1968
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

Megindul az új gazdasági mechanizmus. Új fogyasztói árrendszer lép életbe; a KSH tavaszi adatai szerint a fogyasztói árszínvonal összességében mintegy 1%-kal csökken. január 3. — Az MNB a dollár árfolyamát 23,48 Ft-ról 30 Ft-ra emeli. A valutaellátás szabályai nem változnak.

E naptól Mo két esztendeig az ENSZ BT nem állandó tagja.

Ettől a naptól az MTV, hétfői adásszünettel, heti hat napon sugároz.

A Fővárosi Villamos Vasút, a Fővárosi Autóbusz Üzem, a Bp-i Helyi Érdekű Vasút és a Fővárosi Hajózási Vállalat összevonásával megalakul a Bp-i Közlekedési Vállalat (BKV). 1969. július 1. Első vezérigazgatója Daczó József. 1983. december 31.

Lengyelországban az iparvállalatok meghatározott körét önálló export- és importjoggal ruházzák fel; a külkereskedelem állami monopóliumán némi rés keletkezik.
Az oldal tetejére január 2.

Fokvárosban (Dél-afrikai Köztársaság) Christiaan Barnard végrehajtja második, ezúttal sikeres szívátültetését. Philip Blaiberg 19 és fél hónapot él új szívével. 1992. január 3.

Az oldal tetejére január 3.

A Nsz „Dolgos hétköznapok” c. cikkében azt írja, hogy „az átállás a reform rendszerének vágányaira nyilvánvalóan összeütközésektől sem mentes folyamat… 1968-cal végérvényesen megszűnt az a kényelmes állapot, amelyben a rossz munkának és az alacsony színvonalú gazdálkodásnak úgyszólván minden rizikóját az állam viselte.”

Folytatódik a CSKP KB decemberben kezdett ülése. január 5.

Az oldal tetejére január 5.

Nyugalomba vonul Hamvas Endre kalocsai érsek. 1969. január 10.

A CSKP KB határozatot hoz a megkezdett demokratizálási folyamat folytatásáról, a szólás- és sajtószabadság megvalósításáról, a párt akcióprogramjának és az új nemzetiségi politika alapelveinek kidolgozásáról, s elhatározza a pártvezetői és államfői tisztség különválasztását. március 30. Antonín Novotnýt felmentik első titkári tisztéből; a CSKP KB első titkárává Alexander Dubčeket választják. január 23. Novotný és hívei, miután nem szerezték meg Moszkva támogatását, az utolsó pillanatban lemondanak a párton belüli ellenzékkel való fegyveres leszámolás tervéről.

Az oldal tetejére január 6.

Mo-on az év elején 70 üzemben bevezetik a rövidített munkaidőt, kéthetenkénti szabad szombattal. 1981. július 1.

Az oldal tetejére január 9.

Az egyiptomi Asszuánban üzembe helyezik az Níluson épült gát első egységét.

Az oldal tetejére január 10.

Az e napra virradó éjszakán a Surveyor–7 amerikai holdszonda leszáll a Hold felszínére. január 22.

Az oldal tetejére január 11.

Bp-en meghal Seress Rezső zeneszerző, zongorista.

Bemutatják Fazekas Lajos Lássátok, feleim c. filmjét.

Az oldal tetejére január 12.

A madridi egyetem diákjai összecsapnak az ellenük kivezényelt rendőrökkel. február 22.

Az oldal tetejére január 14.

E nap hajnalán súlyos földrengés rázza meg Szicíliát. A napokig tartó, összesen 28 földlökés következtében 44 ezer ember válik hajléktalanná, a halottak száma 350, a sebesülteké 1600, az eltűnteké 1500.

Az oldal tetejére január 16.

Az országban megkezdődik a népfrontbizottságok újjáválasztása.

Szabadlábra kerül Mócsy Imre jezsuita szerzetes, aki 1949 januárját követően összesen kilenc évet töltött börtönben.

Észak-Vietnam hivatalosan bejelenti, addig nem hajlandó béketárgyalásokba kezdeni, amíg az USA nem szünteti be Észak-Vietnam bombázását. január 21.

Az oldal tetejére január 21.

Életének 89. évében meghal Shvoy Lajos, 1927 óta székesfehérvári megyéspüspök. 1969. január 23.

Az (Észak-)Vietnami Néphadsereg 20 000 fős egysége megtámadja és ostrom alá veszi a demilitarizált övezet közvetlen közelében található stratégiai fontosságú amerikai légibázist Khe Sanhnál. január 30. — Az ostrom végül 77 napig tart, és az észak-vietnami csapatok vissza-vonulásával végződik.

Az oldal tetejére január 22.

Kádár János a szlovákiai Tapolcsányban találkozik Alexander Dubčekkel, a CSKP KB első titkárával. február 4.

Az USA-ban felbocsátják a pilóta nélküli Apollo–5 űrhajót, amelynek repülése során kipróbálják a majdani Holdra szállást végrehajtó holdkompot. december 28.

Az oldal tetejére január 23.

Az SZLKP KB e napon befejeződő ülése támogatásáról biztosítja a CSKP KB által a demokratizálás érdekében hozott határozatokat. A CSKP KB első titkárává választott Alexander Dubček helyett az ukrán (ruszin) nemzetiségű Vasil Biľakot választják az SZLKP KB új első titkárává.

Az oldal tetejére január 25.

VI. Pál pápa a kalocsai érsekség trianoni határon túli részén működő bácskai apostoli kor-mányzóságot Szabadka székhellyel önálló püspökség rangjára emeli.

Bemutatják Keleti Márton Tanulmány a nőkről c. filmjét.

Az oldal tetejére január 28.

Rendszerellenes diákmozgalom kezdődik az NSZK-ban. április 2.

Az oldal tetejére január 29.
Nemzetközi írótanácskozást tartanak Szófiában; a magyar írókat Darvas József és Garai Gábor képviseli.

Alexander Dubček, a CSKP KB első titkára kétnapos látogatásra Moszkvába érkezik.

Az oldal tetejére január 30.

Adam Mickiewicz Dziady (Ősök) c. drámáját tizenkét előadás után leveszik a varsói Nemzeti Színház műsoráról. Az utolsó előadáson a nézőtér zsúfolásig megtelik, az előadást hosszan tartó ünneplés követi. A színház körül mintegy 200 egyetemista tüntet, majd Mickiewicz szobrához vonul; a rendőrség 50 tüntetőt letartóztat. március 8.

Holdújévkor (az újévi fegyverszünet idején) a dél-vietnami partizánhadsereg, a Vietkong és az észak-vietnami reguláris csapatok meglepetésszerű támadást intéznek valamennyi nagyobb dél-vietnami város ellen; megindul a Tết-offenzíva. Saigonban az amerikai nagykövetséget, az amerikai főparancsnok főhadiszállását, az elnöki palotát, a repülőteret, a rádió és rendőrkapi-tányságok épületét támadják. Hué város ostroma három hétig tart. — Az offenzíva katonai szem-pontból sikertelennek bizonyul: az amerikaiak heves ellentámadást indítanak, a Vietkong feladja a meghódított állásokat. Erkölcsi értelemben azoban katasztrofális hatást gyakorol az USA-ra (március 16.), és fordulatot hoz a háború menetében. március 31.