1962
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Illyés Gyula 60. születésnapján az Irodalmi Színpadon estet rendeznek a költő-író tiszteletére.

Az oldal tetejére november 2.

Felavatják a Kab-hegyi (Veszprém m.) televízióadót.

Az oldal tetejére november 4.

Az ipolyszakállosi (Szlovákia) egységes földműves-szövetkezet felveszi a Csehszlovák–Magyar Barátság Egységes Földműves Szövetkezet nevet.

Az oldal tetejére november 5.

Az Ogy becikkelyezi az 1961. évi magyar–indonéz barátsági és együttműködési szerződést (1962: III. tc.); elfogadja a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962: IV. tc.-et, valamint az országgyűlési és tanácstagi választások időpontjának összehangolását szabályozó 1962: V. tc.-et.

Bp-en magyar–indiai árucsere-forgalmi megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére november 6.

A BKP e napon kezdődő VIII. kongresszusán Valko Cservenkovot és Anton Jugovot kizárják a pártból; korábban mindeketten betöltötték a miniszterelnöki tisztséget. november 19.

Öt fekete bőrű képviselőt választanak az amerikai Kongresszusba.
Az oldal tetejére november 7.

Megkezdődik Kádár János négynapos hivatalos látogatása Moszkvában.

Megnyílik az újjáépített székesfehérvári Vörösmarty Színház.

Meghal Eleanor Roosevelt amerikai ENSZ-diplomata, Franklin Roosevelt v. elnök özvegye, 1946 és 1951 között az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának elnöke, aki e tisztségében jelentős szerepet játszott az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának kidolgozásában és elfogadtatásában.

Az oldal tetejére november 8.

Bp-en öt évre szóló magyar–osztrák árucsere-forgalmi megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére november 15.

Az LB hatályon kívül helyezi a Kéthly Anna ellen 1954-ben hozott ítéletet, és a kémkedés, valamint államellenes szervezkedés vádja alól felmenti. Ugyanakkor államellenes izgatás miatt (távollétében) 3 évi börtönre ítélik.

Mo és a Szu 1980-ig szóló egyezményt köt a timföld- és alumíniumtermelési együttműködésről. Mo 1967-ben 30 ezer, majd fokozatosan növekvő mértékben (1980-ban már 330 ezer tonna) timföldet szállít a Szu-ba. Az ebből kohósított alumíniumot a Szu teljes egészében visszaszállítja Mo-ra. Az árakat külön egyezményben állapítják meg. A timföld és az alumínium értéke közötti különbözetet a két ország közötti áruforgalomra vonatkozó jegyzőkönyvben rögzítendő magyar áruk szállításával fedezik.

Mo csatlakozik a nemzetközi főútvonalak építése tárgyában Genfben kiadott nyilatkozathoz.

Bemutatják Keleti Márton Esős vasárnap c. filmjét.

A moszkvai Novij Mir c. folyóiratban megjelenik Alekszandr Szolzsenyicin kisregénye, az Ivan Gyenyiszovics egy napja. 1963. február 28.

Az oldal tetejére november 17.
Moszkvában aláírják az árucsere-forgalom bővítéséről, az 1963–65. évi áruforgalomról és az 1963. évi szállításokról szóló magyar–szovjet jegyzőkönyvet.

Elkészül a Nyékládháza és a Miskolc Tiszai pályaudvar közötti vasúti pálya villamosítása. Ezzel a Bp–Miskolc vonalon megvalósul a villamos vontatás lehetősége.

Felavatják a békéscsabai hűtőházat.

A Mo-i Egyházak Ökumenikus Tanácsa közgyűlése tiszteletbeli elnökké választja Bereczky Albert ny. ref. püspököt. 1966. július 4.

Az oldal tetejére november 18.

Meghal Niels Bohr Nobel-díjas dán fizikus.

Az oldal tetejére november 19.

Todor Zsivkovot, a BKP KB első titkárát megválasztják Bulgária miniszterelnökévé. 1971. július 7.

Az oldal tetejére november 20.

Bp-en összeül az MSZMP VIII. kongresszusa. november 24. Jelen van 614 teljes jogú és 36 tanácskozási jogú küldött.

Az USA formálisan is feloldja Kuba tengeri blokádját. Ezzel lezárul a kubai rakétaválság.

John Kennedy amerikai elnök aláírja azt a döntést, amelynek értelmében a szövetségi pénzből épült lakóépületekben tilos a faji megkülönböztetés.
Az oldal tetejére november 24.

Véget ér az MSZMP VIII. kongressszusa. 1966. november 28. — A határozat szerint a mezőgazdaság szocialista átszervezésével uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok; ezzel megtörtént a szocializmus alapjainak lerakása, s napirendre kerül a szocialista nemzeti egység megteremtése. Ezzel összefüggésben kimondják, hogy nincs szükség a tanulóifjúság származás szerinti kategorizálására. A népgazdaság fejlesztésének kulcskérdése a mezőgazdasági termelés gyors ütemű fokozása. Fontos feladat a tömegek szocialista tudatosságának erősítése. — A megválasztott KB 81 tagú. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, Szirmai István. Póttagok: Ajtai Miklós, Brutyó János, Czinege Lajos, Cseterki Lajos, Ilku Pál, Nyers Rezső. A Titkárság tagjai: Biszku Béla, Kádár János, Nemes Dezső, Németh Károly, Nyers Rezső, Szirmai István.* A KB első titkára Kádár János.

Az oldal tetejére november 27.

Átalakul a Kádár-kormány. 1963. március 20. Az Mt elnökhelyettesei közül kiválik Biszku Béla, utóda Fehér Lajos; Nyers Rezső helyett Tímár Mátyás az új pénzügyminiszter.

Az oldal tetejére november 28.

Ülést tart az MSZMP Pest Megyei Bizottsága. Cservenka Ferencnét megválasztják a Pártbizottság első titkárává. 1983. október 11.

„A magyar irodalom külföldön” címmel könyvkiállítás nyílik Moszkvában.

Az oldal tetejére november 29.

Bemutatják Révész György Fagyosszentek c. filmjét.