1971
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

Életbe lép a módosított közgazdasági szabályozórendszer; a foglalkoztatottak létszámának eme-lése helyett a már alkalmazás­ban levő dolgozók bérét kell növel­ni.

Életbe lép az EK tagországainak luxembourg-i szerződése. A tagországok a vámok, a mezőgazdasági lefölözések és a hozzáadottérték-adó 1%-ából saját alapot hoznak létre a közösségi intézmények finanszírozására.
Az oldal tetejére január 3.

Megszűnik a Csehszlovák Rádió Csehszlovákia egész területén fogható reggeli és esti magyar nyelvű híradása. Ennek következtében a Csehországban és Észak-Szlovákiában élő magyarok magyar nyelvű rádióadás nélkül maradnak.

Az oldal tetejére január 5.

Tokaj-Hegyalján megalakul az ország első önálló szervezeti egységként műkö­dő agráripari kombinátja.

Az oldal tetejére január 6.

Horváth Ist­ván, a KISZ KB első titkára Moszkvában a Komszomol­ vezetőivel az ifjúság kommunista nevelésének problémáiról tárgyal.

Az oldal tetejére január 7.
Bp-en aláírják Mo és az NDK hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodását.

Bemutatják Bán Róbert A gyilkos a házban van c. filmjét.

Az oldal tetejére január 12.

Bp-en aláírják a magyar–lengyel árucsere-forgalmi és fizetési megállapodást.

Az oldal tetejére január 15.

A Szolnoki Szigligeti Színház bemutatja Örkény István Macskajáték c. darabját; rendező Székely Gábor.

Az oldal tetejére január 18.

Fock Jenő miniszterelnök vezetésével kormányküldöttség látogat Finnországba. A megbeszélések középpontjában az európai biztonsági konferencia és a két ország kapcsolatai állnak.

Az oldal tetejére január 21.

Bemutatják Makk Károly Szerelem c. filmjét.

Az oldal tetejére január 22.

A Nácizmus Mo-i Üldözöttei Országos Érdekvédelmi Szervezete és az NSZK pénzügyminisztériuma megállapodást ír alá, amelynek értelmében az NSZK 100 millió márkát fizet a zsidóságot ért pusztítások globális kártalanításaként. — A kártalanítási igények rendezéséről a kormány utóbb rendeletben intézkedik.

Az oldal tetejére január 23.

Bp-en aláírják a magyar–csehszlovák hoszzú lejáratú kereskedelmi egyezményt.

Az oldal tetejére január 25.

Ugandában katonai puccsal megdöntik Milton Obote elnök szocialista jellegű rendszerét. Idi Amin tábornok kerül hatalomra. 1979. április 11.

Az oldal tetejére január 26.

Phenjanban magyar–észak-koreai árucsere-forgalmi és fizetési megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére január 27.

A Mt rendele­teket alkot a lakáselosztásról, a lakásépítés­ről és a lakbérekről. július 1. A tanácsok feladata az elosztás; megszűnik a társbérlet; emelik a lakbéreket, bevezetik a lakás-használatba-vételi díjat; lakásfenntartó-, lakásépítő szövetkezetek alakulnak.

Az oldal tetejére január 28.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület elítéli az USA vietnami és Izrael közel-keleti agresszióját. A KB határozatot hoz a ta­vasszal tartandó ogy-i választásokról. február 18.

Az oldal tetejére január 29.

A belügyminiszter és a közlekedési- és postaügyi miniszter együttes rendeletet ad ki a ki közúti közlekedés sza­bályairól. február 1.

Az oldal tetejére január 31.

E hónapban szovjet utasítás­ra bevonják a magyar könyvesboltokból Sík Endre v. külügy-miniszter Vihar a levelet… címmel a Zrínyi Kiadónál megjelent emlékiratait, amely az 1930-as évek Szu-beli eseményeivel is részletesen foglalkozik.