1971
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Bemutatják Gábor Pál Horizont c. filmjét.

Az oldal tetejére április 2.

Befejeződnek Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter iraki tárgyalásai. A felek az olajipari együtt-működés lehetőségeiről tanácskoztak.

Átadják az MTA Szegedi Biológiai Kutató Központját; főigazgatója Straub F. Brunó akadémikus.

Az oldal tetejére április 4.

Ifjúsági nagygyűlést rendeznek a Hősök terén.

Az oldal tetejére április 6.

New Yorkban meghal Igor Sztravinszkij (Stravinsky) orosz zeneszerző és karmester.

Az oldal tetejére április 7.

Fock Jenő miniszterelnök egy tatabányai választási nagygyűlésen bejelenti, hogy június 1-jétől 20%-os béremelést kapnak az alsó- és középfokú iskolák és az óvodák pedagógusai, az orvosok és a gyógyszerészek, 10%-os emelést más egészségügyi dolgozók és a hivatásos katonák.

Az oldal tetejére április 8.

Londonban megkezdődik az első Cigány Világkongresszus. India kormánya és az Egyházak Világtanács kezdeményezésére huszonhárom ország küldöttei tanácskoznak.* — A különböző cigány népcsoportok egymást kölcsönösen testvérként fogadják el, és ugyanazon nemzet tagjainak tekintik magukat; nemzetük hivatalos elnevezése a „roma”. Elfogadják a romák nemzeti jelképeit, a zászlót, a himnuszt és a jelmondatot.

Az oldal tetejére április 9.

Szovjet űrku­tatási kiállítás nyílik a bp-i Iparművészeti Múzeumban.

Moszkvában véget ér az SZKP XXIV. kongresszusa. 1976. február 24. A KB főtitkárává Leonyid Brezsnyevet választják.

Az oldal tetejére április 10.

Amerikai asztalitenisz-csapat érkezik Kínába. A csapat tagjait fogadja Csou En-laj kínai minisz-terelnök, aki kijelenti, hogy a látogatás „kaput nyit a két ország népei között”. július 9.

Az oldal tetejére április 13.

Átadják a Debreceni Házgyárat.

Az oldal tetejére április 14.

Péter János külügyminiszter Olaszországba látogat. április 16.

Az oldal tetejére április 15.
A kormány kiadja 14/1971. sz. rendeletét az államtitok és a szolgálati titok fogalmáról és védelméről.

Kémkedés vádjával 7 évi börtönbüntetésre ítélik Kerényi Máriát, a Kulturális Kapcsolatok Intézete főelőadóját.

Az oldal tetejére április 16.
VI. Pál pápa magánkihallgatáson fogadja Péter János külügyminisztert.
Az oldal tetejére április 17.

Magyar–osztrák külügyminiszteri tárgyalások kezdődnek Bécsben.

Az oldal tetejére április 19.
Kádár János Szófiába utazik a BKP X. kongresszusára.

A Szu-ból Föld körüli pályára juttatják a Szaljut–1 űrállomást. Ez az első olyan űrobjektum, amelyen tartósan ember tartózkodhat. június 6.

Az oldal tetejére április 20.

Választási nagygyűlést tartanak Kőbányán; beszédet mond Kádár János.

Bíró József külügyminiszter Kínába és a KNDK-ba utazik.

Az oldal tetejére április 22.

Bemutatják Jancsó Miklós Égi bárány c. filmjét.

Az oldal tetejére április 24.

Washingtonban a legnagyobb tüntetést rendezik a vietnami háború ellen. A megmozduláson mintegy félmillió ember vesz részt.

Az oldal tetejére április 25.

Választásokat rendeznek Mo-on; ogy-i képviselőket és tanácstagokat választanak. — A 352 ogy-i képviselői helyre 48 körzetben kerül sor kettős, 1 körzetben hármas jelölésre. 98,7%-­os részvétel mellett 98,9% érvényes szavazat jut a HNF jelöltjeire.

Az oldal tetejére április 26.

A Bp-i Fővárosi Bíróság Bimbó István vezette tanácsa megkezdi a harmadik Regnum-per tárgya-lását. május 31.

Az oldal tetejére április 27.

Nemzetközi régészeti konferencia kezdődik Szegeden a Kárpát-medence VIII–X. századi betele-pülésének kérdéseiről.

Az oldal tetejére április 29.

Ülést tart az MSZMP KB. Nyers Rezső, a KB titkára beszámol a gazdasági munka időszerű kérdéseiről. — Aczél György KB-titkár vezetésével 27 tagú művelődéspolitikai bizottság alakul. — Gyenes Andrást kinevezik a KB Külügyi Osztályának vezetőjévé.