1964
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

A Bp és Záhony közötti vasútvonalon megkezdődik a dízelvontatás.

E naptól a külföldi állampolgárok Bp-en személygépkocsit kölcsönözhetnek. április 1.

Az oldal tetejére február 2.

Szovjet kormányküldöttség érkezik Mo-ra Mihail Leszecsko miniszterelnök-helyettes vezetésével. február 6.

Az oldal tetejére február 3.

Bp-en Csehszlovákia és Mo képviselői jegyzőkönyvet írnak alá a két ország közötti egyes vagyonjogi kérdések rendezéséről. A csehszlovák fél vállalja, hogy 20 millió koronás kártérítést fizet a második világháború után Mo-ra áttelepült vagy áttelepített magyarok által hátrahagyott s tőlük a Csorba-tói egyezmény aláírása után elkobzott ingatlanvagyonért.

Az oldal tetejére február 4.

Az MTV elkezdi az Iskolatelevízió c. műsor sugárzását. Kezdetben négy tantárgyból közvetítenek órákat.

Az oldal tetejére február 6.
Bp-en megállapodást írnak alá magyar–szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság létrehozásáról.

Bemutatják Ranódy László Pacsirta c. filmjét.

A brit és francia közlekedési miniszter megállapodik abban, hogy a Csatorna alatt közösen alagutat építenek. 1994. május 6.

Az oldal tetejére február 7.

Első ízben érkezik amerikai koncertkörútra az angol Beatles együttes.

Az oldal tetejére február 11.

Cipruson fegyveres konfliktus robban ki a görög és a török lakosság között. március 14.

Az oldal tetejére február 15.

Az SZKP KB e napon befejeződő ülésén határozatot fogadnak el a Kínai Kommunista Párt tevékenységéről és a nemzetközi kommunista mozgalom egységéről. április 3.

Az oldal tetejére február 17.

Magyar–csehszlovák tárgyalások kezdődnek Prágában a gazdasági és műszaki-tudományos együttműködésről.

Az oldal tetejére február 18.

Pozsonyban a Szlovák Újságírók Szövetsége keretében magyar tagozat alakul, amely 17 magyar nyelvű lap közel száz szerkesztőjét tömöríti.

Az oldal tetejére február 19.

A Le Monde c. francia napilap közli André Fontaine főszerkesztő Kádár Jánossal készített interjúját. április 4.

Az oldal tetejére február 20.

Megkezdődik az MSZMP KB kibővített ülése. február 22.

Bemutatják Gertler Viktor Egy ember, aki nincs c. filmjét.

Az oldal tetejére február 21.

Pozsonyban magyar egyetemi és főiskolai hallgatók megalakítják a József Attila Ifjúsági Klubot.

Az oldal tetejére február 22.

Befejeződik az MSZMP KB kibővített ülése. A KB határozatban ítéli el a KKP vezetőinek politikáját. A testület dönt a mezőgazdaság továbbfejlesztésének feladatairól: támogatja a tsz-ek melléküzemági tevékenységének kiterjesztését, a különféle munkadíjazási és jövedelemelosztási módszereket, valamint a háztáji gazdálkodást. Elhatározzák, hogy fokozatosan eltörlik a termelőszövetkezeti tervek jóváhagyásának rendszerét és megteremtik a szövetkezetek vállalati önállóságának pénzügyi feltételeit. A KB határozata szorgalmazza az állami lakásépítés tempójának gyorsítását.

Az oldal tetejére február 23.

Londonban megtartja 13. évi közgyűlését a Brit–Magyar Baráti Társaság.

Az oldal tetejére február 25.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 11. ülése. A tagállamok képviselői a műszaki-tudományos együttműködés továbbfejlesztéséről, a szabványok egységesítéséről, a vízgazdálkodásról és az 1966–1970. évi tervek összehangolásáról tárgyalnak.

Bp-en megkezdődik az angol Royal Shakespeare Company vendégjátéka.
Az oldal tetejére február 28.

Władysław Gomułka lengyel pártvezető nyilvánosságra hozza a nukleáris fegyverek közép-európai befagyasztásáról szóló tervezetét.