1961
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Február folyamán

E hónapban megjelennek az MSZMP KB kulturális és elméleti munkaközösségének tézisei „Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról”. A dokumentum állást foglal az „1953–56-os nézetek” továbbélésével szemben.

Az oldal tetejére február 1.

Meghal Csók István festőművész.

Az oldal tetejére február 6.

Éjszaka közel 400 bp-i lakásban tart házkutatást a rendőrség; ifjúsági munka miatt letartóztatnak 22 katolikus papot, 25 szerzetest és 38 világi személyt. február 7. — Ismét letartóztatják Lénárd Ödön piarista szerzetest, aki 1948 és 1953 között öt évet töltött börtönben. Letartóztatják Tabódy István katolikus papot és Havass Gézát, akiket titkos szemináriumok szervezésével vádolnak. Letartóztatják az 1952 decemberében 10 évi börtönre ítélt Ikvay Lászlót, a KIOE v. főtitkárát. június 19.

Meghal Csécsy Imre polgári radikális politikus, politikai író, v. ogy-i képviselő, a Magyar Radikális Párt alapító elnöke.

Az oldal tetejére február 7.

Kállai Gyula, a Mt első elnökhelyettese a katolikus püspöki karral tartott megbeszélésén bejelenti, hogy az államvédelmi szervek államellenes összeesküvés vádjával számos egyházi személyt tartóztattak le; Kállai felszólítja a katolikus egyház vezetőit, hogy „vizsgálják meg saját soraikat, és az esetleges bűnösöket rekesszék ki”. március 15.

Az oldal tetejére február 8.

Az MSZMP PB határozata alapján megsemmisítik a Magyar Rádió Rajk-üggyel kapcsolatos hanganyagát. április 12.

Az oldal tetejére február 10.

Párizsban megkezdődik az EGK állam- és kormányfőinek első csúcstalálkozója. A francia Charles Fouchet elnökletével bizottságot állítanak fel a szorosabb politikai együttműködés tervezetének kidolgozására. július 17.

Az oldal tetejére február 12.

Nyilvánosságra kerül, hogy Patrice Lumumba v. kongói miniszterelnököt és két társát január hónapban Katanga tartományban a Mobutu-kormány katonái meggyilkolták. február 18.

Az oldal tetejére február 16.

Kétnapos ülést kezd a Mo-i Ref. Egyház Egyetemes Konventje. Bartha Tibor püspököt lelkészi, Erdei Ferenc kerületi főgondnokot világi elnökké választják.

Bemutatják Máriássy Félix Próbaút c. filmjét.

Az oldal tetejére február 17.

Ülést tart az MSZMP KB. Fehér Lajos ismerteti a tsz-mozgalom fejlesztéséről hozott 1960. októberi határozat végrehajtásáról szóló jelentést. Ezt követően a KB elfogadja a mezőgazdaság szocialista átszervezéséről szóló nyilatkozatot. február 19.

Az oldal tetejére február 18.

A magyar kormány nyilatkozatban bélyegzi meg Patrice Lumumba kongói miniszterelnök meggyilkolását; országszerte tiltakozó gyűléseket tartanak.

Az oldal tetejére február 19.

Az MSZMP KB üléséről kiadott közlemény deklarálja: „A mezőgazdaságban is uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok.”

Megjelenik pénzügyminiszter a 3/1961 (II. 19.) sz. rendelete a jövedelemadóról szóló kormány-rendelet végrehajtásáról.
Az oldal tetejére február 20.

Antonín Novotný, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, a CSKP KB első titkára vezetésével csehszlovák állami és pártküldöttség látogat Magyarországra. február 24.

Meghal Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök. február 24.

Az oldal tetejére február 23.

Debrecenben megnyílik a Felsőfokú Épületgépészeti Technikum, az ország első ilyen típusú oktatási intézménye. március 6.

Az oldal tetejére február 24.

Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós földi maradványait a Bp-i Országos Börtön udvarán titokban kihantolják, és az Új Köztemető 301-es parcellájában újra elföldelik; a nyilvántartásba hamis neveket jegyeznek be.

Václav David csehszlovák külügyminiszter és Benke Valéria művelődésügyi miniszter Bp-en aláírja az új csehszlovák–magyar kulturális együttműködési egyezményt.

A pécsi székeskáptalan Cserháti Józsefet választja helynökké. 1964. szeptember 15.

Az oldal tetejére február 28.

A sajtóban nyilvánosságra hozzák, hogy Mo és Lengyelország között március 1-jétől megszűnik a vízumkényszer.