1967
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Hatályba lép az 1967: 13. tvr. a Magyar Néphadsereg tiszti iskoláinak katonai főiskolává nyilvánításáról. „A Magyar Néphadsereg tiszti iskolái (a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola és a Kilián György Repülő Műszaki Főiskola) a honvédelmi miniszter felügyelete alatt álló katonai felsőoktatási intézmények.”

Az oldal tetejére szeptember 4.

Belgrádban megkezdődik a szocialista országok küldötteinek háromnapos tanácskozása az arab országokkal folytatott gazdasági együttműködésről.

Az oldal tetejére szeptember 5.

A Szu-ban rehabilitálják az 1944-ben a németekkel való kollaborálás vádjával kitelepített krími tatárokat, de régi lakóhelyükre való visszatelepülésüket nem engedélyezik.

Az oldal tetejére szeptember 6.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Alekszej Koszigin miniszterelnök vezetésével szovjet párt- és kormányküldöttség érkezik Mo-ra. szeptember 9.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Bp-en aláírják az új magyar–szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.

Az oldal tetejére szeptember 13.

Az USA Külügyminisztériuma Martin Hillenbrandot nevezi ki bp-i nagykövetté. október 30.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Bp-en ülést tart a Magyarok Világszövetsége elnöksége; főtitkárrá Kárpáti Józsefet választják.

Az oldal tetejére szeptember 21.

Bemutatják Révész György Egy szerelem három éjszakája c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Prágában megkezdődik a CSKP KB kétnapos ülése. Több KB-tag, köztük Alexander Dubček, bírálja Antonín Novotný első titkár szubjektivizmusát és a kollektív pártirányítás elvének megsértését. október 30. Az 1968-ban esedékes választásokkal kapcsolatban azok demokratizálása céljából többmandátumos választókörzetek létesítését javasolják, amelyekben a választók több jelölt közül dönthetnének. A KB ugyanakkor elítéli a Csehszlovák Írók Szövetsége IV. kongresszusán elhangzott „pártellenes” megnyilvánulásokat, s több írót kizár a pártból.

Az oldal tetejére szeptember 29.

Az Ogy elfogadja a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967: II., a mezőgazdasági termelő-szövetkezetekről szóló 1967: III. és a földtulajdonról és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967: IV. tc-et. október 11.