1970
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Megnyílik a Gyulavári (Békés m.) és a romániai Gyulavarsánd (Varşand) közötti nemzetközi közúti határátkelőhely.

Az oldal tetejére október 3.

Az Ogy e napon befejeződő ülésszakán elfogadja az 1970: II. tc.-et a negyedik ötéves tervről, valamint az 1970: III. tc.-et az ogy-i képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1966: III. tc. módosításáról.

Az oldal tetejére október 4.
Négynapos látogatásra Mo-ra érkezik Varahagiri Venkata Giri, India köztársasági elnöke.

VI. Pál pápa, a katolikus egyház történetében első alkalommal, az egyházdoktorok (egyháztanítók) sorába iktat két nőt, Sienai Szent Katalint és Ávilai Nagy Szent Terézt. 1997. október 19.

Los Angelesben 27 éves korában meghal Janis Joplin rock- és soul-énekesnő, szövegíró. 1971. július 3.

Az oldal tetejére október 5.

Muhammad Anvar asz-Szádátot (Anvar Szadat) választják Egyiptom (az Egyesült Arab Köztár-saság) elnökévé. 1981. október 6.

Az oldal tetejére október 6.

Georges Pompidou francia köztársasági elnök hivatalos látogatásra a Szu-ba érkezik.

Az oldal tetejére október 7.

Bp-en 86. életévében meghal Fülep Lajos Kossuth-díjas művészettörténész, művészetfilozófus, egykor ref. lelkész.

Az oldal tetejére október 8.

Bemutatják Szabó István Szerelmesfilm c. filmjét.

A Nobel-bizottság A Gulag szigetvilág c. művéért Alekszandr Szolzsenyicinnek ítéli az 1970. évi irodalmi Nobel-díjat. december 10.

Az oldal tetejére október 12.

Kétnapos országos honismereti konferencia kezdődik Bp-en.

Az oldal tetejére október 15.

A BKV, munkaerőhiány miatt, a csuklós buszok kivételével valamennyi autóbuszon, és a háromkocsis 50-es villamoson is bevezeti a kalauz nélküli üzemmódot.

Az oldal tetejére október 17.

Brüsszelben nyilvánosságra hozzák az EK pénzügyi uniójának létrozásáról készített első tervezetet. 1972. október 19.

Az oldal tetejére október 20.
Bp-en megkezdődik az európai szocialista országok bányászszakszervezeti vezetőinek értekezlete az ipari forradalomról, a szakmai képzésről és a szakszervezetek ezzel kapcsolatos fel­adatairól.

Moszkvában megkezdődik huszonhét európai kommunista és munkáspárt képviselőinek ta-nácskozása az európai biz­tonság kérédseiről.

Az oldal tetejére október 22.

Bemutatják Keleti Márton Szerelmi álmok – Liszt c. kétrészes filmjét.

Az oldal tetejére október 23.

Bp-en megkezdődik a szovjet kulturális napok rendezvénysorozata. Ez alkalomból mások mellett Mo-ra érkezik David Ojsztrah hegedűművész, Csingiz Ajtmatov író és a Belorusz Állami Tánc-együttes.

Bukarestben megjelenik A Hét c. társadalmi-politikai-művelődési hetilap első száma; főszerkesztő Huszár Sándor, helyettese Gálfalvi Zsolt.

Az oldal tetejére október 24.

Chilében a parlament két háza Salvador Allendét bízza meg az elnöki teendők ellátásával. november 4.

Az oldal tetejére október 26.

Bp-en megkezdődik a DIVSZ VIII. kongresszusa.

Az oldal tetejére október 29.

Mo-ra látogat Gerhard Schröder, az NSZK Szövetségi Gyűlése külügyi bizottságnak elnöke.

Az oldal tetejére október 30.

Közzéteszik a kormány 43/1970. sz. rendeletét a földterületek méterrendszerű nyilvántartásáról. A négyszögölben és katasztrális holdban nyilvántartott adatokat négyzetméterre és hektárra kell átszámítani; 1 négyszögöl = 3,596 négyzetméter, 1 katasztrális hold = 0,575 hektár.

Szegeden meghal Herepei János művelődéstörténész, muzeológus, régész, 1938-tól a sepsi-szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója.*