1964
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Diósgyőrben felavatják a rekonstruált durvahengerművet.

E naptól kezdve a magyar külképviseletek a turisták és rokonlátogatók vízumkérelmeit 24 órán belül elintézik.

Az oldal tetejére október 2.

A Nemzeti Színház társulata először játszik a v. Petőfi Színház épületében. A 781 személyes nézőterű, Nagymező utcai épületben Madách Imre műve, Az ember tragédiája kerül színre. 1965. március 8.

Az oldal tetejére október 3.

Madách Imre halálának 100. évfordulója alkalmából kétnapos emlékünnepséget rendeznek a szlovákiai Losoncon és Alsósztregován; Alsósztregován megnyitják a Madách Múzeumot.

Az oldal tetejére október 5.

Csou En-laj minisztereknök vezetésével kínai pártküldöttség érkezik Moszkvába. A tárgyalások célja a két párt közötti viszony normalizálása. október 14.

Az oldal tetejére október 8.

A Fővárosi Bíróság első fokon 8 évi börtönre ítéli az összeesküvés szervezésével vádolt Matheovits Ferencet. december 15.

Moszkvában meghal Varga Jenő közgazdász, kommunista politikus. 1970. június 15.

Az oldal tetejére október 10.

Kilencvennégy ország sportolói részvételével Tokióban megkezdődnek a XVIII. Nyári Olimpiai Játékok. október 24.

Az oldal tetejére október 11.

Kádár János vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Lengyelországba. október 18.

Az oldal tetejére október 12.

Nyikita Hruscsov első titkár távollétében ülést tart az SZKP KB Elnöksége. Mihail Szuszlov, Alekszandr Selepin és Nyikolaj Ignatov felveti, hogy Hruscsovot mozdítsák el első titkári tisztéből.* A Krímben szabadságát töltő első titkárt sürgősen Moszkvába hívják. október 13.

Bajkonurból (Szu, Kazahsztán) felbocsátják az első háromszemélyes űrhajót. A Voszhod–1 (1965. március 18.), fedélzetén Vlagyimir Komarov ezredessel, Konsztantyin Feoktyisztov mérnökkel és Borisz Jegorov orvossal, 24 óra alatt tizenhatszor kerüli meg a Földet.

Az oldal tetejére október 13.

Moszkvában a délutáni órákban Nyikita Hruscsov, a KB első titkára jelenlétében megkezdődik az SZKP KB Elnökségének kibővített ülése. Az elnökségi tagok, Anasztaz Mikojan kivételével, élesen támadják az első titkárt és lemondását követelik. Hruscsov visszautasítja a vádakat, és heves vita után elutasítja az önkéntes visszavonulás lehetőségét. Késő este az ülés folytatását másnapra halasztják. — Az éjszakai órákban az első titkár mégis úgy dönt, elfogadja a többség kívánságát. október 14.

Az oldal tetejére október 14.

Moszkvában délelőtt folytatódik az SZKP KB Elnökségének ülése. A testület azt javasolja az SZKP Központi Bizottságának, hogy Nyikita Szergejevics Hruscsovot „egészségi állapotára” való tekintettel mentse fel a KB első titkári tiszte alól. A döntést Hruscsov tudomásul veszi és elfogadja.  — Az SZKP KB este összeülő plénuma jóváhagyja az Elnökség javaslatát az első titkár felmentéséről. október 15. Az SZKP KB első titkárává Leonyid Iljics Brezsnyevet, a KB másodtitkárát választják. 1966. április 8.

Moszkvában eredmény nélkül fejeződnek be a szovjet–kínai pártközi tárgyalások. 1965. február 10.

Az oldal tetejére október 15.

A Szu LT Elnöksége Nyikita Hruscsov helyett Alekszej Koszigint választja miniszterelnökké. 1980. október 23.

Választásokat tartanak Nagy-Britanniában. A Munkáspárt 317, a konzervatívok 303, a liberálisok 9 mandátumot szereznek. október 16.

Az oldal tetejére október 16.

Összeül az MSZMP PB; a moszkvai változásokkal foglalkozó ülésen Biszku Béla elnököl. A testület utólag jóváhagyja a belügyi szerveknél és a munkásőrségnél elrendelt készültséget, és dönt a pártapparátus tájékoztatásának módjáról. október 20.

Kína felrobbantja első kísérleti atombombáját, s ezzel az ötödik nukleáris hatalom lett.

Nagy-Britanniában Harold Wilson alakít munkáspárti kormányt. 1970. június 19.

Az oldal tetejére október 18.

Hazaérkezik Lengyelországból a magyar párt- és kormányküldöttség. — Kádár János a Nyugati pályaudvaron (rögtönzöttnek tűnő) beszédet mond: „Küldöttségünk valamennyi tagja egészséges és munkaképes állapotban hazaérkezett. […] Az elmúlt héten sok és különböző esemény történt. Voltak olyan hírek, amelyeknek nagyon örültünk, és volt olyan hír, amely meglepett bennünket, s aminek nem tudtunk örülni.” [Ez utóbbi félmondat csak a pályaudvaron és a rádió egyenes adásában hangzott el, a Nsz másnapi tudósításában nem. Hasonlóképpen „helyesbítették” Kádár elszólását is, amely szerint „Hruscsov helyére Brezsnyevet és Koszigint nevezték ki”.] Kádár szerint „Hruscsovnak nagyon nagy érdemei voltak a sztálini személyi kultusz elleni harcban, … s azok a magyar százezrek, akik a közelmúltban és még az idén is, itt, a mi hazánkban üdvözölhették, és szívből üdvözölhették őt, a Szovjetunió pártjának, államának, népének reprezentánsát, a béke fáradhatatlan harcosát, nos azoknak nincs utólag mit megbánniuk.” október 20. — A moszkvai Pravda e napi számának vezércikke azzal magyarázza Hruscsov felmentését, hogy a korábbi első titkár „ábrándkergető, kérkedő, bürokratizmusra hajlamos volt”, és személyi kultuszt alakított ki maga körül.

Az oldal tetejére október 19.

Bp-en megkezdődik a Szolidaritási Világszervezet főtanácsának ülése. október 24.

Az oldal tetejére október 20.

Az MSZMP KB Titkársága a moszkvai eseményekkel foglalkozik. Kádár János ismerteti a Leonyid Brezsnyevnek címzett, nem a nyilvánosságnak szánt levél tervezetét. „Nyugtalanít bennünket, hogy a felmentés indokai között Hruscsov elvtárs hibáit is személyi kultusznak minősítik. …s ha (őt) ezek elleni vétségben ítélnénk el, jelentős társadalmi rétegek hite rendülne meg a szocializmusban. Kárt okozna, ha a Hruscsov elvtársat ért bírálat kompromittálná mindazt a jót, amit … mondott és tett.” A levéltervezet ismertetése utáni vitában Kádár hozzáteszi: „A közvélemény megnyugtatása és helyes orientálása érdekében el kellene azon is gondolkozni, hogy a nyilvánosságra szánt állásfoglalásban miként lehetne óvatosan arra is utalni, hogy a magyar pártvezetés az SZKP-nak bizalmasan leszögezte az egyet nem értő álláspontját.”

Párizsban megkezdődik az UNESCO Közgyűlésének 13. ülésszaka; Jóboru Magdát a kétéves munkaterv kidolgozásával megbízott bizottság alelnökévé, Szabó Imrét a jogi bizottság elnökévé választják.

Az oldal tetejére október 21.

New Yorkban bemutatják a G. B. Shaw Pygmalion c. színpadi művéből készült My Fair Lady c. musicalt; a rendező George Cukor.

Az oldal tetejére október 22.

Bemutatják Szemes Marianne Válás Budapesten c. filmjét.

Az oldal tetejére október 24.
A Szolidaritási Világszervezet főtanácsának e napon befejeződő bp-i ülésén határozat születik az akcióegység létrehozásáról és a vietnami nép támogatásáról.

Az e napon befejeződő tokiói olimpián a magyar sportolók 10 arany-, 7 ezüst- és 5 bronzérmet szereznek; Mo a hatodik helyen végez a nemzetek nem hivatalos pontversenyében. november 3.

Az oldal tetejére október 29.

Bemutatják Palásthy György Másfél millió c. filmjét.

Az oldal tetejére október 30.

Letartóztatják Onódy Lajost, az Éttermi és Büfé Vállalat igazgatóját. 1965. március 20.

Az oldal tetejére október 31.

A Magyar Állami Operaház bemutatja Szokolay Sándor Vérnász c. operáját.