1964
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

Nicolae Ceauşescu, a KB titkára vezetésével Bp-re érkezik a Román Munkáspárt küldöttsége. július 3.

Megkezdi működését a KGST közös vasúti vagonparkja, az OPW (Obscsij Park W[V]agonow[v]; a rendszerhez több mint 92 ezer tehervagon tartozik.

A szlovákiai Dunaszerdahelyen megnyílik a Csallóközi Múzeum; igazgatója Marczell Béla.

Kongóban Moise Csombe kap miniszterelnöki megbízást (1965. november 25.), és Belgium katonai segítségét kéri a felkelők elleni háborúban. november 24.

Az oldal tetejére július 2.

Lyndon Johnson amerikai elnök aláírja a polgárjogi törvényt, amely megtiltja a társadalmi diszkriminációt. 1968. április 11. A törvény egyebek mellett a faji/etnikai, a nemzeti alapú, a nemek és a vallás szerinti megkülönböztetés megszüntetéséről rendelkezik a társadalmi, politikai és gazdasági élet szinte minden területén. — Utóbb szövetségi programokat indítanak a törvény megvalósítására.

Az oldal tetejére július 3.

Bp-en befejeződnek a magyar–román pártközi tárgyalások. szeptember 21. A tárgyalásokról készült magyar feljegyzés megjegyzi, hogy „Ceauşescu elvtárs beszámolóját az önelégültség és az önteltség, a problémamentesség jellemezte”. A magyar delegációt vezető Kállai Gyula megemlíti, hogy a Magyar Autonóm Tartomány 1961-es „átszervezése”, annak ellenére, hogy az a román testvérpárt belügyét képezi, Magyarországon is bizonyos problémákat vetett fel az emberekben”.*

Az oldal tetejére július 5.

Brutyó János, a SZOT főtitkára vezetésével szakszervezeti küldöttség látogat Finnországba.

Az oldal tetejére július 6.

Bp-re érkezik az Olasz Szocialista Párt küldöttsége.

Az oldal tetejére július 11.

Mo megállapodást ír alá Kanadával 125 ezer tonna kenyérgabona és 125 ezer tonna árpa vásárlásáról.

Gyulán megtartják a későbbi Várszínház első előadását.
Az oldal tetejére július 14.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 13. ülése. július 16.

Megtartják az első előadást a Gyulai Várszínházban. Victor Hugo Hernani c. drámája kerül színre.

Az oldal tetejére július 15.

A Bp-en e napon befejeződő választások során 15 ezer lakóbizottság tagjait választják újjá.

A megyei tanácsok által e napig elkészített felmérés szerint az országban 55 425 család él cigánytelepeken. 49 034 család (222 160 ember) lakás céljára alkalmatlan épületben lakik; ezek 71%-a található cigánytelepen.

Helyére emelik az épülő bp-i Erzsébet híd utolsó pályaelemét. november 20.

A Szu LT Elnöksége Leonyid Brezsnyev helyett Anasztaz Mikojan addigi miniszterelnök-helyettest választja elnökké. 1965. december 7. — Brezsnyevet az SZKP KB (másod)titkárává választják. október 14.

Az oldal tetejére július 16.

Moszkvában Mo, Csehszlovákia és Lengyelország KGST-képviselői országaik vaskohászati együttműködésének biztosítására létrehozzák a Bp székhelyű Intermetall szervezetet. 1965. január 3.

Az oldal tetejére július 20.

A magyar állampolgárok e naptól a személyi igazolvány mellé kiállított betétlappal utazhatnak Lengyelországba.

Bonnba érkezik Alekszej Adzsubej,* az Izvesztyija c. szovjet kormánylap főszerkesztője. — Azsubej magas beosztású vezetőkkel tárgyal.

Az oldal tetejére július 21.

Az MSZMP KB Államgazdasági Bizottsága határozatot hoz a gazdasági reform tényleges előkészítéséről. december 8. Az ÁGB Mechanizmus Bizottságot hoz létre; elnöke Nyers Rezső, tagja Friss István és Párdi Imre. Ugyanakkor háromtagú függetlenített titkárság is alakul, Havas Péter, Morva Tamás és Nagy Tamás részvételével.

Az oldal tetejére július 23.

Fock Jenő, a Mt elnökhelyettese ötnapos hivatalos látogatást kezd Ausztriában.

Narita Tomimi főtitkár vezetésével Mo-ra érkezik a Japán Szocialista Párt küldöttsége.

Charles de Gaulle francia elnök határozottan megfogalmazza a nemzetek feletti európai struk-túrákkal szembeni kifogásait. 1965. szeptember 9.

Az oldal tetejére július 24.

Nagykövetségi szintre emelik Mo és Svájc diplomáciai kapcsolatait.

Sir Edward du Cann angol kereskedelmi államminiszter Bp-en megbeszélést folytat politikai és gazdasági vezetőkkel.

Az oldal tetejére július 31.

A Ranger–6 amerikai űrszonda leszáll a Holdra, és képeket sugároz mellékbolygónk felszínéről.