1964
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 2.

Nemzetközi bélyegkiállítás nyílik Bp-en.

Az oldal tetejére szeptember 3.

Bemutatják Zolnay Pál Négy lány egy udvarban c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 6.

A magyr kormány előzetes megállapodást köt az Eaton-konszern képviselőivel az amerikai–magyar kereskedelem fejlesztését szolgáló szervezet létrehozásáról.

Az oldal tetejére szeptember 7.

Norvég pártmunkásküldöttség látogat Mo-ra.

Az oldal tetejére szeptember 9.

A magyar kormány és az Apostoli Szentszék képviselői Bp-en folytatják a tavasszal megkezdett tárgyalásokat. szeptember 15.

Az NDK Minisztertanácsa engedélyezi, hogy a keletnémet nyugdíjasok évente egy alkalommal, maximum 4 hetes időtartamra, felkereshessék nyugat-németországi, illetőleg nyugat-berlini rokonaikat. szeptember 24.

Az oldal tetejére szeptember 11.

Josip Broz Tito párt- és államelnök vezetésével jugoszláv párt- és kormányküldöttség látogat Mo-ra. szeptember 16.

Párizsban magyar filmhét kezdődik.
Az oldal tetejére szeptember 12.

Carl Albert Andersson, az Országos Szövetkezeti Szövetség elnöke, Stockholm önkormányzatának elnöke vezetésével svéd szövetkezeti küldöttség látogat Mo-ra.

Az oldal tetejére szeptember 14.

A II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakára valamennyi felszentelt (és szabadlábon lévő) püspök megkapja a kiutazási engedélyt. szeptember 18.

Az oldal tetejére szeptember 15.

A Vatikán megbízottaival folytatott bp-i tárgyalások lezárásaként részleges megállapodást és jegyzőkönyvet írnak alá* Mo és a katolikus egyház viszonyáról, a püspöki kinevezésekről, a papok állampolgári esküjéről és a Pápai Magyar Intézet helyzetéről.

VI. Pál pápa Cserháti Józsefet c. püspökké és pécsi apostoli kormányzóvá nevezi ki. 1969. január 10.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Elutazik Bp-ről a jugoszláv párt- és kormányküldöttség. A tárgyalások során a hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodás, a szélesebb körű gépgyártási, kohászati és vegyipari együttműködés kérdéseit érintették.

Az oldal tetejére szeptember 17.

Bp-en Molnár János művelődésügyi és František Kahuda csehszlovák oktatási és kulturális miniszterhelyettes jegyzőkönyvet ír alá a kulturális értékek cseréjére vonatkozó előzetes megállapodás alapelveiről; a két fél az önkéntesség alapján visszaadja egymásnak a másik nép szellemi örökségét képező, „rendkívüli jelentőséggel bíró” tárgyakat.

Lengyel katonai küldöttség látogat Mo-ra Marian Spychalski honvédelmi miniszter vezetésével.
A KGST és Jugoszlávia e napon aláírt megállapodása értelmében Jugoszlávia részt vesz a KGST szerveinek munkájában.
Az oldal tetejére szeptember 18.

A kiutazási engedélyt kapott magyar katolikus püspökök Hamvas Endre kalocsai érsek vezetésével Rómába indulnak. november 14. november 23.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Háromnapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik I. Hailé Szelasszié, Etiópia császára. A két ország diplomáciai kapcsolatait nagykövetségi szintre emelik; elhatározzák, hogy Etiópiában magyar bizottság vizsgálja meg az együttműködés további lehetőségeit.

Az oldal tetejére szeptember 21.

Kállai Gyula, az MSZMP PB tagja, az Mt elnökhelyettese vezetésével magyar kormányküldöttség utazik Bukarestbe. szeptember 25.

A szlovákiai Párkányban (Štúrovo) Csehszlovákia és Mo határmegbízottai megegyeznek a Párkány és Esztergom között 1952-ig működött határátkelő újbóli megnyitásában.

Mo és Bulgária között megszűnik a vízumkényszer.

Meghal Otto Grotewohl, az NDK első miniszterelnöke. — Utódává Willi Stoph korábbi nemzet-védelmi minisztert választják. 1989. november 7.

Málta a brit Nemzetközösségen belül elnyeri függetlenségét.
Az oldal tetejére szeptember 24.

Bp-en megkezdődik az MSZMP háromnapos ideológiai konferenciája a „kispolgári, burzsoá nézetek” elleni harcról és a szocialista tudatformálás során levő feladatairól.

Bemutatják Révész György Igen c. filmjét.

Engedélyezik nyugat-berlini lakosok belépését az NDK területére az ünnepek (mindenszentek, karácsony, húsvét) időtartamára.
Az oldal tetejére szeptember 25.

Befejeződik a magyar kormányküldöttség romániai látogatása.

Mozambikban a Felszabadítási Front (Frelimo) fegyveres harcot kezd a portugál gyarmati uralom ellen. 1975. június 25.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Antonín Novotný vezetésével csehszlovák párt- és kormányküldöttség látogat Mo-ra. A tárgyalások során megállapodás születik a dunai vízlépcsőrendszer megépítésével kapcsolatos tervezési és szervezési munkálatok meggyorsításáról. (A magyar nyilatkozattervezet tartalmazza a Párkány és Esztergom közötti Duna-híd újjáépítését, ez azonban a közös nyilatkozatba nem kerül be.)

Az oldal tetejére szeptember 30.

A Vatikánban közzéteszik a Szent Officium döntését, amely szerint a halotthamvasztás, ha azt nem keresztényellenes célból teszik, megengedhető.