1965
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

Hatályba lép az 1964: 6. tvr. a társadalombiztosítási rendszer egységesítéséről. A szervezetet a továbbiakban a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága irányítja.

Az oldal tetejére január 3.

Bp-en megkezdi működését a KGST Intermetall Irodája; a vállalatcsoport melegen és hidegen hengerelt acéláruk és csövek gyártásának szakosításával foglalkozik.

Az oldal tetejére január 4.

Meghal Thomas Stearns Eliot amerikai származású Nobel-díjas angol költő, író.

Az oldal tetejére január 5.

A Szu-beli németek visszakapják 1941-ben elvett állampolgári jogaikat, de a Volga-vidékre való visszatelepítésükről nem intézkednek. 1967. szeptember 5.

Az oldal tetejére január 11.

Péter János külügyminiszter háromnapos hivatalos látogatásra Franciaországba utazik. — A tárgyalásokon elvi megállapodás születik a két ország kereskedelmi, kulturális és műszaki kapcsolatainak fejlesztéséről.

Az oldal tetejére január 14.

Bemutatják Jancsó Miklós Így jöttem c. filmjét.

Az oldal tetejére január 19.

Varsóban megkezdődik a VSZ PTT ülése. A testület megvitatja a NATO atomhaderejének létrehozására irányuló tervek folytán kialakult új helyzetet; Leonyid Brezsnyev szovjet pártvezető határozott válaszlépéseket szorgalmaz. — A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére január 24.

Londonban 91. életévében meghal Sir Winston Churchill brit államférfi, 1940–1945 és 1951–1955 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje.

Az oldal tetejére január 28.

Bemutatják Hintsch György Rab Ráby c. filmjét.

Az oldal tetejére január 29.

Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB első titkára és Nyikolaj Podgornij, a Szu LT Elnökségének tagja háromnapos látogatásra Bp-re érkezik.

A CSKP KB e napon befejeződő ülésén elfogadják a népgazdaság „tökéletesített irányításának” alapelveit. (A központi irányítást mérséklő, a vállalatokat termékeik minőségének javításában és értékesítésében érdekeltté tevő, „szocialista piacgazdaság” néven ismertté váló új gazdasági modellt Ota Šik közgazdász vezetésével dolgozták ki.)

Az oldal tetejére január 31.

E hónap folyamán Újvidéken megjelenik az Új Symposion c. irodalmi-kritikai lap első száma; felelős szerkesztő Bosnyák István.