1961
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 2.

Fegyveres támadást intéznek a Buenos Aires-i magyar követség ellen; egy követségi tisztviselő megsebesül.

Az oldal tetejére június 3.

Bécsben megkezdődik John Kennedy amerikai elnök és Nyikita Hruscsov szovjet miniszterelnök kétnapos csúcstalálkozója. A berlini válság megoldásáról nem születik megállapodás.

Az oldal tetejére június 6.

Meghal Carl Gustav Jung svájci pszichológus és elmegyógyász, az analitikus pszichológia és a komplex lélektan megteremtője.

Az oldal tetejére június 9.

Ngo Dinh Diem dél-vietnami elnök amerikai kiképzőket kér hadserege támogatására. 1962. február 6.

Az oldal tetejére június 13.

Prágában megkezdődik az első összkeresztény békekonferencia.

Az oldal tetejére június 15.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Csutak és a szürke ló c. filmjét.

Az oldal tetejére június 16.

Tokióban emlékünnepséget tartanak Nagy Imre halálának évfordulóján; az ünnepség magyar szónoka Király Béla.

Az oldal tetejére június 19.

A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdet a februárban letartóztatott katolikus papok és hitoktatók ügyében. A bíróság az iskolán kívüli hitoktatást és hitbuzgalmi tevékenységet „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésnek” minősíti. Havass Géza hitoktatót 5 és fél évi, Merényi Gyulát 4 és fél, Nobilis Gábort 4, Hontvári Miklóst 3 és fél, Gáldy Zoltánt 2 és fél, Barday Ödönt 8, Ikvay Lászlót, a KIOE volt főtitkárát 6, Emődi Lászlót 7, Földy Endrét 6 és fél, Lénárd Ödön piarista szerzetest 7 és fél, Kölley Györgyöt 3 évi börtönbüntetésre ítélik. 1963. március 27.

Befejeződik a Puja Frigyes külügyminiszter-helyettes vezette jószolgálati küldöttség svédországi látogatása.

Nagy-Britannia elismeri Kuvait brit protektorátus függetlenségét. június 25.

Az oldal tetejére június 20.

Az MSZMP PB határozatot hoz „A cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról”. A határozat szerint „abból az elvből kell kiindulni, hogy bizonyos néprajzi sajátossága ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot. […] Fokozatosan el kell érni, hogy a cigányok a lakosság többi részétől nem elkülönítetten állandó lakóhelyeken települjenek, állandó munkához jussanak, egészségügyi körülményei javuljanak és emelkedjék kulturális színvonaluk. Fel kell venni a harcot a lakosság körében még ma is élő helytelen nézetek ellen, amelyek megnehezítik a cigányok beilleszkedését, társadalmi, gazdasági és kulturális felemelkedését.”

Bp-i látogatásra érkezik a brit parlament két tagja, Lord Boothby és Sir Leslie Plummer.

Az oldal tetejére június 23.
Todor Zsivkov, a BKP KB első titkára és Anton Jugov miniszterelnök vezetésével bolgár párt- és állami küldöttség érkezik Bp-re.

Hatályba lép az 1959 decemberében aláírt Antarktisz-szerződés. A kontinens semlegesítéséről szóló dokumentum kimondja: az Antarktiszon tilos katonai támaszpontokat és erődítményeket létesíteni, hadgyakorlatokat folytatni, és bármilyen fegyverkísérletet végezni.

Az oldal tetejére június 24.

Nagygyűlést tartanak Debrecenben a mezővárosi kiváltság elnyerésének 600. évfordulóján. Beszédet mond Kállai Gyula.

Az oldal tetejére június 25.

Az iraki kormány kinyilvánítja, hogy a függetlenné vált Kuvaitot országa részének tekinti.

Az oldal tetejére június 29.

A Fővárosi Bíróságon megkezdődik a Központi Papnevelő Intézetből kizárt kispapok, Rédly Elemér és társai pere. — Külön perben tárgyalják a „külföldi hatalom (a Vatikán) javára végzett kémkedéssel és összeesküvéssel” vádolt Tabódy István székesfehévári egyházmegyés pap ügyét. Tabódyt 12 évi szabadságvesztésre ítélik. 1972. december 30.

Az oldal tetejére június 30.

Eric Carlsson felsőházi képviselő vezetésével öttagú svéd parlamenti küldöttség érkezik Mo-ra.