1963
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Bp-en megkezdődik a Magyar Kereskedelmi Kamara holland tagozatának alakuló ülése. Az ülésen héttagú holland küldöttség vesz részt.

Az oldal tetejére április 2.

Ülést tart az MSZMP PB. Határozatot hoznak a felsőoktatási intézmények felvételi rendszeréről, és a tanulók származás szerinti kategorizálásának megszüntetéséről. április 30. — Az ülésen Kádár János kijelenti, hogy Mindszenty Józsefet nem hajlandók rehabilitálni, de ha kéri, kegyelemben részesülhet. április 19.

Az oldal tetejére április 3.

A CSKP KB e napon kezdődő kétnapos ülésén megvitatják a Drahomír Kolder KB-titkár vezette bizottság jelentését „a szocialista törvényesség megsértéséről az 1949–1954 közötti években”. Mivel a jelentés megalapozatlannak nyilvánít több politikai pert, a KB határozatot hoz azok felülvizsgálatáról, s leváltja tisztségéből a párt több vezető funkcionáriusát, többek között az ún. szlovák burzsoá nacionalisták elítélésében jelentős szerepet játszó Karol Bacíleket, az SZLKP KB első titkárát. április 8.

Az oldal tetejére április 4.

Bemutatják Kis József Félúton c. filmjét.

Az oldal tetejére április 7.

A szlovákiai Hét c. hetilap Fórum című mellékletében megjelenik Tőzsér Árpád „Egy szemlélet ellen” című írása, amely a sematizmus és dogmatizmus jegyeivel való végleges leszámolást és a csehszlovákiai magyar irodalom megújulását sürgeti. A lap ezt követően négy hónapon át közli a csehszlovákiai magyar írók, költők és olvasók hozzászólásait.

Jugoszláviában a Szövetségi Gyűlés elfogadja az ország új alkotmányát. május 13. Az ország új neve Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság. június 29.

Az oldal tetejére április 8.

A Szlovák Kommunista Párt Antonín Novotný jelenlétében ülésező Központi Bizottsága a leváltott Karol Bacílek helyett Alexander Dubčeket, a CSKP KB Elnöksége tagját (1968. január 5.) választja meg a párt új első titkárává.

Az oldal tetejére április 9.

John Kennedy elnök az USA díszpolgárává fogadja Winston Churchill v. brit miniszterelnököt.

Az oldal tetejére április 10.
Az oldal tetejére április 11.

XXIII. János pápa kiadja Pacem in Terris kezdetű enciklikáját, amely a különböző keresztény felekezetek közötti testvéri együttműködést szorgalmazza. A pápa elfogadhatatlannak mondja az ateizmust, de a béke megóvása érdekében lehetségesnek tartja akár a kommunistákkal való együttműködést is.

Az oldal tetejére április 17.

Magyar–görög gazdasági tárgyalások kezdődnek Athénban. április 27.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 5. ülése. A vegyipar, a gépgyártás és más gazdasági ágak további szakosításáról és együttműködéséről, a közös bank létrehozásáról tárgyalnak.

Kairóban kihirdetik az új Egyesült Arab Köztársaság megalakulását, amelynek tagja Egyiptom, Szíria (1966. február 23.) és Irak (november 18.).

Az oldal tetejére április 18.

Genfben megkezdődik az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 18. ülésszaka; Szarka Károly külügyminiszter-helyettest a közgyűlés alelnökévé választják.

Bemutatják Palásthy György Meztelen diplomata c. filmjét.

Az oldal tetejére április 19.

Franz König bíboros, bécsi érsek meglátogatja Mindszenty József bíborost az USA bp-i nagykövetségén, és távozásának lehetőségéről tárgyal vele. május 7.

Az oldal tetejére április 20.

A magyar és a csehszlovák kormány által kiküldött bizottságok megállapodást kötnek arról, hogy közös beruházási programot dolgoznak ki a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítésére. 1974. február 14.

Az oldal tetejére április 22.
Lenin-díjjal tüntetik ki a Moszkvában élő Varga Jenő magyar származású közgazdászt a jelenkori kapitalizmus tudományos kérdéseinek elemzéséért.

A Szlovák Írók Szövetségének pozsonyi kongresszusa kemény bírálattal illeti a korábbi évek kultúrpolitikáját, valamint a pártvezetést, amiért az nem számol le következetesen a „személyi kultusz” következményeivel, és nem rehabilitálja a burzsoá nacionalizmus vádjával elítélteket.

Az oldal tetejére április 24.

Az Állami Hangversenyzenekar Bécsben vendégszerepel; a Konzerthaus nagytermében Haydn, Bartók és Kodály műveiből adnak elő.

Az oldal tetejére április 25.

Meghal Szántó Judit szavalóművész, 1928-tól hat éven át József Attila élettársa.

Az oldal tetejére április 27.

Athénban magyar–görög pénzügyi, hajózási és légügyi egyezményt írnak alá.

Moszkvába érkezik Fidel Castro kubai miniszterelnök. május 23.

Az oldal tetejére április 30.

Távozik posztjáról Jahner-Bakos Mihály, az LB elnöke. Utódává Szalay Józsefet, az igazságügyi miniszter első helyettesét, korábban a legfőbb ügyész első helyettesét nevezik ki.* 1968. március 29.

E hónap folyamán az egyetemi felvételi vizsgákon megszüntetik a származás szerinti megkülön-böztetést.