1971
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Életbe lép a módosított KRESZ.

Az oldal tetejére február 2.

Az 1971: 1. tvr. kihirdeti az ENSZ Közgyűlése által New Yorkban 1968. november 26-án elfogadott nemzetközi egyezményt, amely szerint a háborús és az emberiség elleni bűntettek nem évülnek el.

Az iráni Ramsar városában a biológiai sokféleség megőrzése érdekében egyezményt írnak alá a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyéről. 1975. december 21.

Az oldal tetejére február 3.

Petőfi Sándor születése 150. évfordulójának megünneplésére emlékbizottság alakul. Elnöke Losonczi Pál, az ET elnöke.

Az oldal tetejére február 4.

Bp-en magyar–jugoszláv árucsere-forgalmi megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére február 5.

A Szu-ban, Gorkij (Nyizsnyij-Novgorod) városban meghal Rákosi Mátyás. február 16.

Bp-en magyar–görög kereskedelmi jegyzőkönyvet írnak alá.
Az oldal tetejére február 7.

Svájcban a szavazásra jogosult férfiak népszavazáson elfogadják az alkotmány módosítását, és, Nyugat-Európában utolsóként, megadják a nők szavazati jogát. (A nők 1971. október 30-án szavazhatnak először.)

Az oldal tetejére február 8.

Varsóban megkezdődik a VSZ tagállamai külügyminisztereinek tanácskozása. —  A résztvevők a szocialista országoknak a nemzetközi feszültség enyhítésére, az európai béke, biztonság és együttműködés megszilárdítására irányuló lépéseiről tanácskoznak.

Az oldal tetejére február 10.

Az Ogy megkezdi az 1967–1971. évi ciklus utolsó ülésszakát. — Elfogadják az új tanácstörvényt (1971: I. tc.). „A tanácsok a nép hatalmát megvalósító szocialista államnak a demokratikus centralizmus alapján működő népképviseleti, önkormányzati és államigazgatási szervei.” A törvény előirányozza a szakszerűség növelését, a helyi tanácsok önállóságának, hatáskörének és gazdasági lehetőségeinek bővítését, ezzel egyidejűleg erősíti a központi irányítás hatékonyságát.

Bp-en bemutatják a Szu-ban a Fiat 124-es típus mintájára gyártott Zsiguli személygépkocsi első példányait. június 14.

Az oldal tetejére február 11.

Londonban, Moszkvában és Washingtonban aláírják a tengerfenék demilitarizálásáról szóló szerződést.

Az oldal tetejére február 12.

A Csehszlovákiai Magyar Nyelvművelő és Nyelvjáráskutató Társaság szervezésében Kassán megkezdődik a III. Kazinczy Nyelvművelő Napok kétnapos rendezvénye.

Az oldal tetejére február 13.

Magyar–olasz árucsere-forgalmi jegyzőkönyvet írnak alá Bp-en.

Az oldal tetejére február 15.

Száll József, Mo római nagykövete menedékjogot kér az olasz hatóságoktól.

Nagy-Britanniában, az Ír Köztársaságban és kilenc angol gyarmaton hivatalosan megkezdődik az áttérés a tízes pénzrendszerre. Az új szisztéma szerint a font sterling nem 20 shillingre és 240 pennyre, hanem 100 új pennyre oszlik.

Az oldal tetejére február 16.

A bp-i Farkasréti temetőben titokban eltemetik Rákosi Mátyást.

Az oldal tetejére február 18.

Ülést tart a HNF OT. A testület támogatja az MSZMP KB kezdeményezését az ogy-i és tanácsi választások kiírására. április 25.

Bemutatják Bacsó Péter Kitörés c. filmjét.

Az oldal tetejére február 19.
Hivatalos látogatásra Bp-re érkezik Lubomír Štrougal csehszlovák miniszterelnök.

Bukarestben befejeződik a VSZ tagállamai külügyminisztereinek kétnapos tanácskozása az összeurópai biztonsági értekezlet előké­szítéséről. Mo-ot Péter János külügyminiszter képviseli.

Bp-en magyar–angol árucsere-forgalmi egyezményt írnak alá.
Az oldal tetejére február 22.

Fock Jenő miniszterelnök meghívására Mo-ra látogat Lubomír Štrougal csehszlovák miniszter-elnök. — A megbeszéléseik során megelégedéssel nyugtázzák, hogy helyreálltak az 1968-ban átmenetileg megromlott csehszlovák–magyar kapcsolatok.

Az oldal tetejére február 23.
Péter János külügyminiszter Dániába utazik.

Az SZLKP KB Elnöksége döntést hoz a Csemadok, a Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége és a Matica slovenská kizárásáról a Szlovák Nemzeti Front KB-ból, ami egyet jelent a Nemzeti Frontból való kizárásukkal. Az Elnökség „tudomásul veszi” Dobos László lemondását a Csemadok KB elnöki tisztségéről, s határozatban mondja ki, hogy az egyesület elnökévé Fábry Istvánt kell megválasztani. — A szlovák ref. egyház Zsinati Elnökségének kassai ülésén bejelentik, hogy a szlovák lelkészek 1968 májusában kelt rezolúcióját annak aláírói visszavonták.

Az oldal tetejére február 28.

Bemutatják Kovács András Staféta c. filmjét.