1966
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Ludwig Erhard lemondása után a Szövetségi Gyűlés Kurt-Georg Kiesingert (CDU) választja az NSZK harmadik kancellárjává, aki a szociáldemokraták részvételével nagykoalíciós kormányt alakít. Alkancellár-külügyminiszter Willy Brandt (SPD). 1969. október 21.

Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik.
Az oldal tetejére december 3.

Befejeződik az MSZMP IX. kongresszusa. 1970. november 23. — Határoznak a gazdasági irányítás új mechanizmusának kidolgozásáról, a mezőgazdaság gyorsabb ütemű fejlesztéséről, a háztáji gazdaságban rejlő lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználásáról, a termelő-szövetkezeti hitel- és támogatási rendszer kialakításáról. A határozat kiemeli az életszínvonal és a reálbérek emelésének fontosságát, szociális téren a család- és gyermekvédelmi intézmények erősítését. — A kongresszus 101 tagú KB-t választ. A  PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István; póttagok: Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly. A KB Titkárságának tagjai: Biszku Béla, Cseterki Lajos, Kádár János, Komócsin Zoltán, Nyers Rezső, Pullai Árpád. A KB első titkára Kádár János.

Az oldal tetejére december 7.

Átalakul a kormány; az igazságügyi tárca vezetését Korom Mihály, a belkereskedelmiét Szurdi István veszi át.

Az oldal tetejére december 8.

Bemutatják Szabó István Apa c. filmjét.

Az oldal tetejére december 10.

Pozsonyban összeül a Csemadok IX. országos közgyűlése; a helyi szervezetek száma 515, a taglétszám 45 ezer fő. Dobos László felveti a magyarságot 1945–1948 között ért sérelmek orvoslását, a fiatal értelmiségi generáció részéről pedig több felszólaló, köztük Duray Miklós bírálja a szervezet küldetésének tisztázatlanságát, munkájának alacsony színvonalát s a hatalmi struktúrába beépült, a Csemadok megújulását gátló kádereket. A közgyűlésen elfogadott új alapszabály a szervezet hivatalos nevét Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségére változtatja. A KB elnökévé ismét Lőrincz Gyulát, vezető titkárává Szabó Rezsőt, titkárává Varga Jánost választják.

Az oldal tetejére december 13.

A magyar–román kulturális egyezmény 1967–68. évi munkatervének aláírására Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes vezetésével delegáció utazik Bukarestbe.

Az oldal tetejére december 15.

Meghal Walt Disney 26-szoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer.

Az oldal tetejére december 17.

Megnyitják a Szerencs és Nyíregyháza közötti villamosított vasútvonalat.

Az oldal tetejére december 18.

Közzéteszik az 1966: 29. tvr.-t a Szocialista Hazáért Érdemrend alapításáról.

Az oldal tetejére december 22.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán c. filmjét.

Az oldal tetejére december 23.

Magyar–szovjet tárgyalások kezdődnek Bp-en az atomenergia békés célú felhasználásáról. december 28.

Az oldal tetejére december 24.

Kihirdetik az 1966: 30. tvr.-t a tsz-tagok nyugdíjrendszeréről.

Az oldal tetejére december 28.

Bp-en felavatják a lágymányosi kenyérgyárat, amelynek teljesítménye napi négy és fél vagon kenyér.

Az e napon aláírt szerződés szerint a Szu 800 MW-os atomerőművet létesít Mo-on. 1970. július 3.

Az oldal tetejére december 30.

Az LB helybenhagyja Hamusics János bányász* halálos ítéletét. 1967. február 17.

Az oldal tetejére december 31.

Jugoszláviában feltétel nélkül szabadlábra helyezik az 1962 májusában 13 évi börtönre ítélt Milovan Đilas v. kommunista pártvezetőt.

A szovjet kormány üzenetet intéz a világ kormányaihoz: minden állam mondjon le a területi viták erőszakos megoldásáról.

Ez év végére a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai katonák száma eléri a 425 ezret. 1967. május 11.