1968
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Rómában a második napja zajló diáktüntetések során több komoly összecsapásra kerül sor az egyetemisták és a rendőrség között. Kétszázan megsérülnek, köztük professzorok és rendőrök is; több mint 100 egyetemi hallgatót letartóztatnak. március 2. — Diákmegmozdulásokat tartanak Rómán kívül Palermóban, Milánóban, Padovában, Catániában, Bolognában, Pisában, Torinóban és Firenzében is.

Az oldal tetejére március 2.

Száz neves olasz professzor közleményben tiltakozik az előző napi véres és tragikus események miatt; a rendőrség beavatkozását „jogtalannak és barbárnak” minősítik. március 16. — Délig 300-ra emelkedik a sebesültek száma, a karhatalmi erők sérültjeinek száma 154. Összesen 232 diákot vesznek őrizetbe, köztük középiskolásokat is.

A Szu-ból Proton hordozórakétával Föld körüli parkolópályára bocsátják, majd elindítják a Hold felé az automatikus Zond–4 űrhajót, az első olyan szovjet űreszközt, amely Föld–Hold–Föld pályán repül.* szeptember 14.

Az oldal tetejére március 5.

Bp-en befejeződik a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozója. A kommunista és munkáspártok tervezett nemzetközi tanácskozásának előkészítésére Bp székhellyel előkészítő bizottságot hoznak létre. április 24.

Az oldal tetejére március 6.

Szófiában megkezdődik a VSZ PTT kétnapos ülése. Mo-ot Kádár János, Fock Jenő miniszterelnök, Péter János külügyminiszter és Czinege Lajos honvédelmi miniszter képviseli. — A résztvevők nyilatkozatot adnak ki az USA vietnami agressziójának elítéléséről, és az atomsorompó-egyezmény tervezetének támogatásáról. — Az értekezleten súlyos konfliktusok robbannak ki a többség és a tagállamok teljes szuverenitásának visszaállítása mellett érvelő Románia között. A románokat, akik elutasítják a csehszlovákiai helyzet megvitatását, a későbbiekben nem hívják meg a Cseh-szlovákiát érintő tanácskozásokra. március 23.

Az oldal tetejére március 7.

Bemutatják Szász Péter Fiúk a térről c. filmjét.

Az oldal tetejére március 8.

A CSKP KB megtárgyalja a párt akcióprogram-tervezetét. Megállapítja, hogy az „objektíven és nyíltan szól a társadalom és a párt tevékenységének problémáiról és rámutat ezek legfontosabb okaira”. március 11.

Több ezer egyetemi hallgató tüntet Varsóban, majd Krakkóban. A diákok demonstrációt szerveznek az egyetem udvarán, követelik két társuk szabadon engedését, akiket Adam Mickiewicz Ősök c. drámájának betiltása elleni tiltakozásukért vettek őrizetbe. Szétoszlatásukhoz erőteljes rendőri beavatkozásra kerül sor, 8 diákot letartóztatnak. március 9. Az akció letartóztatott vezetői között van Jacek Kuron és Adam Michnik.

Az oldal tetejére március 9.

A varsói tüntetőkhöz csatlakoznak a műegyetemi diákok; ismét összecsapnak a rendőrökkel, akik könnygázt is bevetnek. március 11.

Az oldal tetejére március 11.

Csehszlovákiában a pártvezetés rehabilitálja az ötvenes évek törvénysértéseinek áldozatait. március 13.

A legnagyobb diáktüntetés napja Lengyelországban. Az immár nem csak egyetemista fiatalok csoportjaihoz felnőttek is csatlakoznak, a rendőrség könnygázt és vízágyúkat használ. — A demonstrációkkal egy időben az egyetem területén összegyűlt hallgatók határozatot fogalmaznak meg, amelyben felvetik: ki hívta és engedte be az egyetem területére a rendőrséget, mivel erre csak a rektor engedélyével kerülhet sor; követelik a letartóztatottak szabadon bocsátását, és az események nyilvánosságra hozását. március 13.

Az oldal tetejére március 12.

A Nemzeti Színház bemutatja Gyurkó László Szerelmem, Elektra c. drámáját. A főbb szerepekben Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Lukács Margit, Béres Ilona, Major Tamás.

Az oldal tetejére március 13.

A csehszlovák Nemzetgyűlés elnöksége felkéri a kormányt egy rehabilitációs törvénytervezet előkészítésére. Felmentik tisztségéből Josef Kudrna belügyminisztert és Jan Bartuska főállam-ügyészt. március 14.

Krakkóban is tüntetnek a diákok, a rendőrség itt is könnygázt használ ellenük. március 14. — A hatalom által szervezett varsói munkás- és diákgyűlések elítélik a rendbontó diákokat, követelik az általuk okozott károk megtérítését. — Poznanban a diákok a Mickiewicz-szobornál rendeznek békés összejövetelt.

Az oldal tetejére március 14.

Bemutatják Jancsó Miklós Csend és kiáltás c. filmjét.

A csehszlovák kormány ülésén a katonai főügyész bejelenti, hogy Jan Sejna v. vezérőrnagy az USA-ba szökött. A honvédelmi miniszter közli, hogy Vladimir Janko vezérezredes, honvédelmi miniszterhelyettes öngyilkos lett. március 21. — Michal Chudík, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke benyújtja lemondását. A szlovák törvényhozás hivatalosan is Szlovákia fővárosává nyilvánítja Pozsonyt. — A Csemadok közleményt ad ki a nemzetiségi kérdés megoldásáról, és egyértelműen a demokratizálás mellett foglal állást. március 28. április 1.

A krakkói egyetem hallgatói újra tüntetnek. Követelik, hogy a helyi sajtó- és hírközlő szervek a valóságnak megfelelően tájékoztassák a közvéleményt az elmúlt napok eseményeiről. — A Katowicében tartott, államilag szervezett nagygyűlésen százezres tömeg ítéli el a fővárosi eseményeket, követelve a szervezők megbüntetését, és támogatásáról biztosítva a pártot és a kormányt. március 19.

Az oldal tetejére március 15.

Bp-en befejeződik a szocialista országok külkereskedelmi minisztereinek kétnapos tanácskozása.

Az oldal tetejére március 16.
Rómában vidéki diákok részvételével nagyszabású tüntetést rendeznek. A rohamrendőrök beavatkozásának több mint 100 sérültje van, több diákot letartóztatnak.
Véres összecsapásba fullad az a londoni tüntetés, amelyet Vanessa Redgrave színésznő vezetett az amerikai nagykövetség elé, tiltakozásul a vietnami háború ellen. A lovasrendőrök rohama után ötven embert kell kórházba szállítani.

Amerikai tengerészgyalogosok egy osztaga lemészárolja Mỹ Lai dél-vietnami falu lakosságát, 450 (500?) embert. november 17. Az áldozatok főleg csecsemők, gyerekek, nők és öregek. — Az eset nagy vihart kavar az USA-ban, és nagyban hozzájárul a háborúellenes mozgalmak meg-erősödéséhez. március 31.

Az oldal tetejére március 19.

Władysław Gomułka, a LEMP KB első titkára beszédet mond a varsói pártaktíva-értekezleten. Szerinte a diákságot megtévesztették, többségük híve a szocializmusnak. Hangsúlyozza: Lengyelország számára fontos a jó viszony fenntartása a Szu-val. Adam Mickiewicz drámáját azért kellett levenni a műsorról, mert „nem lehet megengedni, hogy valamilyen elvont rendezői szabadság nevében az Ősök cárellenes élét szovjetellenes éllé alakítsák át”. március 25.

Az oldal tetejére március 21.

Prágában megkezdődik a CSKP KB kétnapos ülése. Deklarálják, hogy a demokratizálódási folyamat szigorúan szocialista jellegű, az akcióprogram jó irányban halad, és folytatni kell a rehabilitálásokat. — Antonín Novotný köztársasági elnök levélben kéri felmentését, amivel az ülés résztvevői egyetértenek. március 30.

Bemutatják Máriássy Félix Kötelék c. filmjét.

Az oldal tetejére március 22.
Az építésügyi és városfejlesztési minisztérium vezetését Trautmann Rezső helyett Bondor József veszi át.
Üzembe helyezik a Könnyűipari Gépi Adatfeldolgozó Vállalat új elektronikus adatfeldolgozó számítógépét. A francia–amerikai Bull–General Electrictől vásárolt Gamma–115 típusú gép mágneses tárolója 40-60 gyár teljes anyagleltárát tárolhatja; feladatai közé tartozik a szövőgépek igénybevételének programozása és az optimális nyereség elérésének kiszámítása.

A Paris-Nanterre Egyetem diákjai Daniel Cohn-Bendit vezetésével elfoglalják az intézmény épületeit. május 3.

Az oldal tetejére március 23.

Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Mo, az NDK és a Szu (a „hatok”) kommunista pártjainak és kormányainak vezetői Drezdában találkoznak, és kétnapos tanácskozást kezdenek a csehszlovákiai helyzetről. A „január utáni” csehszlovák vezetést heves támadások érik. A közös közlemény kifejti, hogy erősítésre szorul a VSZ hadereje, és a résztvevők megteszik a szükséges intézkedéseket a szocialista országok további tömörítésére.

Az oldal tetejére március 25.
Fock Jenő miniszterelnök és Péter János külügyminiszter hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik. — Ott-tartózkodásuk során fogadja őket Charles de Gaulle köztársasági elnök és Georges Pompidou miniszterelnök.

František Tomášek prágai apostoli kormányzó a cseh és szlovák katolikus püspökök nevében a kormányhoz intézett memorandumában kéri az állam és az egyház közötti viszony rendezését: a szerzetesrendek és a görög katolikus egyház tevékenységének újbóli engedélyezését, az egyházellenes intézkedések orvoslását és a szabad vallásoktatás lehetővé tételét.

Elbocsátják a varsói egyetem hat professzorát, mert pártfogolták a diáktüntetés szervezőit. Felmentik tisztségéből Stefan Zolkiewskit, a Lengyel Tudományos Akadémia társadalomtudományi szakosztályának titkárát. március 30.

Az oldal tetejére március 26.

Befejeződik az osztrák–magyar villamos távvezeték hegyeshalom–bp-i szakaszának építése.

Az oldal tetejére március 27.

A pozsonyi Új Szó beszélgetést közöl Lőrincz Gyulával a nemzetiségi kérdésről; a Csemadok KB elnöke elítélően nyilatkozik a magyar kisebbség második világháború utáni üldözéséről. március 28. Lőrincz többek között kijelenti: „Minket 1918-ban senki sem kérdezett meg, hogy hova akarunk csatlakozni, mi nem önként csatlakoztunk a Csehszlovák Köztársasághoz, minket ide csatoltak.” A szlovák sajtóban ezt követően heves kampány indul a Csemadok és elnöke ellen.

Egy próbarepülés során halálos balesetet szenved Jurij Alekszejevics Gagarin ezredes, a világ első űrhajósa. Vele együtt meghal társa, Vlagyimir Szerjogin ezredes.*

Az oldal tetejére március 28.

Az Ogy Szakács Ödönt választja a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. 1980. július 1.

Szlovákiában a Csemadok (1969. március 17.) galántai járási bizottsága követeli az 1945-ös kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revízióját, a reszlovakizáció, a csehországi deportálás és a lakosságcsere átértékelését, a meghurcoltak rehabilitálását és kárpótlását, valamint ezen akciók szervezőinek felelősségre vonását. április 1.

Az oldal tetejére március 29.

Komócsin Zoltán, az MSZMP KB titkára Belgrádban megbeszélést folytat a JKSZ képviselőivel. április 2.

A bp-i Kerepesi-temető munkásmozgalmi panteonjában elhelyezik Frankel Leó Párizsból hazahozott hamvait.
Ebben az időben a magyar fővárosban 179 587 személynek van gépjárművezetői igazolványa, és 132 ezer gépjárművet tartanak nyilván.
Az oldal tetejére március 30.

A csehszlovák Nemzetgyűlés elfogadja Antonín Novotný lemondását, és Ludvík Svoboda hadseregtábornokot választja az ország köztársasági elnökévé.

Részlegesen bezárják a varsói egyetemet. április 6.

Az oldal tetejére március 31.

Egy Prágában rendezett nagygyűlésen mintegy 2-2,5 ezer volt politikai fogoly részvételével, a legnagyobb ellenzéki szervezetként létrejön az 1948 utáni politikai perekben elítélteket tömörítő K–231 klub. (Nevét a 231/1948. sz. törvény alapján kapja.) Tagjainak száma rövid időn belül eléri a 80 ezret. április 5.

Lyndon Johnson amerikai elnök bejelenti, hogy nem fogadja el pártja jelölését a novemberi elnökválasztásra. november 5. — Az elnök bejelenti, hogy az USA légiereje a 20. szélességi foktól északra nem bombázza a VDK területét, és burkolt formában tárgyalásokat javasol. május 13.