1968
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Dudás Miklós hajdúdorogi g. kat. püspök nyilvánosságra hozza VI. Pál pápa rendelkezését püspöki joghatóságának kiterjesztéséről.

Bemutatják Bán Róbert Mi lesz veled, Eszterke? c. filmjét.

Az oldal tetejére október 2.

Meghal Marcel Duchamps francia festő, képzőművész.

Az oldal tetejére október 3.

Szovjet–csehszlovák megbeszélések kezdődnek Moszkvában. A csehszlovák vezetők kénytelenek aláírni a VSZ csapatainak további csehszlovákiai tartózkodásáról szóló szerződést. október 16.

Bemutatják Bacsó Péter Fejlövés c. filmjét.

Az oldal tetejére október 7.

Pécsett megkezdődik a IV. Magyar Játékfilmszemle. október 12.

Az oldal tetejére október 12.

Pécsett befejeződik a IV. játékfilmszemle. A társadalmi zsűri fődíját Kovács András Falak c. filmje kapja. Rendezői díjat nyer Jancsó Miklós (Csillagosok, katonák), operatőri díjat Zsombolyai János.

Száztizenegy ország sportolói részvételével Mexikóvárosban megkezdődnek a XIX. Nyári Olimpiai Játékok. október 27.

Az oldal tetejére október 16.

Prágában a csehszlovák és a szovjet kormány képviselői szerződést írnak alá a szovjet csapatok csehszlovákiai tartózkodásáról.

Az oldal tetejére október 17.

Az Ogy elfogadja a közlekedéspolitikai koncepciót, amely előirányozza a vasúti hálózat teljes felülvizsgálatát, több mint 2000 km kis forgalmú mellékvonali és keskeny nyomtávú vasút felszámolását és a közúti közlekedés fokozott ütemű fejlesztését. (A végrehajtás során a vonalak és állomások 30%-át felszámolják, a forgalmat közútra terelik.) október 31.

Bemutatják Zolnay Pál Próféta voltál, szívem c. filmjét.

Az oldal tetejére október 18.

Az Ogy elfogadja az 1968: V. tc.-et a népi ellenőrzésről; a népi ellenőrzés „állami ellenőrző szerv, [amely] a dolgozó nép széles rétegeinek bevonásával [működik]”.

Az oldal tetejére október 20.

Megkezdődik a magyar csapatok kivonása Csehszlovákiából. október 31.

Jacqueline Bouvier, néhai John Kennedy amerikai elnök özvegye házasságot köt Aristotelis Onassis görög üzletemberrel.

Az oldal tetejére október 25.

Romániában létrehozzák a Magyar és Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsát. november 15.

Az oldal tetejére október 27.

A csehszlovák Nemzetgyűlés elfogadja az ország föderatív berendezéséről szóló, valamint a nemzetiségeinek helyzetét szabályozó alkotmánytörvényt. 1969. január 1. — A nemzetiségi alkotmánytörvény preambuluma szerint a köztársaság népét „a cseh és szlovák nemzettel együtt a magyar, német, lengyel és ukrán (ruszin) nemzetiség is alkotja”, s 1. cikkelye szerint a köztársaság „a cseh és szlovák nemzet és azon nemzetiségek közös állama, amelyek a területén élnek”, a föderációs alkotmánytörvény viszont a köztársaságot „két egyenjogú testvérnemzet, a csehek és szlovákok” szövetségi államaként definiálja. A törvény kimondja a nemzetiségek „létszámuknak megfelelő” képviselethez való jogát a képviseleti testületekben és más választott szervekben; deklarálja az anyanyelvükön való művelődés, a nemzetiségi kulturális-társadalmi szervezetekben való tömörülés, a saját nyelvű sajtó és tájékoztatás, az általuk lakott területen pedig nyelvük hivatalos érintkezésben való használatának jogát. — A jogszabályból kimaradnak a nemzetiségek önigazgatását, gazdasági és kulturális egyenjogúságát, az államhatalom gyakorlásában való egyenjogú részvételét szavatoló részek, s a hivatalos nyelvhasználatot az általuk lakott területre korlátozzák.

A mexikóvárosi olimpián a magyar sportolók 10 arany-, 10 ezüst- és 12 bronzérmet szereznek; Mo a negyedik helyen végez a nemzetek nem hivatalos pontversenyében.

Az oldal tetejére október 30.

Közzéteszik az 1968: 30. tvr.-t a vízügyről szóló 1964: IV. tc. módosításáról és kiegészítéséről. „A vízgazdálkodást és a vízügyi igazgatást a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó országos hatáskörű szerv irányítja.” — A 38/1968. sz. kormányrendelet felállítja az Országos Vízügyi Hivatalt.

Az oldal tetejére október 31.

Kihirdetik az 1968: IV. tc.-et a vasutakról.

Az utolsó magyar katonai alakulat is elhagyja Csehszlovákia területét.
A rendőrség házkutatást tart a Regina Mundi ciszterci nővérek érdi közösségi lakásában.

Lyndon Johnson amerikai elnök bejelenti a VDK bombázásának leállítását. november 1.

A KKP KB e napon befejeződő plénuma határozatot hoz a „kulturális forradalom” lezárásáról.