1964
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 2.

A Vietnami-(Tonkini-)öbölben három észak-vietnami torpedónaszád támadást intéz az ország felségvizein felderítő műveletet végző Maddox amerikai romboló ellen. A támadásra válaszként a Maddox légi támogatással az egyik ellenséges hajót megsemmisíti, a másik kettőt megrongálja. augusztus 4.

Az oldal tetejére augusztus 4.

Romániában az általános amnesztia keretében kiszabadul a börtönből az 1949-ben letartóztatott és 1951-ben életfogytiglanra ítélt Kurkó Gyárfás, a Magyar Népi Szövetség v. elnöke. 1983. május 21. — Kiszabadul szamosújvári börtönéből Boros Béla, a temesvári egyházmegye titokban fölszentelt püspöke, akit még 1952 januárjában ítéltek el egy koncepciós perben.

Folytatódik a „tonkini incidens”. A Maddox és a Turner Joy amerikai rombolók újabb őrjárata során a hajók két órán keresztül tüzelnek feltételezett észak-vietnami célpontokra. — Vo Nguyen Giap tábornok, az incidens idején az észak-vietnami csapatok főparancsnoka később tagadott bármifajta részvételt az augusztus 4-ei incidensben, ám az augusztus 2-ai támadás tényét elismerte. augusztus 7.

Az oldal tetejére augusztus 6.

Bemutatják Gertler Viktor Dollárpapa c. filmjét.

Az oldal tetejére augusztus 7.

Az USA Kongresszusa elfogadja az ún. tonkini határozatot, amely felhatalmazza Lyndon Johnson elnököt „minden lehetséges katonai eszköz alkalmazására” a délkelet-ázsiai térségben. 1965. február 7. Johnson elnök elrendeli az észak-vietnami ipari és katonai létesítmények bombázását. 1965. március 8.

Az oldal tetejére augusztus 8.

Az Mt 17/1964. sz. rendelete korlátozott kárpótlásban részesíti az 1945 után Csehszlovákiából és Jugoszláviából Mo-ra menekült magyarokat az általuk hátrahagyott ingó és ingatlan vagyonért. A kárpótlás nem terjed ki a lakosságcsere-egyezmény keretében intézményesen áttelepültekre, valamint a Mo-on már házingatlan-juttatásban részesültekre.

Befejeződik a Riporter kerestetik című televíziós vetélkedő; a győztes Horvát János, a második helyezett Moldoványi Ákos.

Az oldal tetejére augusztus 9.

Meghal Bárczi Gusztáv Kossuth-díjas orvos, gyógypedagógus.

Az oldal tetejére augusztus 10.

A Vatikánban nyilvánosságra hozzák VI. Pál pápa első, Ecclesiam suam kezdetű enciklikáját, amelyben a katolikus egyházfő kifejezi készségét a nem katolikus kereszténységgel való párbeszédre.

Az oldal tetejére augusztus 19.

Átadják rendeltetésének a bp-i Lipót telefonközpont 8000 új állomását. — Nyíregyházán tbc-gyógyintézetet és konzervgyárat, Zalaegerszegen nyomdát avatnak.

Az oldal tetejére augusztus 28.

A Szu Minisztertanácsa visszavonja a volgai németek kollektív bűnösségét kimondó 1941-es határozatát. 1965. január 5.

Az oldal tetejére augusztus 30.

Bemutatják Gertler Viktor Özvegy menyasszonyok c. filmjét.

Az oldal tetejére augusztus 31.

Bp-en a kormány képviselői tárgyalásokat kezdenek az amerikai Eaton-konszern vezetőivel. szeptember 6.

Genfben 75 ország 4000 képviselőjének részvételével konferencia kezdődik az atomenergia békés célú felhasználásáról.