli gépkocsik árusítását. Az első, IH 12-26 rendszámú autót Debrecenben adják át tulajdonosának.*

Az oldal tetejére június 15.
Magyar–nyugatnémet kormányközi tárgyalások kezdődnek Bp-en.
Kelet-Berlinben összeül az NSZEP VIII. kongresszusa. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.
Az oldal tetejére június 17.

Amerikai–japán megállapodást írnak alá, amelynek értelmében az USA visszadja Japánnak a második világháborúban elfoglalt Rinkin és Okinava szigetét. 1972. május 15.

Az oldal tetejére június 23.
Összeül az Ogy. Fock Jenő miniszterelnök előterjeszti a kormány programját. — Bizottságot hoznak létre az alkotmánymódosítás előkészítésére.

Biszku Béla és Nyers Re­zső, mindketten az MSZMP PB tagjai, a KB titkárai Moszkvába utaznak.

Az oldal tetejére június 24.

Országos történész ván­dorgyűlés kezdődik Keszthelyen a korszerű történelmi műveltségről.

Az oldal tetejére június 26.

Czinege Lajos honvédelmi mi­niszter vezetésével magyar katonai kül­döttség utazik a Szu-ba.

Az oldal tetejére június 28.

Losonczi Pál, az ET elnöke Franz Jonas, az Osztrák Köztársaság szövetségi el­nöke meghívására Ausztriába utazik.

Az oldal tetejére június 30.

A tervek szerint földet ér a Szojuz–11 űrhajó, miután személyzete 22 napot töltött a Szaljut–1 űrállomáson. A legénység tagjait, Georgij Dobrovolszkijt, Vlagyiszlav Volkovot és Viktor Pacajevet az űrkabinban holtan találják. — A vizsgálat szerint a visszatérés során a leszálló egységből megszökött a levegő, és az űrhajósok megfulladtak, mivel nem viseltek szkafandert. Az eset után a Szojuz-űrhajókat áttervezték.

E hónapban a Valóság c. folyóiratban megjelenik Janics Kálmán  „A szlovákiai magyar társadalom ötven éve” c. tanulmánya. 1977. február 15. — A szlovák pártvezetés ezt követően Varga Ferenc pozsonyi magyar konzul előtt aggodalmát fejezi ki a pártból és a Csemadok vezetéséből kizárt Janics írásának megjelentetése miatt.