1963
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 2.

Bemutatják Rényi Tamás Mindennap élünk c. filmjét.

Az oldal tetejére május 3.

Debrecenben megkezdődik a Református Világszövetség európai területi bizottsága vezetősé-gének négynapos ülése.

Az oldal tetejére május 5.

Aachenben (NSZK) meghal Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja.

Az oldal tetejére május 7.

Bp-en tárgyalások kezdődnek a Vatikán és Mo képviselői között. május 9. A Szentszéket Agostino Casaroli, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának helyettes titkára, a magyar államot Prantner József, az ÁEH elnöke képviseli.

Az oldal tetejére május 8.

Meghal Baktay Ervin író, orientalista, művészettörténész.*

Az oldal tetejére május 9.

Bp-en megkezdődik a Magyar Szakszervezetek XX. kongresszusa. május 12.

Befejeződnek Agostino Casaroli mo-i tárgyalásai.

Bp-en megkezdődik a szocialista országok postaügyi minisztereinek tanácskozása a nemzetközi távközlési és televízió-berendezések távlati fejlesztéséről, a postai forgalom gépesítéséről.
Az oldal tetejére május 12.

Bp-en befejeződik a magyar szakszervezetek XX. kongresszusa. 1967. május 3. A SZOT elnökévé Somogyi Miklóst, főtitkárává Brutyó Jánost választják.

Az oldal tetejére május 13.

Jugoszláviában életbe lép Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma, amely rögzíti a kisebbségi jogokat, köztük az anyanyelvnek a hivatali életre is kiterjedő használatát. A dokumentum egyenrangú és tartós tényezőnek tekinti a nemzetiségeket, és speciális kisebbségi jogokat is megfogalmaz. (Ez utóbbiak a gyakorlatban kevéssé érvényesülnek.)

Az oldal tetejére május 16.

Kádár János vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Lengyelországba.

Az oldal tetejére május 19.

Megjelenik a művelődésügyi miniszter 3/1963. sz. rendelete a felsőoktatási intézményekbe történő felvétel szabályozásáról. „…származásra való tekintet nélkül … az a jelentkező vehető fel, akinek rátermettsége, tehetsége, felkészültsége és magatartása a felvételi követelményeknek megfelel. … A munkásmozgalom mártírjainak, a Magyar Szabadság Érdemrend és a »Munkás-Paraszt Hatalomért« emlékérem tulajdonosainak gyermekeit, amennyiben a felvételi vizsgán megfeleltek, [az összpontszám alapján kialakult sorrendre tekintet nélkül] fel kell venni. …az azonos összpontszámot elértek közül … elsőbbségben kell részesíteni a termelésben dolgozó fizikai munkások és parasztok gyermekeit…”

Székesfehérvárott az István Király Múzeumban megnyílik Csontváry Kosztka Tivadar festőművész gyűjteményes emlékkiállítása, amely a művész első nagyszabású, revelatív hatású mo-i bemutatkozása. május 25.

Szatmárnémetin meghal Jakabffy Elemér kisebbségpolitikus, a két világháború közt a Lugoson megjelenő Magyar Kisebbség szerkesztője, az Országos Magyar Párt bánsági tagozatának elnöke, 1940 és 1944 között a Romániai Magyar Népközösség elnöki tanácsának tagja.

Az oldal tetejére május 22.

Görögországban meggyilkolják Georgiosz Lambrakisz kommunista parlamenti képviselőt.

Etiópia fővárosában, Addisz-Abebában megkezdődik harminc független afrikai ország állam- és kormányfőjének tanácskozása. Megalakul az Afrikai Egységszervezet.

Az oldal tetejére május 23.

Közzéteszik a kormány és a SZOT Elnökségének együttes határozatát az üzemi tanácsokról, amelyek a szakszervezeti bizottság közvetlen irányításával működő választott szervek.

Bp-re érkezik Fritz Bock osztrák kereskedelmi és újjáépítési miniszter.

Bemutatják Makk Károly Utolsó előtti ember c. filmjét.

Fidel Castro kubai miniszterelnököt Moszkvában a Szovjetunió Hőse címmel tüntetik ki. Ő az első külföldi állampolgár, aki megkapja ezt a kitüntetést.*

Az oldal tetejére május 25.

A Magyar Nemzet c. napilap kritikát közöl Csontváry Kosztka Tivadar festőművész gyűjteményes kiállításáról, amely néhány nappal korábban nyílt meg a székesfehérvári István Király Múzeumban.

Az oldal tetejére május 26.

Megnyílik az ünnepi könyvhét; megjelenik 64 munka, 46 magyar szerzőtől.

Az oldal tetejére május 28.

Nyers Rezső, az MSZMP KB titkára vezetésével magyar pártmunkásküldöttség utazik a Szu-ba, hogy tanulmányozza az SZKP módszereit az ipar és a mezőgazdaság irányításában.