1970
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Népszámlálást tartanak Csehszlovákiában. Szlovákia lakossága 4 537 290 fő, akik közül 552 ezer személy vallja magát magyar, 47 402 cseh, 38 960 ukrán, 4760 német, 3278 orosz, 1058 pedig lengyel nemzetiségűnek. A magyarok száma a legutóbbi népszámlálás óta több mint 33 ezerrel nő, az összlakosságon belüli részaránya azonban 12,4%-ról 12,2%-ra csökken. A magyar lakosság aránya 442 községben, illetőleg a dunaszerdahelyi (89,0%) és a komáromi járásban (72,4%) haladja meg az 50%-ot. A csehszlovákiai népszámlálások során első ízben kérdeznek rá a lakosság anyanyelvére is: Szlovákiában 600 249 személy, az összlakosság 13,2%-a vallja magát magyar anyanyelvűnek. A Csehországban élő magyar nemzetiségűek száma 18 472, a magyar anyanyelvűeké 21 339 fő.

Az oldal tetejére december 2.

Moszkvában ülést tart a VSZ PTT. Mo-ot Kádár János, Fock Jenő, az Mt elnöke, Komócsin Zoltán, az MSZMP KB titkára és Péter János külügyminiszter képviseli.

Washingtonban magyar–amerikai megállapodást írnak alá a tudományos akadémiák együtt-működéséről.

Tudományos emlékülést tartanak az Akadémián Friedrich Engels születésének 150. évfordulóján.
Az oldal tetejére december 3.

Bemutatják Mészáros Márta Szép lányok, ne sírjatok! c. filmjét.

Az oldal tetejére december 6.

Willy Brandt, az NSZK kancellárja hivatalos látogatásra Varsóba érkezik. október 7.

Az oldal tetejére december 7.

Varsóban aláírják a nyugatnémet–lengyel egyezményt, amely elismeri a fennálló államhatárokat, és előirányozza a béke megőrzését, a kölcsönös kapcsolatok javítását. — Brandt kancellár térdre ereszkedik a nácizmus áldozatainak varsói emlékműve előtt.

Pakisztánban a függetlenség elnyerése óta első alkalommal rendeznek általános választásokat. Nyugat-Pakisztánban az ország egységéért fellépő, Zulfikar Ali Bhutto vezette Néppárt, a negyedrészt hindu lakosságú Kelet-Pakisztánban az országrész függetlenségét kívánó, Mudzsibur Rahman vezette Avami Liga szerez többséget. 1971. március 26.

Az oldal tetejére december 10.

Stockholmban átadják a Nobel-díjakat. — Az irodalmi díjjal kitüntetett Alekszandr Szolzsenyicin orosz-szovjet író nincs jelen az ünnepségen, mert a szovjet hatóságok megtorlásától tartva nem kockáztatta a kiutazást. 1973. december 28.

A belga parlament elfogadja az évek óta tartó nyelvi vitát lezáró nyelvtörvényt, amely kulturális autonómiát ad a flamand, a vallon és a német anyanyelvű területeknek.
Az oldal tetejére december 12.

Władysław Gomulka, a LEMP KB első titkára bejelenti, hogy több mint 20%-kal emelik a kenyér, a hús és a húskészítmények árát. december 14.

Az oldal tetejére december 14.
Mo és a Szu öt évre szóló kereskedelmi és fizetési megállapodást köt Bp-en.

Bukarestben kulturális tárgyalások kezdődnek Mo és Románia képviselői között. december 19.

A drasztikus áremelésekre válaszul sztrájk kezdődik a lengyelországi Gdańskban; a munkások az utcára vonulnak. A pártvezetés nem tárgyal a munkásokkal, a sztrájk az egész városra kiterjed. Władysław Gomułka (december 20.) a tüntetéseket ellenforradalmi megmozdulásnak bélyegzi. A békés tüntetőkre tüzet nyit a katonaság, többen meghalnak. december 24. — Tüntetések és sztrájkok kezdődnek Szczecinben, Wrocławban, Sopotban és Gdyniában.

Az oldal tetejére december 16.
Bp-en befejeződnek a magyar–csehszlovák tárgyalások a népgazdasági tervek egyeztetéséről.

Kétnapos tudományos konferencia kezdődik az Akadémián „napjaink lenini békepolitikájáról”.

Az oldal tetejére december 18.

Moszkvában aláírják az Országos Pedagógiai Intézet és a szovjet Pedagógiai Tudományos Akadémia együttműködési szerződését.

Az oldal tetejére december 19.
Elfogadják a magyar–román kulturális és tudományos együttműködési tervet.

Elkészül a Debrecen és Nyíregyháza közötti, 49 km hosszú vasúti pálya villamosítása; ezzel Hegyeshalomtól Záhonyig teljessé válik a villamos vontatás.

Az oldal tetejére december 20.

Ülést tart a LEMP KB. Władysław Gomułkát leváltják első titkári tisztségéből; utódává Edward Giereket (1980. szeptember 5.) választják. december 23.

Az oldal tetejére december 23.

Lemond Józef Cyrankiewicz lengyel miniszterelnök; utódává Piotr Jaroszewiczet nevezik ki. 1980. február 18.

Az oldal tetejére december 24.
Kihirdetik az 1970: 39. tvr.-t Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről.

Lengyelországban befejeződnek a sztrájkok és a tüntetések. — Hivatalos adatok szerint a karhatalom beavatkozásának 44 halálos és több mint 1100 sebesült áldozata volt. Nem hivatalos beszámolók jóval több halálos áldozatot említenek.

Bemutatják Bácskai Lauró István Gyula vitéz télen-nyáron c. filmjét.