1965
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

A pakisztáni hadsereg a kasmíri térségben támadást kezd India ellen; „hivatalosan” is megkezdődik a második indiai–pakisztáni háború. szeptember 20.

Tibet autonóm státust kap a Kínai Népköztársaságon belül.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Lambarénéban (Afrika, Gabon) 90 éves korában meghal Albert Schweitzer Nobel-békedíjas német polihisztor, orvos, teológus, orgonaművész, zenetudós, író.

Az oldal tetejére szeptember 7.

A kanadai Ottawában megkezdődik az Interparlamentáris Unió 54. konferenciája; Mo-ot Molnár Erik, Barcs Sándor és Nagy Miklós képviseli.

Az oldal tetejére szeptember 9.

A II. Vatikáni Zsinat negyedik ülésszakára magyar delegáció utazhat, amelynek tagjai: Hamvas Endre kalocsai érsek, Dudás Miklós hajdúdorogi és Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó, Brezanóczy Pál egri, Cserháti József pécsi, Ijjas József csanádi, Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó, Bánk József győri és Winkler József szombathelyi segédpüspök, Szabó Imre püspök, esztergomi általános helynök. december 8.

Megalakul az Országos Népművelési Tanács; elnöke Törő Imre, titkára Molnár János.

Bemutatják Fábri Zoltán Vízivárosi nyár c. filmjét.

Charles de Gaulle francia elnök részletesen kifejti országa álláspontját a közösségi intézményekkel kapcsolatban; elutasítja a nemzetek feletti integráció azon formáit, amelyekben a szupranacionális szerveké lenne az irányító szerep.
Az oldal tetejére szeptember 11.

A Jugoszláviában szabadságát töltő Kádár János Brioni szigetén megbeszélést folytat Josip Broz Tito elnökkel.

Moszkvai látogatása során Nicolae Ceauşescu román pártvezető hivatalosan is elismeri a szovjet–román határt, azaz Románia lemond Besszarábiáról.
Az oldal tetejére szeptember 12.

A sajtó „Az utolsó Fecskék Lágymányoson” címmel arról tudósít, hogy a fővárosban hamarosan végleg befejeződik a cigarettagyártás.

Az oldal tetejére szeptember 14.

A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front küldöttsége Bp-re érkezik. szeptember 25.

Az oldal tetejére szeptember 15.

Dunaújvárosban átadják az 1959 óta épülő, 400 ágyas városi kórházat, a háború után elkészült első korszerű egészségügyi intézményt. 1966. augusztus 20. — A később befejezett szülészeti épülettel a kórház 550 ágyasra bővül.

VI. Pál pápa az egyház kollegiális vezetésére létrehozza az állandó Püspöki Szinódust.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Az ENSZ BT 211. sz. határozata feltétlen fegyverszünetre szólítja fel a Kasmírban szembenálló feleket. Lál Bahádur Sásztri indiai miniszterelnök és Ajub Khán pakisztáni elnök elfogadja a tűzszüneti felhívást. 1966. január 10.

Az oldal tetejére szeptember 21.
Tausz János belkereskedelmi miniszter vezetésével magyar küldöttség utazik Csehszlovákiába.

Bp-re érkezik Mario Zagari olasz külügyi államtitkár.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Az Ikarus székesfehérvári üzemegységében elkészül az első hazai, alumínium karosszériájú autóbusz.

Az oldal tetejére szeptember 24.

A belga Victor Leemanst választják az Európai Parlament elnökévé. 1966. március 7.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Befejeződik a DNFF küldöttségének mo-i látogatása. A szervezet irodát létesít Bp-en, a magyar szolidaritási bizottság pedig orvosi műszereket és felszerelést ajándékoz Dél-Vietnamnak.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Kádár János vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat a Mongol Népköztársaságba. október 3.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Meghal Rónai Sándor egykori szociáldemokrata politikus, 1950 és 1952 között az Elnöki Tanács, majd 1963-ig az Országgyűlés elnöke.

Az oldal tetejére szeptember 29.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB első titkára beszédet mond a KB ülésén. „A Szovjetunió szükség szerint ellenszolgáltatás nélküli segítséget nyújt a testvéri országoknak… Ez a legerősebb és legfejlettebb szocialista hatalom internacionalista kötelessége.” — Ezt a kijelentést tekintik a később „Brezsnyev-doktrínának” nevezett birodalmi politika meghirdetésének.

Az oldal tetejére szeptember 30.
Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter vezetésével katonai küldöttség látogat Jugoszláviába.

Bemutatják Fejér Tamás Patyolat akció c. filmjét.

Indonéziában tisztázatlan körülmények között fegyveres államcsínykísérlet történik. A hatalom a hadsereg új főparancsnoka, az Ahmed Szukarno elnököt támogató Hadzsi Mohammad Szuharto (Soeharto) tábornok kezébe kerül. 1967. március 12. — Utóbb a puccskísérlet szervezésével a kommunistákat vádolják, és a világ akkor harmadik legnagyobb taglétszámú kommunista pártját gyakorlatilag megsemmisítik.