1969
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.
Nemzetközi kereskedelmi tudományos konferenciát rendeznek Bp-en.

A CSKP KB Elnöksége elhatározza a politikai és társadalmi élet „normalizálását”, vagyis az ún. szovjet- és szocialistaellenes erőkkel való leszámolást és „a párt irányvonalával ellentétben fellépő” kommunisták felelősségre vonását. április 17.

Pekingben összeül a KKP IX. kongresszusa. április 24.

Az oldal tetejére április 3.

Bemutatják Fábri Zoltán A Pál utcai fiúk c. filmjét.

Az oldal tetejére április 4.

Az ET a felszabadulás 24. évfordulója alkalmából nyolc egyházi személyt részesít állami kitüntetésben. Hamvas Endre ny. kalocsai érsek, Káldy Zoltán ev. püspök és Palotay Sándor, a Szabadegyházak Tanácsa üv. igazgatója a Munka Érdemrend arany fokozatát kapja.

Az oldal tetejére április 5.

Az MTV az első színes adást sugározza. 1970. április 4. A műsor tartalma: Himnusz, Tömpe István köszöntője, Drágszéli tánc (az Állami Népi Együttes előadásában), Erkel: Hazám, hazám (Simándy József), József Attila: Ars poetica (Latinovits Zoltán), Liszt Ferenc: Legenda (Bächer Mihály), Latinca-ballada (Állami Népi Együttes) és az Internacionálé. Bemondó Takács Mária és Tamási Eszter, a rendező Horváth Ádám.

Az oldal tetejére április 8.

A szlovák kormány jóváhagyja a Nemzetiségi Tanács statútumát és összetételét. Tizenhat tagja közül hat magyar nemzetiségű; elnöke Dobos László miniszter, alelnöke az ukrán (ruszin) Ivan Bajcura, titkára Tolvaj Bertalan, a Nemzetiségi Titkárság vezetője.

Az oldal tetejére április 11.

Prágában kicserélik az új magyar–csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segít-ségnyújtási szerződés megerősítő okiratait. április 17.

Az oldal tetejére április 14.

Mo-i vendégszereplésre érkezik a leningrádi Gorkij Színház társulata és főrendezője, Georgij Tovsztogonov.

Az oldal tetejére április 16.

Kijevben megnyílik a magyar főkonzulátus.

Az oldal tetejére április 17.

A CSKP KB ülésén leváltják tisztségéből Alexander Dubček első titkárt. április 28. A KB új első titkárává a szovjetbarát irányzat vezetőjét, Gustáv Husákot választják. Ezzel kezdetét veszi az ún. normalizáció időszaka.

Az Ogy becikkelyezi a Mo és Csehszlovákia közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést (1969: I. tc.).
Mo és Finnország Bp-en kulturális egyezményt köt az 1970–71-es évre.

Bemutatják Sára Sándor Feldobott kő c. filmjét. október 18.

Az oldal tetejére április 18.

Az Ogy elfogadja az 1969: II. tc.-et a találmányok szabadalmi oltalmáról és az 1969: III. tc.-et a szerzői jogról.

Az oldal tetejére április 19.

Bíró József külkereskedelmi miniszter Japánba látogat.

Az oldal tetejére április 23.

Egy kilenc bankból álló konzorcium öt évre 15 millió dolláros hitelt nyújt az MNB-nek a magyar alumíniumipar fejlesztésére.

Az oldal tetejére április 24.

Pekingben véget ér a KKP IX. kongresszusa. — Az 1966-ban kezdődött „nagy proletár kulturális forradalom” hivatalos lezárásaként meghirdetik a szovjetellenes (maoista) irányvonalat. Mao Ce-tung pártelnök majdani utódául Lin Piao marsallt jelölik. 1971. szeptember 13.

Az oldal tetejére április 26.

Moszkvában véget ér a KGST XXIII. ülésszaka; a tagországok elhatározzák, hogy beruházási bankot létesítenek. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére április 28.

Csehszlovákiában Alexander Dubčeket megválasztják a Szövetségi Gyűlés elnökévé. szeptember 28.

Lemond Charles de Gaulle francia köztársasági elnök, miután az ország közigazgatásának át-szervezésére vonatkozó javaslatát a választók többsége népszavazáson elutasította. június 15.

Az oldal tetejére április 30.

E hónap végére a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai katonák létszáma eléri az 543 400 főt, amely a legnagyobb szám az egész háború során. július 8.