1968
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Kihirdetik az 1968: 25. tvr.-t Kertészeti Egyetem létesítéséről. Ezzel a világon elsőként alakul önálló egyetem a kert- és szőlőgazdálkodás oktatására.

Az oldal tetejére szeptember 2.
Az oldal tetejére szeptember 3.

Csehszlovákiában elmozdítják tisztségéből a gazdasági reformok atyjának tekintett Ota Šik miniszterelnök-helyettest.*

Az oldal tetejére szeptember 6.

VI. Pál pápa a hajdúdorogi g. kat. püspök joghatóságát, a miskolci apostoli kormányzóság kivételével, az ország összes görög szertartású hívőjére kiterjeszti. október 1.

Kínában hivatalos közleményt adnak ki az 1966 júniusában kezdődött „nagy proletár kulturális forradalom” sikeres befejezéséről. október 31.

Az oldal tetejére szeptember 11.

A megszálló szovjet csapatok elhagyják Prágát, Pozsonyt és Brnót. október 16.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Alexander Dubček, a CSKP KB első titkára bejelenti, hogy a csehszlovák vezetés elismeri a „moszkvai jegyzőkönyvet”, ám soha nem tér vissza a „január előtti” politikához.

A csehszlovákiai intervencióra hivatkozva Albánia formálisan is bejelenti egyoldalú kilépését a Varsói Szerződésből.

Bemutatják Keleti Márton Elsietett házasság c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 13.

Csehszlovákiában a Nemzetgyűlés törvényt fogad el „a sajtó és egyéb tömegtájékoztatási eszközök terén foganatosítandó intézkedésekről”, amellyel gyakorlatilag ismét felszámolja a sajtószabadságot.

Az oldal tetejére szeptember 14.
Bp-en 46 éves korában öngyilkosságot követ el Ács Lajos közgazdász, 1953 februárja és 1956 októbere között az MDP KV PB tagja.

A Szu-ban a bajkonuri űrközpontból felbocsátják a Zond–5 holdűrhajót, fedélzetén teknősökkel és rovarokkal. szeptember 18.

Az oldal tetejére szeptember 18.

A Zond–5 szovjet automatikus űrhajó 1950 km-re megközelíti a Holdat, majd visszaindul a Földre. szeptember 21.

Az oldal tetejére szeptember 19.

Lemond tisztségéről a külföldön tartózkodó Jiří Hájek csehszlovák külügyminiszter.

Az oldal tetejére szeptember 21.

A Zond–5 űrhajó visszatér a Földre, de az irányítórendszer hibája miatt a visszatérő egység az Indiai-óceánon száll le. Az űrhajó fedélzetén utazó teknősbékák és rovarok voltak az első élőlények, amelyek eljutottak a Hold közelébe és visszatértek a Földre. november 10. — A Zond–5 sikeres küldetése miatt a NASA úgy dönt, hogy az Apollo-program következő küldetését, az Apollo–8-at Hold-kerülő útra küldik. december 21.

Az oldal tetejére szeptember 24.

A romániai Tanügyi Újság beszámolója szerint három székelyföldi iskola: a 375 éves székelyudvarhelyi (v. ref.), a 300 éves csíkszeredai/csíksomlyói (v. r. kat.) és a 175 éves székelykeresztúri (v. unitárius) líceum nyilvános ünnepségek keretében megemlékezhet alapítási évfordulójáról.

Az oldal tetejére szeptember 25.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar konferenciája nyilatkozatot ad ki a csehszlovákiai bevonulásról. A főpapok idézik a pápát, aki elítélte a katonai beavatkozást, ugyanakkor ismételten állást foglalnak a szocializmus ügye mellett, és a béke veszélyeztetettségére figyelmeztetnek.

Az oldal tetejére szeptember 26.
Betiltása után 12 évvel az NSZK-ban újra engedélyezik a kommunista párt működését.
Az oldal tetejére szeptember 27.

Az öt szocialista ország vezetői, köztük Kádár János, Moszkvában tanácskoznak; kifejezik elégedetlenségüket a csehszlovákiai „normalizálás” ütemével. október 3.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Jekatyerina Furceva, a Szu művelődésügyi minisztere hatnapos hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik.