1961
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Az emigrációban élő Ignotus Pál író levelet intéz az ENSZ főtitkárához, kérve a világszervezet közbenjárását a még börtönben lévő politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében.

Az oldal tetejére október 3.

Életének 74. évében meghal Grősz József, 1943 óta kalocsai érsek. — A püspökkari konferencia elnökségét Hamvas Endre csanádi püspök* veszi át. 1968. január 5.

Az oldal tetejére október 5.

Mo-ot beválasztják a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzótanácsába.

Az oldal tetejére október 7.

Összeül az Ogy. A képviselők beszámolót hallgatnak meg a nemzetközi helyzetről, állást foglalnak a német békeszerződés megkötése mellett, és törvényeket fogadnak el. október 17.

Az oldal tetejére október 10.

Bp-re érkezik Vladimír Velebit, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának főtitkára.

Az oldal tetejére október 15.

A Nsz közli Kállai Gyula „A békés egymás mellett élés és az osztályharc néhány kérdése” c. cikkét.

Az ET meghívására Bp-re érkezik Szarvepalli Radhakrisnan, az Indiai Köztársaság alelnöke. október 17.

Az oldal tetejére október 16.

Bp-en magyar–francia tudományos együttműködési egyezményt írnak alá.

Az oldal tetejére október 17.

Kihirdetik az 1961: II. tc.-et a (már január 1-jén megkezdett) második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervről; az 1961: III. tc.-et a Magyar Népköztáraság oktatási rendszeréről; az 1961: IV. tc.-et az 1960. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az ELTE díszdoktorává avatják Szarvepalli Radhakrisnan indiai jogtudóst, politikust.

Moszkvában összeül az SZKP XXII. kongresszusa. Nyikita Hruscsov első titkár megtartja a KB beszámolóját. október 18. Hruscsov ismét élesen bírálja a „személyi kultusz” idején a párt és az állam vezetői ellen elkövetett törvénytelenségeket és Sztálin „hibáit”. — A nemzetközi kommunista mozgalomról szólva, Hruscsov Albániát és közvetve Kínát támadja; Csou En-laj, a kínai küldöttség vezetője hasonlóképpen válaszol. Ezzel nyilvánosságra kerül a nemzetközi kommunista mozgalom nagy szakadása. — A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére október 18.

Az SZKP XXII. kongresszusán Nyikita Hruscsov előadói beszédet mond az SZKP új programjáról. október 31.

Az oldal tetejére október 19.

Bemutatják Nádasy László Megöltek egy lányt c. filmjét.

Az oldal tetejére október 20.

Az ET, saját kérésére, felmenti Olt Károlyt, az ÁEH elnökét; utódává Prantner Józsefet nevezik ki. 1971. május 13.

Az oldal tetejére október 22.

Torinóban aláírják az Európai Szociális Chartát, amely 45 pontban foglalja össze a csatlakozó országok polgárainak szociális jogait. Mo és a keleti blokk országai nem írják alá az egyezményt. 1991. december 13.

Az oldal tetejére október 23.

A magyar forradalom 5. évfordulója alkalmából népgyűlést rendeznek Buenos Airesben argentin közéleti személyiségek részvételével; bár a gyűlés idején a szovjet követség épületét a rendőrség körülveszi, egy robogó teherautóról mégis sikerül kátránybombát hajítani a követség egyik szobájába. — Rómában a szovjet kereskedelmi hivatal épületébe a tüntetők Molotov-koktélokat dobnak. — Grazban a középiskolások fáklyásmenetet rendeznek. — New Yorkban a Hunter College épületében tartanak megemlékezést. — Párizsban a megemlékezés keretében megkoszorúzzák az ismeretlen katona sírját.

Az oldal tetejére október 31.

Befejeződik az SZKP XXII. kongresszusa. 1966. március 29. A tanácskozáson, Hruscsov beszámolóját követően, más felszólalók is élesen bírálják a „személyi kultusz” éveiben alkalmazott politikai módszereket. november 1. — A kongresszus elfogadja a párt történetének harmadik programját, amely szerint 1980-ig fel kell épülnie a kommunizmusnak. — A 11 tagú Elnökség tagjává választják mások mellett Nyikita Hruscsovot, Leonyid Brezsnyevet, Alekszej Koszigint, Nyikolaj Podgornijt és Mihail Szuszlovot. A KB első titkára Nyikita Hruscsov. 1964. október 14.

Az e napra virradó éjszakán, a XXII. pártkongresszus határozata alapján, Sztálin holttestét eltá-volítják a moszkvai Lenin-mauzóleumból. november 9.