1961
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Az e napon tartott népszámlálás szerint a Csehszlovákiában élő magyarok száma 533 934 fő. A magyarság száma, a reszlovakizáltak megváltozott nemzetiségi bevallása következtében, az 1950. évi népszámlálás óta mintegy 164 ezerrel nő, az összlakosságon belüli részaránya pedig 10,3%-ról 12,4%-ra emelkedik. A magyar lakosság aránya 452 községben haladja meg az 50%-ot, a magyar többségű járások száma azonban a járások összevonása következtében a korábbi nyolcról kettőre csökken: a Dunaszerdahelyi járásban a magyarok aránya 86,7%, a Komáromiban 69,4%. Csehországban 15 152-en vallják magukat magyar nemzetiségűnek.

Az oldal tetejére március 6.

Székesfehérvárott megnyílik az ország első felsőfokú mezőgazdasági technikuma. 1962. május 5.

Az oldal tetejére március 8.

Pekingben aláírják a magyar–kínai kulturális egyezmény részleteit rögzítő jegyzőkönyvet. március 27.

Az oldal tetejére március 9.

Bp-en meghal Horváth János Kossuth-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Az oldal tetejére március 13.

Egy mesterséges szennyvíztározó gátjának átszakadása miatt 14 méter magas áradat zúdul az ukrán főváros, Kijev Kurenyivka negyedére. Nem hivatalos adatok szerint az áldozatok száma közel kétezer.

Az oldal tetejére március 15.

A katolikus püspöki kar kommünikét tesz közzé, amelyben elítéli a letartóztatott papok és egyházi személyek (a dokumentum megfogalmazása szerint „az ilyen felelőtlen egyházi személyek”) „államellenes és egyéb bűncselekményeit”.

Az oldal tetejére március 18.

A Fővárosi Operettszínház bemutatja Ránki György Pomádé király új ruhája c. művét.

Az oldal tetejére március 21.

Romániában a Nagy Nemzetgyűlés Gheorghe Gheorghiu-Dejt, az RMP KB első titkárát meg-választja az Államtanács elnökévé. 1965. március 18. Chivu Stoica helyett Ion Gheorghe Maurert nevezik ki miniszterelnökké. 1974. március 29.

Az oldal tetejére március 23.

A Moszkva melletti Csillagvárosban életét veszti Valentyin Bondarenko szovjet űrhajósjelölt. április 12.

Az oldal tetejére március 24.

A Madách Színház bemutatja Bertolt Brecht Kaukázusi krétakör c. drámáját.

Az oldal tetejére március 27.

Bp-en aláírják az 1961–62. évi magyar–kínai tudományos együttműködési munkatervet.

Az oldal tetejére március 28.

Moszkvában megkezdődik a VSZ Politikai Tanácskozó Testülete kétnapos ülése. március 31. A magyar küldöttséget Kádár János és Münnich Ferenc vezeti.

Az Ogy meghívására francia parlamenti küldöttség érkezik Mo-ra.
Az oldal tetejére március 30.
Befejeződnek az Apró Antal vezette magyar gazdasági küldöttség indiai tárgyalásai.

Bemutatják Szemes Mihály Alba Regia c. filmjét. A női főszereplő Tatyjána Szamojlova.

Az oldal tetejére március 31.

Megjelenik a 10/1961. (III. 31.) sz. kormányrendelet az útlevelek kiadásának rendjéről.* 1970. március 3. Az útlevelek kiadása a BM feladata. — Megjelenik az 1/1961. (III. 31.) sz. BM-rendelet az előbbi kormányrendelet végrehajtásáról. A magánútlevél egy évig érvényes és egyszeri kiutazásra jogosít. A kérelmet Bp-en a BM Útlevél Osztályához, vidéken a megyei rendőrkapitányságokhoz kell benyújtani, s azt 60 napon belül bírálják el.

Közleményt adnak ki a VSZ PTT moszkvai üléséről.

Habsburg Ottó trónörökös, az utolsó osztrák császár, VI. Károly legidősebb fia, a Habsburg család feje aláírja az osztrák trón iránti igényéről való lemondását. 1966. október 31.

E hónap folyamán megindul az Új Írás c. irodalmi és kritikai folyóirat; szerkeszti Illés Lajos, Pándi Pál és Váci Mihály.