1962
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

Népszavazást tartanak Algériában; 90,6%-os részvétel mellett a szavazók 99,6%-a a függetlenség mellett foglal állást. július 3. Algéria elnyeri függetlenségét. szeptember 20.

Az oldal tetejére július 3.

Charles de Gaulle francia elnök elismeri Algéria függetlenségét.

Az oldal tetejére július 4.

John Kennedy amerikai elnök Philadelphiában mondott beszédében körvonalazza az USA új atlanti stratégiáját („Nagy Terv”). Azt javasolja, hogy országa és a majdani Európai Egyesült Államok társuljanak egy új „atlanti szövetségbe”, amelyben a felek politikai, szociális, kulturális és gazdasági tekintetben teljes egyenjogúságot élveznek. december 15.

Burmában az U Ne Win tábornok által alapított Burmai Szocialista Program Pártja meghirdeti az ország „szocialista” átalakításának programját. 1988. július 23.

Az oldal tetejére július 5.

A Rakaca völgyében (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) felavatják a hegyvidéki víztározót.

Az oldal tetejére július 6.

90 éves korában meghal Habsburg József, József nádor unokája, egykor osztrák főherceg, magyar királyi herceg és honvéd tábornagy, Horthy Miklós halála után a Vitézi Rend főkapitánya, 1936 és 1945 között az MTA elnöke.

Az oldal tetejére július 9.

Leszerelési és béke-világkongresszus kezdődik Moszkvában. A magyar küldöttséget Szakasits Árpád, az OBt elnöke vezeti; a küldöttség tagja mások mellett Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzó, Hamvas Endre csanádi püspök és Beresztóczy Miklós békepap.

Az oldal tetejére július 10.

Moszkvában megkezdődik a KGST VB 1. ülése a gépipar nemzetközi szakosításáról; a magyar küldöttséget Apró Antal, az Mt elnökhelyettese vezeti.

Az oldal tetejére július 16.

Sajószögeden (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) felavatják a Munkács–Bp elektromos távvezeték alállomását.

Az oldal tetejére július 17.

Aczél György és Nógrádi Sándor, az MSZMP KB tagjai Krasznodarban (Szu) 1960 augusztusa után másodszor is felkeresik Rákosi Mátyást. A küldöttek közel nyolcórás beszélgetést folytatnak vele, elsősorban az ötvenes évek törvénysértéseiről. augusztus 17.

Az oldal tetejére július 19.

Elkészül a Füzesabony és Mezőkövesd közötti, 13 km hosszú vasúti pálya villamosítása. november 17.

Az oldal tetejére július 21.

Kihirdetik az 1962: 18. tvr.-t az alkoholisták kötelező elvonókezeléséről.

Az oldal tetejére július 23.

Genfben 14 ország képviselői egyezményt írnak alá Laosz függetlenségéről és semlegességéről.

Az oldal tetejére július 24.

Bp-en megrendezik az első „Ki mit tud?” tehetségkutató verseny döntőjét. 1963. július 7. A győztesek: Németh Imre versmondó, Bakacsi Béla énekes, Goloviczky Péter bűvész, a Szilvai testvérek kamaraegyüttese és a Borsodi Szénbányászati Tröszt tánczenekara. Különdíjat kap Angyal János parodista és Hacky Tamás füttyművész. Nagy sikert arat a Kern András–Pintér Gábor parodista-pár, valamint Gergely Ágnes és Koncz Zsuzsa ének-kettőse.

Az oldal tetejére július 29.

Helsinkiben megkezdődik a VIII. Világifjúsági Találkozó.

Az oldal tetejére július 30.

Hatályba lép az EGK új mezőgazdasági politikája, amelynek alapelvei: az agrártermékek szabad forgalma; az árak azonossága; a nemzeti szubvenciók helyett a közösségi támogatások rendszere.

Az oldal tetejére július 31.

E hónap folyamán az Új Írás c. folyóiratban megjelenik Déry Tibor 1956-ról szóló, Számadás c. elbeszélése, az író börtönből szabadulása utáni első publikációja.