1965
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Mo és Olaszország hosszú lejáratú áruforgalmi és gazdasági együttműködési megállapodást köt Bp-en.

Az oldal tetejére december 2.

Bemutatják Rényi Tamás Tilos a szerelem c. filmjét.

Az oldal tetejére december 3.

Mo és Lengyelország Varsóban áruszállítási egyezményt köt, amely több mint 70%-os bővítést irányoz elő.

Az ENSZ Közgyűlése Afrikát atommentes övezetté nyilvánítja.
Az oldal tetejére december 4.

Miskolcon felavatják az újjáépített Tiszai pályaudvart.

Az oldal tetejére december 5.

Bp-en meghal Farkas Mihály, a Rákosi-korszak egyik vezető politikusa, v. honvédelmi miniszter.

A kínai kormány nyilatkozatot ad ki a VDK támogatásáról.
Az oldal tetejére december 7.

A Szu LT Elnöksége ülésén lemond Anasztaz Mikojan, az Elnökség elnöke; utóda Nyikolaj Podgornij. — Ezzel a vezetés minden fő posztján átveszi a vezetést a Hruscsovot megbuktató Brezsnyev–Koszigin–Podgornij-trojka.

VI. Pál pápa és I. Athénagorász konstantinápolyi pátriárka visszavonja az 1054. évben kinyilvánított kölcsönös kiátkozást, amely a „nagy egyházszakadáshoz”, a nyugati és a keleti keresztény egyházak szétválásához vezetett. 1967. július 25.

Az oldal tetejére december 8.

VI. Pál pápa lezárja a három éve ülésező II. Vatikáni Zsinatot. A zsinat 4 konstitúciót, 9 dekrétumot és 3 magyarázatot alkotott, amelyek, egyebek mellett, lehetővé tették a közeledést a különböző keresztény felekezetek között.

Az oldal tetejére december 10.

A Bp-i Izraelita Hitközség gimnáziumát Anna Frankról nevezik el.

Az oldal tetejére december 11.

Kádár János és Biszku Béla négynapos baráti látogatásra a Szu-ba érkezik.

Bp-en megkezdődik a Magyar Nők Országos Tanácsa (MNOT) kétnapos kongresszusa. 1971. október 29. — A Nőtanács 19 tagú VB-t választ. A VB elnöke Erdei Lászlóné, alelnökök Fekete Jánosné, Geréb Sándorné, Makoldi Mihályné, Móricz Virág, Péter Jánosné; az MNOT titkára Ortutay Zsuzsa.

Az oldal tetejére december 12.

A televízóban bemutatják a „Kékfény” c. bűnügyi magazin első adását.

Az oldal tetejére december 15.

Dinh Ba Thi, a DNFF bp-i irodájának vezetője átadja megbízólevelét a HNF OT elnökének.

Mo és az NDK Berlinben az 1966–1970. évre szóló hosszú lejáratú kereskedelmi megállapodást köt, amely a forgalom 43%-os növekedését irányozza elő.
Az oldal tetejére december 19.

A franciaországi elnökválasztás második fordulójában Charles de Gaulle 54,9%-ot szerez szocialista ellenfelével, François Mitterrand-nal szemben. Megkezdődik de Gaulle második elnöki ciklusa. 1968. április 28.

Az oldal tetejére december 21.

Dudás Miklós hajdúdorogi g. kat. megyéspüspök Nyíregyházán kihirdeti a liturgikus reformot. E naptól a mo-i görög katolikus papság a szent liturgiát magyar nyelven végzi.

Az oldal tetejére december 22.

Kádár János a csepeli munkásőr-zászlóalj évzáró gyűlésén tájékoztatót tart bel- és külpolitikai kérdésekről.

Az oldal tetejére december 23.

A Vígszínház bemutatja Friedrich Dürrenmatt A fizikusok c. drámáját; a rendező Horvai István.

Bemutatják Kardos Ferenc és Rózsa János Gyerekbetegségek c. filmjét.

Az oldal tetejére december 30.

Felavatják a Keleti-főcsatornából kiágazó, 43 km hosszú Nyugati-főcsatornát.

A Fülöp-szigeteken Ferdinand Marcost választják elnökké. 1983. augusztus 21.