1962
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

A soproni Erdőmérnöki Főiskola Erdészeti és Faipari Egyetemmé alakul.

Az oldal tetejére szeptember 3.

Közös közleményt adnak ki a kubai párt- és kormányküldöttség moszkvai tárgyalásairól. „…a Kubai Köztársaság kormánya azzal a kéréssel fordult a szovjet kormányhoz, hogy az nyújtson segítséget Kubának fegyverek és … szakemeberek küldésével. …e kérdésben megegyezés jött létre.”* szeptember 4.

Az oldal tetejére szeptember 4.

John Kennedy amerikai elnök kijelenti: országa minden lehetséges eszközzel megakadályozza Kuba esetleges erőszakos akcióit. október 15.

Az oldal tetejére szeptember 6.

A Mahart kísérleti szárnyashajó-járatot indít Bp és Esztergom között. szeptember 8.

Az oldal tetejére szeptember 8.

Hétévi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélik Hahót Ferenc dunakömlődi plébánost; az „összeesküvés szervezése és vezetése és sajtórendészeti vétség” vádját egyházi tárgyú bélyegek és az azokról készült katalógusok szétküldése alapján fogalmazta meg a vádhatóság. (A plébános az általános amnesztia révén szabadult.)

A Mahart kísérleti szárnyashajó-járatot indít Bp és Mohács között.
Az oldal tetejére szeptember 11.

Ötnapos nemzetközi matematikai tanácskozás kezdődik Tihanyban 40 külföldi és 60 magyar részvevővel.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Rákosi Mátyást és feleségét a szovjet hatóságok a kigíziai Tokmakba, a Tien-San-hegység vidékére telepítik.*

Nemzetközi földrajztudományi konferencia kezdődik Bp-en 16 ország tudósainak részvételével.
Az oldal tetejére szeptember 13.

Bemutatják Makk Károly Elveszett paradicsom c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Az 1962: 22. tvr. a felsőoktatási intézményekről, az oktatási reform következtében szükségessé váló irányítási, szervezési és működési kérdésekről rendelkezik. október 13. „Az Erdőmérnöki Főiskola mint Erdészeti és Faipari Egyetem; az Állatorvostudományi Főiskola mint Állatorvostudományi Egyetem; a pedagógiai főiskolák mint tanárképző főiskolák; a mezőgazdasági akadémiák mint agrártudományi főiskolák működnek továbbá; a Szegedi Tudományegyetem elnevezése József Attila Tudományegyetem elnevezésre változik.” — A mo-i egyetemek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp (3 karral); József Attila Tudományegyetem, Szeged (3 karral); Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (2 karral); Pécsi Tudományegyetem (1 karral); Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp; Budapesti Műszaki Egyetem; Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Bp; Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc; Veszprémi Vegyipari Egyetem; Állatorvostudományi Egyetem, Bp; Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron. Orvostudományi egyetem működik Bp-en, Debrecenben, Szegeden és Pécsett.

Az oldal tetejére szeptember 17.

A Barátság vezetéken először érkezik Mo-ra kőolaj a Szu-ból. október 10.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Algériában Ahmed Ben Bellát választják miniszterelnökké. 1963. szeptember 15.

Az oldal tetejére szeptember 21.

Megnyílik a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola.

Az oldal tetejére szeptember 24.

43 szavazattal 34 ellenében 19 tartózkodás mellett a magyar ügy ismét az ENSZ Közgyűlése tárgysorozatába kerül. október 20.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 2. ülése; a magyar küldöttséget Apró Antal miniszterelnök-helyettes vezeti. A résztvevők az együttműködés bővítéséről határoznak.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Dobi Istvánnak Bp-en átadják a Nemzetközi Lenin-békedíjat.

Jemenben Abdullah al-Szalal ezredes vezetésével a hadsereg veszi át a hatalomat; megkezdődik a nyolc évig tartó polgárháború.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Bemutatják Máriássy Félix Pirosbetűs hétköznapok c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 29.

Megjelenik a 2/1962. sz. BM–KPM együttes rendelet, a negyedik mo-i KRESZ. 1963. január 1.