1961
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, az RMP KB első titkára vezetésével román párt- és kormányküldöttség érkezik Bp-re. szeptember 7.

Montevideo egyik központi terét Budapest térnek nevezik el.

Moszkvában meghal William Foster, az Egyesült Államok Kommunista Pártja tiszteletbeli elnöke.*

Az oldal tetejére szeptember 6.

Belgrádban befejeződik 25 el nem kötelezett (katonai tömbökön kívüli) ország első csúcs-konferenciája. — A találkozón jelen voltak Afganisztán, Algéria, Burma, Ceylon, Etiópia, az EAK, Ghána, Guinea, India, Indonézia, Irak, Jemen, Jugoszlávia, Kambodzsa, Ciprus, Kongó, Kuba, Libanon, Marokkó, Mali, Nepál, Szaúd-Arábia, Szomália, Szudán és Tunézia állam- és kormányfői.

Az oldal tetejére szeptember 7.

Befejeződik a román vezetők mo-i látogatása. Aláírják az új kulturális egyezményt. Az új vízumegyezmény értelmében a két ország között megszűnik a vízumkényszer. december 1. Magánjellegű utazást évente egyszer engedélyeznek; a meghívóleveleket nem kell állami szervekkel láttamoztatni, de a meghívó lakóhelyén kívül más helységbe történő utazáshoz a helyi rendőrségen előzetesen engedélyt kell kérni; ennek elmulasztása az illető kiutasításához is vezethet.

Nagyváradon meghal Arday Aladár királyhágómelléki ref. püspök. 1962. március 25.

Brazíliában hivatalba lép João Goulart köztársasági elnök. 1964. április 1. Az új elnök gazdasági és társadalmi reformprogramot hirdet.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Varsóban befejeződik a VSZ tagállamai honvédelmi minisztereinak kétnapos tanácskozása.

Az oldal tetejére szeptember 11.

Zürichben bejegyzik a World Wildlife Fund (ma használatos nevén World Wide Fund For Nature, Természetvédelmi Világalap, WWF) nevű szervezetet. november 23.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület határozatot hoz a második ötéves tervről, és személyi változásokról dönt. A KB tagjává választja Ajtai Miklóst és Czinege Lajost; utóbbit megválasztja a PB póttagjává. Fock Jenőt és Kiss Károlyt felmentik KB-titkári megbízatásuk alól; helyükbe Gáspár Sándort és Nemes Dezsőt választják. Komócsin Zoltánt a Népszabadság, Benke Valériát a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottsága vezetőjévé nevezik ki. — A KB személyi változásokat javasol a kormányban. szeptember 13.

Az oldal tetejére szeptember 13.

Átalakul a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Az ET Kádár Jánost választja meg a Mt elnökévé. 1965. június 30. Az Mt elnökhelyettese Apró Antal, Biszku Béla, Fock Jenő és Kállai Gyula. A kormány tagjai: államminiszter Münnich Ferenc, belkereskedelem Tausz János, belügy Pap János, egészségügy Doleschall Frigyes, élelmezésügy Kovács Imre, építésügy Trautmann Rezső, földművelésügy Losonczi Pál, honvédelem Czinege Lajos, igazságügy Nezvál Ferenc, kohó- és gépipar Csergő János, könnyűipar Nagy Józsefné, közlekedés- és postaügy Kossa István, külkereskedelem Incze Jenő, külügy Péter János, munkaügy Kisházi Ödön, művelődésügy Ilku Pál, nehézipar Czottner Sándor, pénzügy Nyers Rezső; az OTh elnökeként a kormány tagja Ajtai Miklós; az ugyanekkor létesített Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke miniszteri rangban Kiss Árpád. 1963. március 20.

Ülést tart az MSZMP Bp-i Bizottsága. Gáspár Sándor helyett Kiss Dezsőt választják első titkárrá. 1962. október 30.

Nyugalomba vonul Sík Endre külügyminiszter; utódává Péter János v. tiszántúli ref. püspököt nevezik ki. 1973. december 14.

Az oldal tetejére szeptember 14.

A KISZ KB Komócsin Zoltán helyett Pullai Árpádot választja első titkárrá. 1964. január 6.

Bemutatják Keleti Márton Puskák és galambok c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 18.

Repülőgép-szerencsétlenség következtében Zambiában életét veszti Dag Hammarskjöd svéd politikus, az ENSZ főtitkára. november 3.

Az oldal tetejére szeptember 21.

Vass Istvánné, az Ogy alelnöke vezetésével parlamenti küldöttség utazik Mongóliába, Kínába, a KNDK-ba és a VDK-ba.

Az oldal tetejére szeptember 25.

John Kennedy amerikai elnök beszédet mond az ENSZ Közgyűlésén, és új leszerelési javaslatot terjeszt elő.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Bemutatják Marton Endre és Hintsch György Katonazene c. filmjét.

Meghal Jávorka Sándor Kossuth-díjas botanikus.

Szíriában Abd al-Karím Nahlávi vezetésével katonatisztek veszik át a hatalmat. Az ország kilép az Egyesült Arab Köztársaságból. 1963. március 8. — Egyiptom megtartja az EAK elnevezést és a megszűnt unió szimbólumait.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Hivatalosan is megalakul a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD).