1969
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Az ENSZ BT Csatorday Károlyt, Mo állandó ENSZ-képviselőjét választja a testület soros elnökévé.

Az oldal tetejére március 2.

A szovjet–kínai határon, az Usszuri folyó mentén tűzharc alakul ki a szovjet és a kínai határőrök között. — Az összecsapások több napig tartanak. március 14.

Az oldal tetejére március 4.
Magyar–szovjet vízumegyezményt írnak alá Bp-en; magyar turisták csak társasutazáson, vagy meghívólevéllel utazhatnak a Szu-ba.

Kihirdetik az 1969: 6. tvr.-t a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola létesítéséről. Az intézmény a Felsőfokú Híradás- és Műszeripari Technikum, valamint a Felsőfokú Villamosgépipari Technikum egyesítésével alakul Bp-en.

Az oldal tetejére március 5.

Az európai szocialista országok írószövetségi vezetői háromnapos tanácskozást kezdenek Bp-en.

Az NSZK-ban a szociáldemokrata Gustav Heinemannt választják szövetségi elnökké.
Az oldal tetejére március 10.

Átadják az MTV első színes adóberendezését. március 21.

A mephisi bíróság (USA, Tennessy állam) 99 évi fogházbüntetésre ítéli James Earl Ray-t, Martin Luther King gyilkosát.
Az oldal tetejére március 11.

Mario Scelba v. olasz miniszterelnököt választják az Európai Parlament elnökévé. 1971. március 9.

Az oldal tetejére március 13.

Bemutatják Markos Miklós Pokolrév c. filmjét.

Az oldal tetejére március 14.

Újabb szovjet–kínai határincidens robban ki az Usszuri-folyó Csenpao (Damanszkij)-szigeténél. március 15.

Az oldal tetejére március 15.

Ferihegyen leszáll a Malév Debrecenből érkező Il–14-es gépe. — Ezzel Mo-on megszűnik a belföldi légi forgalom.

Folytatódik a szovjet–kínai fegyveres konfliktus az Usszuri-folyó mentén. — A szovjet kormány még aznap nyilatkozatot ad ki „a kínai határprovokációról”. Ebben megerősíteti: a Szu határa „szent és sérthetetlen”, ugyanakkor cáfolja a kínai propagandának tulajdonított „hazug rágalmakat”, hogy ti. a Szu és az SZKP ellensége lenne a kínai népnek. A szovjet kormány figyelmezteti a kínaiakat: ha „sárba tiporják a Szovjetunió törvényes jogait, ha további próbálkozások történnek szovjet területek sérthetetlenségének megsértésére", „megsemmisítő válaszcsapás következik”. július 8.

Az oldal tetejére március 16.

Brassóban meghal id. Halász Gyula szerkesztő, publicista, a két világháború közt a Brassói Lapok munkatársa.

Az oldal tetejére március 17.
Kétnapos nemzetközi tudományos konferencia kezdődik Bp-en a Tanácsköztársaság kikiáltásának közelgő 50. évfordulóján.

Pozsonyban megkezdődik a Csemadok X. (rendkívüli) országos közgyűlése. — A szövetség új programja a Csemadok fő feladataként a magyar kisebbség társadalmi és kulturális érdekeinek képviseletét határozza meg; az új alapszabály ennek megfelelően a szövetség hivatalos nevét Csehszlovákiai Magyarok Társadalmi és Kulturális Szövetségére módosítja. 1972. április 16. A Csemadok KB elnökévé ismét Dobos Lászlót, új vezető titkárává Szőke Józsefet, titkáraivá Varga Sándort és Takács Andrást választják.

Az oldal tetejére március 18.

Bp-en befejeződik a VSZ PTT kétnapos ülése; a résztvevők felhívással fordulnak Európa országaihoz: „Európa biztonságának alapvető feltétele a fennálló határok sérthetetlensége, az NSZK és az NDK elismerése… Nyugat-Berlin különlges státusszal bír, nem tartozik Nyugat-Németországhoz és nem igazgatható onnan.” Románia tartózkodása mellett állásfoglalás születik Csehszlovákia és Kína kérdésében.

Moszkvában megkezdődik a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság négynapos ülése. június 5. Az MSZMP-t Komócsin Zoltán, a KB titkára és Nemes Dezső, a PB tagja képviseli.

Dél-Vietnamban befejeződik az utolsó nagy amerikai hadművelet, amelynek során az elsődleges katonai célok megvalósulnak, de a folyamatos észak-vietnami beszivárgást és utánpótlási vonalakat ezúttal sem sikerül végleg felszámolni. április 30.

Az oldal tetejére március 21.

A lerombolt Regnum Marianum templom és a ledöntött Sztálin-szobor helyén, a bp-i a Dózsa György úton felavatják a Tanácsköztársaság emlékművét.

Az MTV Szabadság téri épületében felavatják az első magyar színes televíziós adóberendezést; megkezdődik a magyar televízió színes műszaki kísérleti adása. április 5.

Az oldal tetejére március 28.
A kormány határozatban hagyja jóvá a Velencei-tó üdülőövezetté fejlesztésének programját.

A stockholmi jégkorong-világbajnokságon a csehszlovák válogatott legyőzi a szovjet csapatot. — A sikert szovjetellenes megmozdulások követik Csehszlovákiában. Prágában, Pozsonyban, Olomoucban, Hradec Kralovéban, Besztercebányán és más városokban megtámadják a szovjet hivatalos képviselet épületét; a tüntetők jelszavai: „12 óra múlva halál az oroszokra!”, „Hurrá-Uszszuri”, „Ezt nektek augusztusért”, „Megszállók, takarodjatok!". március 30.

Meghal Dwight David Eisenhower, 1943-tól az Európában harcoló nyugati szövetséges csapatok főparancsnoka, 1953 és 1961 között az USA elnöke.

Az oldal tetejére március 30.

A szovjet pártvezetés és a szovjet kormány a március 28–29-ei szovjetellenes tüntetések nyomán a jobboldali és ellenforradalmi veszély visszaverésére s a szocializmus érdekeinek megvédésére szólítja fel a csehszlovák pártvezetést és a kormányt. április 1.

Az oldal tetejére március 31.

Kádár János és Fock Jenő miniszterelnök levelet intéz a CSKP KB-hoz és a csehszlovák kormányhoz. Kifejezésre juttatják, hogy „a párt és az ország” a szocializmus csehszlovákiai vívmányainak sorsa feletti aggodalommal figyeli a fejleményeket. „...fokozták aggodalmunkat azok a Prágában és Csehszlovákia-szerte március 28–29-én kirobbantott, a Szovjetunió, és valójában más szövetséges szocialista országok ellen is irányuló vad, nacionalista, ellenforradalmi kilengések. Ezeket a jelenségeket és fellépéseket mi a magunk részéről a leghatározottabban elítéljük.”