1968
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Franz Muhri, az Osztrák Kommunista Párt elnöke ötnapos látogatásra Mo-ra érkezik.

A CSKP KB e napon befejeződő ülése kizárja a pártból többek között Antonín Novotnýt, Karol Bacíleket és Viliam Širokýt. A KB szeptember 9-ére összehívja a párt rendkívüli, XIV. kongresszusát, ugyanakkor elveti a szociáldemokrata párt újjáalakításának lehetőségét. A KB kiáltvánnyal fordul az ország lakosságához, amelyben „a jog és igazság érvényesülését” ígéri. — Gustáv Husák miniszterelnök-helyettes a pozsonyi Pravdának és az Új Szónak adott interjújában kijelenti, hogy a kassai kormányprogramban és az elnöki dekrétumokban kifejezésre jutott magyarellenesség a „csehszlovák kormány, a szlovák nemzeti szervek, valamint a CSKP és az SZLKP egyértelmű álláspontja volt”. június 25.

Lezárul az EK belső piacának kiépítésének első szakasza: létrejön a mennyiségi korlátozásoktól mentes vámunió és a közös árak rendszere, és liberalizálják a mezőgazdasági termékek kereskedelmét. —Elkezdődik a közös belső piac kiépítésének második szakasza. 1992. december 31.

Az oldal tetejére június 2.

A franciaországi társadalmi mozgalmak hatására diákmegmozdulások kezdődnek Belgrádban. június 9.

Az oldal tetejére június 4.

Kihirdetik az 1968: 15. tvr.-t Politikai Főiskola létesítéséről. „Az 1968/69. tanévvel »A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolája« elnevezéssel egyetemi jellegű főiskolát kell létesíteni. A főiskola felügyeletét a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetőleg az általa kijelölt szerve gyakorolja.” — Kihirdetik az 1968: 16. tvr.-t a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről. A főiskola a szegedi Vasútforgalmi Technikumból, valamint a bp-i Gépjárműközlekedési és a Távközlési Technikumból alakul.

Az oldal tetejére június 5.

Az USA-ban a Demokrata Párt elnökjelöltségére jó eséllyel pályázó Robert Kennedy szenátort, a meggyilkolt John Kennedy elnök öccsét Los Angelesben halálosan megsebesíti egy merénylő. 1969. május 21.

Az oldal tetejére június 6.

Befejeződik a Nashville Teens együttes mo-i koncertkörútja.

Az oldal tetejére június 8.

Dunaszerdahelyen megkezdődik a Csemadok KB kétnapos ülése, amelyen a szövetség fennállása óta első ízben kerül sor lényeges személycserékre a csúcsvezetésben: leváltják tisztségéből a KB Elnökségének több vezető tisztségviselőjét. A Csemadok új elnöke Dobos László, főtitkára Szabó Rezső, titkára Varga János; az elnöki tisztéről lemondott Lőrincz Gyulát díszelnökké választják. A 16 fősre bővített új Elnökségbe mások mellett bekerül Balázs Béla, Csanda Sándor, Csikmák Imre, Duray Miklós, Fónod Zoltán, Mede István, Molnár János, Nagy Jenő, Pathó Károly, Szőke József, Tolvaj Bertalan és Újváry László.

Az oldal tetejére június 9.

Josip Broz Tito jugoszláv államfő az egy hétig tartó diákzavargások után politikai és társadalmi reformokat ígér.

Az oldal tetejére június 10.

Bp-re érkezik Zakir Huszain, az Indiai Köztársaság elnöke. — A politikust az ELTE díszdoktorává avatják.

Az oldal tetejére június 11.

Befejeződik a Dimény Imre miniszter vezette mezőgazdasági küldöttség dániai látogatása.

Az oldal tetejére június 13.

Csehszlovák párt- és kormányküldöttség látogat Mo-ra Alexander Dubček és Oldřich Černik vezetésével; Kádár János meleg fogadtatásban részesíti a csehszlovák pártvezetőt. június 15.

A Csehszlovák Írószövetség lapja, a Literarni Lísty megemlékezik Nagy Imre kivégzésének 10. évfordulójáról. A lap szerint Nagy Imre már 1955-ben olyan antisztálinista politikát folytatott, amely követendő a csehszlovák reformerek számára is. június 27.

Bemutatják Bácskai Lauró István A hamis Izabella c. filmjét.

Az oldal tetejére június 15.

Befejeződik a csehszlovák párt- és kormányküldöttség mo-i látogatása. Aláírják az új barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. július 13. A két fél a szerződésben csehszlovák kezdeményezésre „kezdettől fogva” s minden következményével együtt érvénytelennek minősíti az 1938. évi müncheni egyezményt.

Az oldal tetejére június 22.

Ötnapos látogatásra Bp-re érkezik Addeke Hendrik Boerma, a FAO főigazgatója.

Az oldal tetejére június 24.

Lengyelországban antiszemita színezetű pártállásfoglalás jelenik meg, amelynek nyomán mintegy 700 értelmiségit bocsátanak el állásából. — Ezt követően az országból egy év alatt 15 ezer ember emigrál.

Az oldal tetejére június 25.

A csehszlovák parlament elfogadja az 1948 óta lefolytatott politikai perek áldozatainak rehabilitációjáról szóló törvényt. — Daniel Okáli a Matica Slovenska kassai nagygyűlésén kijelenti, hogy hasznos volna, ha sor kerülne a csehszlovák–magyar lakosságcsere befejezésére.

Diákok elfoglalják a Kalifornia állambeli Berkeley Egyetemet.
Az oldal tetejére június 26.

Az Mt felmenti tisztségéből Mód Pétert és Szarka Károlyt, a Külügyminisztérium vezető beosztású tisztviselőit. A külügyminiszter első helyettesévé Puja Frigyest, külügyminiszter-helyettessé Házi Vencelt nevezik ki.

Az oldal tetejére június 27.
Kádár János vezetésével magyar párt- és állami küldöttség utazik a Szu-ba.

A Nsz „Azoknak, akik nem tanultak” c. szerkesztőségi cikkében, Gosztonyi János főszerkesztő tollából, élesen támadja a csehszlovák írószövetség lapját a Nagy Imréről szóló megemlékezés miatt.

Már a közértekben is lehet Coca-Colát kapni Mo-on.

Csehszlovákiában megjelenik a Ludvík Vaculík által fogalmazott 2000 szó c. felhívás; a hetven aláíró sürgeti az ország demokratizálását, figyelmeztet a reformfolyamatot a konzervatívok részéről fenyegető veszélyekre, sürgeti a pluralista demokrácia megvalósítását, visszarendeződés esetén pedig polgári engedetlenségre és tüntetésekre szólítja fel a lakosságot.július 5. A pártvezetés még aznap elítéli, és a párt politikája elleni támadásnak nyilvánítja a felhívást, a VSZ tagállamai pedig fokozzák sajtókampányukat Csehszlovákia ellen. — Az SZNT ülésén, a kommunista hatalomátvétel óta első ízben titkos szavazással, Ondrej Klokočot választják meg a testület új elnökévé.

Az oldal tetejére június 29.

Losonczi Pál, az ET elnöke vezetésével magyar küldöttség utazik (Kelet-)Berlinbe, a Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke, az NSZEP KB első titkára 75. születésnapján rendezett ünnepségekre.

Az oldal tetejére június 30.

A franciaországi parlamenti választásokon a gaulle-isták (43,7%-nyi szavazattal) egyedül abszolút többséget szereznek; a jobboldali pártok együttesen a francia parlament 1945 utáni történetében példátlan arányban győznek. Az FKP a szavazatok 20,3%-át kapja.