1968
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

A tsz-tagok családi pótlékra való jogosultsági feltétele azonossá válik a munkás- és alkalmazotti családok igényjogosultsági feltételével.

Csehszlovákiában befejeződik a VSZ hadgyakorlata.

Miután az ENSZ Közgyűlése nagy többséggel elfogadta, Moszkvában, Washingtonban és Londonban aláírásra bocsátják az atomsorompó-egyezményt. 1969. november 24.

Az oldal tetejére július 2.

Havannában Fidel Castro előszavával megjelenik Ernesto Che Guevara Naplója.

Az oldal tetejére július 5.

Prágában nyilvánosságra hozzák az 1000 szavas manifesztumot, amellyel a 2000 szó követeléseit próbálja meg enyhíteni a csehszlovák pártvezetés. július 10.

Az oldal tetejére július 6.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar konferenciája kérelmezi, hogy a kormány az 1950. évi megállapodásban rögzített határidő lejárta, 1970 után is folyósítsa az államsegélyt. december 8.

Az oldal tetejére július 10.

A moszkvai Lityeraturnaja Gazeta c. hetilap élesen támadja a 2000 szó c. manifesztumot.

Az oldal tetejére július 12.

Ülést tart az MSZMP PB. Kádár János jegyzetei alapján ekkor a PB egyetlen tagja sem támogatja a Csehszlovákia elleni katonai akciót.* július 14.

Az SZLKP KB Elnöksége a föderációs törvény megalkotására alakult kormánybizottság nemzetiségi albizottságának állásfoglalásáról és a Csemadok módosító javaslatairól tárgyal, s lényegében visszautasítja a Csemadok javaslatait; a végleges határozathozatalt későbbre halasztják.

Az oldal tetejére július 13.

Kádár János és Fock Jenő miniszterelnök Révkomáromban a nyilvánosság kizárásával találkozik Alexander Dubček csehszlovák pártvezetővel és Oldřich Černik miniszterelnökkel. augusztus 17. — A magyar vezetők megpróbálják rávenni partnereiket a csehszlovákiai helyzet megvitatása céljából összeülő varsói találkozón (július 14.) való részvételre, amit Dubček korábban Leonyid Brezsnyev szovjet pártvezető felszólítása ellenére elutasított.

Az oldal tetejére július 14.

Bulgária, Lengyelország, Mo, az NDK és a Szu párt- és állami vezetői Varsóban a kétnapos tanácskozást kezdenek a csehszlovákiai helyzetről. A csehszlovák vezetők nem vesznek részt a megbeszélésen. július 15.

Az oldal tetejére július 15.

Az öt szocialista ország vezetői az e napon befejeződő tanácskozásukról levelet intéznek a CSKP KB-hoz. Az ultimátum-jellegű levél az eseményeket az imperialisták által támogatott „ellen-forradalomnak” minősíti. „Pártjainkra és népeinkre történelmi felelősség hárul azért, hogy ne vesszenek el eddig elért forradalmi vívmányaink.” július 19. augusztus 3.

Közvetlen légijárat indul Moszkva és Washington között.
Az oldal tetejére július 17.

Irakban a Baath Párt baloldali szárnya puccsal magához ragadja a hatalmat. A Forradalmi Parancsnoki Tanács új vezetőjét, Ahmed Hasszán al-Bakr tábornokot választják köztársasági elnökké. 1979. július 16.

Az oldal tetejére július 19.

A CSKP vezetői válaszlevelükben visszautasítják az öt „testvéri ország” vádjait. július 21. július 29. — Az SZKP legfelső vezetése folyamatos tárgyalásokat kezd a csehszlovákiai helyzetről. július 22.

Az oldal tetejére július 20.

Pjotr Seleszt, az SZKP KB PB tagja, az Ukrán KP KB első titkára Balatonaligán találkozik Vasil Bil’akkal, a szlovák párt vezetőjével, akit arra próbál rávenni, hogy társaival fogalmazzon katonai beavatkozást kérő levelet Moszkvának. augusztus 3.

Az oldal tetejére július 21.

Ludvík Svoboda csehszlovák köztársasági elnök beszédében hűségéről biztosítja a Varsói Szerződés szervezetét.

Az oldal tetejére július 22.

Az SZKP KB PB döntést hoz a csehszlovákiai válság katonai megoldásának lehetőségéről. augusztus 17.

Péter János külügyminiszter hatnapos látogatásra Törökországba érkezik.
Az oldal tetejére július 23.

Balatonfüreden meghal Vörös János, a m. kir. Honvédség v. vezérezredese és vk. főnöke, 1944–1945-ben az INK honvédelmi minisztere.

Az oldal tetejére július 25.

VI. Pál pápa kiadja Humanae vitae kezdetű enciklikáját a keresztény házasságról és a születésszabályozásról.

Az oldal tetejére július 28.

A csehszlovákiai katonai akcióban való részvételre kijelölt magyar alakulatok elfoglalják kiinduló állásaikat Aszód–Pásztó–Rétság térségében. augusztus 1.

Szófiában a Vietnammal való szolidaritás jegyében megkezdődik a IX. Világifjúsági Találkozó (VIT).
Az oldal tetejére július 29.

A szlovákiai Ágcsernyőn az SZKP és a CSKP KB Elnöksége tagjainak részvételével pártközi csúcstalálkozó kezdődik Csehszlovákia helyzetéről és jövőjéről. július 30.

Az oldal tetejére július 30.

Leonyid Brezsnyev szovjet és Alexander Dubček csehszlovák pártvezető Ágcsernyőn négyszemközti megbeszélést folytat. augusztus 1.