1963
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Nagykövetségi szintre emelik a Mo és Nagy-Britannia közötti diplomáciai kapcsolatokat.

Mo és Dánia öt évre szóló árucsere-forgalmi megállapodást köt Koppenhágában.
Az oldal tetejére december 4.

Olaszországban a kereszténydemokrata Aldo Moro középbal kormányt alakít a szocialisták részvételével.

Az oldal tetejére december 6.

Újjáalakul a Magyar Bibliatanács, a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, valamint a Szabadegyházak Tanácsa 12 tagú munkaközössége.

Az oldal tetejére december 7.

Átalakul a Kádár-kormány. Az Mt új elnökhelyettese Pap János; belügyminiszter Pap János helyett Benkei András, a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság első titkára; közlekedés- és postaügyi miniszter Kossa István helyett Csanádi György; külkereskedelmi miniszter Incze Jenő helyett Bíró József.

Az oldal tetejére december 10.

Wigner Jenő magyar származású amerikai professzor kapja a fizikai Nobel-díjat.

Az oldal tetejére december 11.

Mo és Csehszlovákia képviselői Prágában egyezményt írnak alá a két ország közötti utasforgalom megkönnyítéséről. Amíg korábban csak hivatalos küldetésben, családi vagy rokoni látogatásra és szervezett csoportos kirándulás formájában lehetett a másik országba utazni, az egyezmény lehetővé teszi, hogy 1964. január 1-jétől bárki, bármikor évente többször egyénileg is utazhasson. (Az egyezmény hatására az 1963. évi 267 478-cal szemben 1964-ben 1 068 616 magyar állampolgár látogat Csehszlovákiába, Csehszlovákiából pedig az 1963. évi 147 477 személy helyett 1964-ben 747 846 látogat Mo-ra.)

Az oldal tetejére december 13.

Az USA bp-i követsége a Gellért Szállóban fogadást ad a magyar irodalmi és művészeti élet képviselői számára.

Az oldal tetejére december 14.

Miután a Malév kivonja a forgalomból a Li–2-es típusú repülőgépet, megszűnik a Bp-ről Miskolcra, Nyíregyházára és Szegedre repülő belföldi járat.

Az oldal tetejére december 15.

Bemutatják Kalmár László A szélhámosnő c. filmjét.

Az oldal tetejére december 16.

Bp-re érkezik Corneliu Mănescu román külügyminiszter.

Mo-ra látogat Louis Saillant, az SZVSZ főtitkára.
Az oldal tetejére december 17.

Nagykövetségi szintre emelik a Mo és Franciaország közötti diplomáciai kapcsolatokat.

Bukarestben megkezdődik a KGST VB 10. ülése. december 21.

A kelet- és nyugat-berlini hatóságok megállapodnak a zónáikba való belépést lehetővé tevő engedélyek kölcsönös elfogadásának szabályozásáról. Ez a fal felhúzása óta először teszi lehetővé a nyugat-berliniek számára, hogy átmehessenek a keleti szektorba. december 20.

Az oldal tetejére december 18.

Prágában megkezdődik a CSKP KB ülése. A testület felülvizsgálja a „szlovák burzsoá nacionalizmussal” kapcsolatos téziseket; ezzel kapcsolatban bírálják a második világháború utáni lakosságcsere módszereit, a csehországi deportálást és a reszlovakizációt is, s elismerik, hogy ezekért nem az ún. burzsoá nacionalistákat terheli a felelősség, hanem ez a kommunista párt és általában az egész ország politikája volt. A KB határozata szerint „gondoskodni kell arról, hogy a magyar, lengyel és ukrán nemzetiségű polgárok is a köztársaság teljesen egyenjogú építőinek érezzék magukat, és azt hazájuknak tekintsék”, ezért arra utasítja az állami és a pártszerveket, hogy gondoskodjanak a nemzetiségek egyenjogúsításáról hozott határozatok következetes érvényesítéséről.

Az oldal tetejére december 20.

Először nyitják meg a berlini fal átjáróit (egy napra) a nyugat-berlini lakosok előtt, hogy meg-látogathassák a város keleti részében élő rokonaikat.

Az oldal tetejére december 21.

A KGST VB e napon befejeződő ülésén a résztvevők egyezményt írnak alá közös tehervagonpark létesítéséről. 1964. július 1.

Moszkvában orosz nyelven előadják Kodály Zoltán Háry János c. daljátékát.

Az oldal tetejére december 22.

Felavatják a rudabányai (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) vasérctörő és -osztályozó művet.

Az oldal tetejére december 23.

Kihirdetik az 1963: 32. tvr.-t az állami földnyilvántartásról. — Kihirdetik az 1963: 34. tvr.-t a dolgozók egészségének és testi épségének védelméről. — Közzéteszik az 1963: 35. és 36. tvr.-t a kitüntetések adományozásáról szóló jogszabályok módosításáról. A legmagasabb kitüntetés a Szocialista Munka Hőse. Új kitüntetésként az ET megalapítja a Magyar Népköztársaság Állami Díját; a Kossuth-díj a jövőben a kulturális és művészeti teljesítmények jutalmazására szolgál.

Az oldal tetejére december 24.

Súlyos vasúti baleset történik Abony és Szolnok között, Paládicspuszta feltételes megállónál. A Bp-Nyugati pályaudvarról Szentesre tartó személyvonat belerohan egy tehervonatba. 45 ember meghal, 34 megsebesül.*

Az oldal tetejére december 25.

Kihirdetik az 1963: 33. tvr.-t az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötési eljárásról. Megszüntetik az idegen keresztnevek anyakönyvezését, ami a hazai nemzetiségeket fájón érinti.

Az oldal tetejére december 27.
Kihirdetik az 1963: 35. tvr.-t az egyes kitüntetések alapításáról szóló 1953: V. tc. módosításáról. — A Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést babérkoszorúval (tkp. III. fokozat), rubinokkal (II. fokozat) és gyémántokkal ékesítve (I. fokozat) adományozhatják.
Kihirdetik az 1963: 36. tvr.-t a Magyar Népköztársaság Állami Díja, a Kossuth-díj, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze kitüntető címek adományozásának új szabályairól.

Mo és Belgium nagykövetségi szintre emeli diplomáciai kapcsolatait.

Az oldal tetejére december 31.

A szovjet kormány üzenetet intéz a világ állam- és kormányfőihöz: kössenek olyan nemzetközi egyezményt, amely kimondja, hogy minden állam lemond a területi és határviták erőszakos megoldásáról.

A Nagyvilág c. folyóirat e havi száma közli Alekszandr Szolzsenyicin Az ügy érdekében c. no-velláját. 1970. október 8.